Investor relations
Press releases2024-07-16 10:00:00
Game Chest Groups dotterbolag CodeClub har släppt en ny expansion för Wurm Online: Guidance

Vår senaste kostnadsfria expansion "Guidance" för Wurm Online är här. Expansionen utökar vårt fokus på communityn med flera quality of life-uppdateringar, bättre grafik och en uppdaterad tutorial som gör onboarding-processen för nya spelare mer engagerande. Ny grafik och bättre prestanda Genom att uppdatera spelet iterativt öppnar vi möjligheten att kontinuerligt modernisera spelets grafik och prestanda. Expansionen ger spelet förbättrad grafik, vilket gör det möjligt att fånga intresset från nya spelare. Grafikmotorn har uppdaterats för att dra nytta av mer avancerade grafikprocesser

READ FULL RELEASE

2024-05-30 19:06:10
Kommuniké från årsstämma

Stockholm - 2024-05-30   Idag, den 30 maj 2024, höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. Nedan framgår de beslut som fattades på den ordinarie bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats https://gamechestgroup.com/investor-relations - Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. - Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att

READ FULL RELEASE

2024-05-29 11:00:00
Delårsrapport 1 - 2024

Flerårsöversikt koncernen Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Totala intäkter (msek) 1,7 1,7 7,8
EBITDA (msek) -0,1 -0,4 0,1
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,3 -0,8 -1,0
Balansomslutning (msek) 7,5 8,2 7,8
Soliditet (%) 79,7 80,3 81,5
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,02 -0,03
Flerårsöversikt modern Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Totala intäkter (msek) 0,7 0,6 2,6
EBITDA (msek) 0,0 -0,3 0,1
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,0 -0,5 -0,4
Balansomslutning (msek) 10,5 10,6 10,4
Soliditet (%) 88,9 87,2 90,9
Resultat per aktie (sek) 0,0 -0,02 -0,01
READ FULL RELEASE

2024-05-13 11:37:52
Tillägg till årsredovisningen: revisionsberättelse

Revisionsberättelsen kan ses tillsammans med årsredovisningen via de bifogade filerna i detta pressmeddelande samt på vår webbplats.

READ FULL RELEASE

2024-05-13 10:00:00
Årsredovisning 2023

Stockholm 2023-05-13 Se bilaga för årsredovisning 2023.

READ FULL RELEASE

2024-04-30 09:00:00
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ) Stockholm 30 april, 2024 Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 30 maj, 2024 kl. 18:00  i bolagets lokaler på Färögatan 33, Kista Science Tower. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 22 maj, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 maj skriftligen till ℅ Svea Partners, Färögatan 33, Kista Science Tower, 164 51 Kista. eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller

READ FULL RELEASE

2024-04-23 09:00:00
Game Chest Group släpper en förhandstitt på senaste spelnyheten: Kwizit

Om Kwizit Kwizit är ett mobilspel som erbjuder unik vändning på traditionella quiz genom att låta spelare skapa, dela och spela personligt anpassade quiz med hjälp av avancerad AI-teknologi. Spelet är designat för att berika den sociala spelupplevelsen genom integration med större skärmar såsom TV-apparater och datorer, vilket uppmuntrar spelarna att lyfta blicken från mobilerna och dela upplevelsen tillsammans.  Kwizit är utvecklat internt i Stockholm och varumärket helägt av Game Chest Group. Krister Elmgren, VD, delar sin vision: "Det är genom att utveckla nya varumärken och

READ FULL RELEASE

2024-03-28 10:00:00
Game Chest Group presenterar mobilspelet Kwizit med Ai-teknologi

Game Chest Group är stolta över att presentera vårt första mobilspel – Kwizit. Spelet, som planeras för lansering under 2024 på både Google Play Store och Apple App Store, utgör startskottet för vår strategi att utöka koncernens inkomstkällor genom internutvecklade spel. Om Kwizit: Kwizit är ett mobilspel som erbjuder unik vändning på traditionella quiz genom att låta spelare skapa, dela och spela personligt anpassade quiz med hjälp av avancerad AI-teknologi. Spelet är designat för att berika den sociala spelupplevelsen genom integration med större skärmar såsom TV-apparater och datorer,

READ FULL RELEASE

2024-03-15 09:32:00
Game Chest Group påbörjar in-house utveckling av spel och presenterar integrationssystemet izi.

Som en del av vår tillväxtstrategi har vi utvecklat izi för att erbjuda gaming-upplevelser med unika värdeerbjudanden. Med erfarenheter från Wurm Online, PaaS och finansiella Data Warehouse såg vi behovet av att effektivisera utvecklingsprocessen genom att avskilja spelutvecklingens integrationspunkter i tre distinkta block. · Grafik- och spelmotor-integration   · Cloud Computing Service - Modulbaserad molninfrastruktur för datalagring, transformation, ads och AI-integrationer.   · Front end webb- och online-integration Genom att separera våra integrationer öppnas möjligheten att

READ FULL RELEASE

2024-03-13 13:00:00
Wurm Online Roadmap 2024

Game Chest Group presenterar årets utvecklingsplan för Wurm Online. Denna plan inkluderar en rad betydande uppdateringar och nya funktioner, alla med målet att förbättra spelupplevelsen. Genom att introducera mer innehåll, förbättrad prestanda och grafikuppdateringar siktar vi på att både behålla befintliga och locka till nya spelare. Krister Elmgren, VD för Game Chest Group, delar sina tankar: “Vi expanderar spelet iterativt med ambitionen att kontinuerligt berika spelupplevelsen med mer innehåll, förbättrad grafik och ökad prestanda. Genom att introducera ett större urval av kosmetiska

READ FULL RELEASE

2024-02-23 09:00:00
Bokslutskommuniké 2023

Flerårsöversikt koncernen Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 2,7 2,4 7,8 7,3
EBITDA (msek) 0,7 0,8 0,1 -0,6
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,5 0,3 -1,0 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,8 12,2 7,8 12,2
Soliditet (%) 81,6% 59,8% 81,6% 59,8%
Resultat per aktie (sek) 0,02 0,00 -0,03 -0,31
Flerårsöversikt modern Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,7 0,7 2,6 2,2
EBITDA (msek) 0,2 -0,1 0,1 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,1 -5,3 -0,4 -6,2
Balansomslutning (msek) 10,4 14,5 10,4 14,5
Soliditet (%) 90,9% 67,9% 90,9% 67,9%
Resultat per aktie (sek) 0,00 0,00 -0,01 -0,58
READ FULL RELEASE

2023-12-08 09:30:00
Ökad försäljning och fler spelare för Wurm Online

Försäljningen för november månad uppgick till ca. 1.6 msek (ca. 1.5msek 2022), en ökning med ca. 7%. Vi slog därmed tidigare års försäljningsrekord under Black Friday. Det är glädjande att kunna presentera siffror som avspeglar det arbete vi gjort under året, och även om vi inte nått kulmen av förändringarna kan vi med facit i hand se reella skillnader. Black Friday Under Black Friday erbjöd vi premium-abonnemang och spelets valuta “silver” till rabatterade priser. Vi utökade marknadsföringen med mailutskick till registrerade spelare och tillsammans med riktad annonsering via X och

READ FULL RELEASE

2023-11-24 15:00:00
Delårsrapport 3 - 2023

Flerårsöversikt koncernen Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,8 1,7 5,1 4,8 7,2
EBITDA (msek) -0,2 -0,5 -0,7 -1,4 -0,6
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,4 -1,2 -1,6 -3,2 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,3 4,3 7,3 4,3 12,2
Soliditet (%) 79,3 -6,6 79,3 -6,6 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,11 -0,05 -0,33 -0,30
Antal aktier 33,685,483 10,677,168 33,685,483 10,677,168 10,677,168
Flerårsöversikt modern Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,6 0,5 2,0 1,5 2,2
EBITDA (msek) 0,0 -0,4 -0,1 -0,7 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,1 -0,4 -0,5 -0,9 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,4 11,0 10,4 11,0 14,3
Soliditet (%) 89,0 63,0 89,0 63,0 67,5
Resultat per aktie (sek) 0,00 -0,05 -0,02 -0,12 -0,58
Antal aktier 33,685,483 10,677,168 33,685,483 10,677,168 10,677,168
READ FULL RELEASE

2023-08-23 10:00:00
Delårsrapport 2 - 2023

Flerårsöversikt koncernen Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,6 1,5 3,3 3,1 7,2
EBITDA (msek) -0,1 -0,6 -0,5 -1,0 -0,6
Justerat EBITDA (msek)* 0,2 ** ** ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,3 -1,2 -1,1 -2,4 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,5 5,2 7,5 5,2 12,2
Soliditet (%) 82,3 16,8 82,3% 16,8% 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,11 -0,03 -0,21 -0,30
Flerårsöversikt modern Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,7 0,7 1,3 1,0 2,2
EBITDA (msek) 0,2 0,1 -0,1 -0,5 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,5 11,2 10,5 11,2 14,3
Soliditet (%) 89,2 66,5 89,2% 66,5% 67,5
Resultat per aktie (sek) 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 -0,58
READ FULL RELEASE

2023-06-30 15:18:22
Videokommuniké: Krister Elmgren presenterar en ny branding för Wurm Online.

Krister Elmgren dyker ner i den nya visuella identiteten för Wurm Online och presenterar satsningarna för att bygga ett starkt internationellt IP. “Den nya brandingen är mer än bara en visuell uppdatering. Den syftar till att skapa värde i varumärket och forma tonen för allt vårt marknadsarbete. Genom att arbeta nära vår community och skapa innehåll tillsammans, ska vi ta Wurm Online till nästa nivå.“ Krister Elmgren Webbplats och Webbshop Webbplatsen blir nu en naturlig förlängning av spelet och genom att ha en central samlingsplats för våra spelare kan vi erbjuda dem exklusiva

READ FULL RELEASE

2023-06-30 15:00:00
Videokommuniké: Krister Elmgren presenterar en ny branding för Wurm Online.

Krister Elmgren dyker ner i den nya visuella identiteten för Wurm Online och presenterar satsningarna för att bygga ett starkt internationellt IP. “Den nya brandingen är mer än bara en visuell uppdatering. Den syftar till att skapa värde i varumärket och forma tonen för allt vårt marknadsarbete. Genom att arbeta nära vår community och skapa innehåll tillsammans, ska vi ta Wurm Online till nästa nivå.“ Krister Elmgren Webbplats och Webbshop Webbplatsen blir nu en naturlig förlängning av spelet och genom att ha en central samlingsplats för våra spelare kan vi erbjuda dem exklusiva

READ FULL RELEASE

2023-06-05 12:46:53
Wurm Online - Uppnådd milstolpe avseende Steam-försäljning samt nulägesuppdatering

Milstolpe - Steam Vi är glada att meddela att den totala försäljningen av Wurm Online via Steam nu uppnått 10 000 000 SEK sedan lanseringen på marknadsplatsen, juli 2020. Denna betydande milstolpe visar på spelets framgång och fortsatt styrka i varumärket. Exponeringen i Steam har ökat försäljningen och nått fler betalande spelare och det är med anledning av detta vi inleder en expansiv fas för att nå en bredare publik genom att erbjuda spelet via fler marknadsplatser. Mer information kommer framöver. Ny varumärkesprofil och webbplats En ny varumärkesprofil har tagits fram för att ta

READ FULL RELEASE

2023-05-30 19:14:06
Kommuniké från årsstämma

Stockholm - 2023-05-30   Idag 2023-05-30 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den ordinarie bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://gamechestgroup.com/investor-relations - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter

READ FULL RELEASE

2023-05-29 10:08:31
Delårsrapport 1 - 2023

Flerårsöversikt koncernen Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,7 1,6 7,2
EBITDA (msek) -0,4 -0,4 -0,6
Justerat EBITDA (msek)* 0,0 ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,8 -1,2 -3,3
Balansomslutning (msek) 8,2 6,2 12,2
Soliditet (%) 80,3 34,2 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,02 -0,11 -0,30
Flerårsöversikt modern Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,6 0,5 2,2
EBITDA (msek) -0,3 0,6 -0,9
Justerat EBITDA (msek)* 0.1 ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,5 -5,0 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,6 11,7 14,3
Soliditet (%) 87,2 70,0 67,5
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,47 -0,58
READ FULL RELEASE

2023-05-16 20:15:58
Årsredovisning 2022

Stockholm 2023-05-16 Se bilaga för årsredovisning 2022.

READ FULL RELEASE

2023-04-18 13:28:42
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Stockholm 18 april, 2023 Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 30 maj, 2023 kl. 18:00  i bolagets lokaler på Färögatan 33, Kista Science Tower. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 22 maj, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 maj skriftligen till ℅ Svea Partners, Färögatan 33, Kista Science Tower, 164 51 Kista. eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier

READ FULL RELEASE

2023-04-06 11:26:00
Videokommuniké: Krister Elmgren gör en djupdykning i Wurm Online, bryter ner siffror och ser på nya intäktsmöjligheter.

Krister Elmgren presenterar Wurm Online och bolagets nästa steg för produkten. Genom att genomlysa intäkterna och dela upp dem per intäktskälla får vi en större förståelse för hur vi kan bygga varumärket vidare. “Det är med communityn vi kan växa, att tillsammans skapa mervärde för spelarna och bli en central hubb för Wurm Online. Vi är stolta över vårt arv och alla våra spelare, genom att nu öka intäkterna får vi förutsättningarna att bygga spelet vidare till nästa nivå.” Krister Elmgren Intäkter Wurm Online, januari och februari 2023 · Ca. 1 100 000 SEK. · 56% Försäljning:

READ FULL RELEASE

2023-03-15 14:17:21
Videokommuniké: Tillträdande VD Krister Elmgren ger en tillbakablick av styrelsens arbete och en inblick i bolagets nästa steg.

Krister Elmgren presenterar visionen och bolagets nästa steg. Krister tillträder som VD, 27 maj, och har tillsammans med styrelsens ordförande Ali Ghafori arbetat under konceptet “Förvaltningsklockan”. Se videokommunikén här: https://www.youtube.com/watch?v=s7SC5_fk3Lo Styrelsens arbete har resulterat i följande: · Kapitalanskaffning ( Garanter 5.5 msek, styrelsen stod för 3 msek ) · Emission (8 msek, garanterna stod för 49%) · Betalat av lån (3,2 msek) · Kostnadseffektivisering · HR och ledning (ny ledning, färre i ledningsgruppen) · Inkråmsförvärv av Game Chest UK

READ FULL RELEASE

2023-03-13 14:05:00
Game Chest Group publicerar en uppdaterad finansiell kalender

Pressmeddelande - 13/03/2023 Stockholm Uppdaterad finansiell kalender: Release Datum Årsredovisning 2022 12 maj 2023 Kvartalsrapport ett 2023 29 maj 2023 Årsstämma 30 maj 2023 Kvartalsrapport två 2023 23 augusti 2023 Kvartalsrapport tre 2023 24 november 2023 Bokslutskommuniké 2023 23 februari 2024 Bolagets finansiella kalender finns även tillgänglig på bolagets webbplats (www.gamechestgroup.com/investor-relations/financial-calendar) För ytterligare information vänligen kontakta: Krister Elmgren Styrelseledamot Game Chest Group

READ FULL RELEASE

2023-02-27 11:25:16
Krister Elmgren utsedd till ny VD i Game Chest Group

Game Chest Groups styrelse har utsett Krister Elmgren till ny verkställande direktör. Krister tillträder tjänsten 27 maj, 2023. Robin Bäcklund kommer fram till tillträdesdagen säkerställa en smidig överlämning. Med start idag, och parallellt med förberedelser inför VD-rollen arbetar Krister med bolagets kommunikation och produktportfölj. Ali Alex Ghafori, styrelsens ordförande; “Styrelsen är väldigt nöjd att kunna presentera Krister Elmgren som ny VD för Game Chest Group. Under sin tid i styrelsen har Krister varit en stor tillgång med bred kompetens och en handlingskraftig partner för

READ FULL RELEASE

2023-02-23 08:16:01
Bokslutskommuniké 2022

Flerårsöversikt koncernen Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 2,4 2,5 7,2 7,6
EBITDA (msek) 0,2 1,0 −1,1 −0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,4 −1,2 −4,0 −5,5
Balansomslutning (msek) 12,3 7,1 12,3 7,1
Soliditet (%) 59,3% 45,9% 59,3% 45,9%
Resultat per aktie (sek) −0,04 −0,11 −0,38 −0,49
Flerårsöversikt modern Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,7 0,5 2,2 3,2
EBITDA (msek) −0,1 0,6 −0,9 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) −5,1 −5,0 −6,4 −6,2
Balansomslutning (msek) 14,3 11,7 14,3 11,7
Soliditet (%) 67,5% 70,0% 67,5% 70,0%
Resultat per aktie (sek) −0,02 −0,47 −0,10 −0,58
READ FULL RELEASE

2023-01-31 15:43:40
Game Chest Group betalar av lånet till Modelio Equity och har därmed framöver inga lån eller räntekostnader

Game Chest Group AB (publ) har idag fullgjort sin betalning till Modelio Equity AB enligt det låneavtal som bolaget ingick den 15 juni 2021. Betalningen på ca 3,4 msek inklusive upplupen ränta avslutar det tidigare lånet på 4,2 msek. Som resultat av detta har Game Chest Group AB nu inga kvarvarande lån och ser därmed minskade kostnader genom att räntor och andra kopplade avgifter försvinner. En positiv indikation för Game Chest Groups framtida finansiella hållbarhet. Under hösten meddelade bolaget att styrelsen tillsammans med Vd:n arbetat med koncernens kostnader och intäkter. Projektet

READ FULL RELEASE

2023-01-30 15:55:55
Företrädesemissionen har registrerats hos bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 2 februari 2023

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-30 Game Chest Group AB (publ) (”Game Chest Group” eller ”Bolaget”) meddelar att emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 2 februari 2023. Utsökningsdagen för BTA är den 6 februari 2023. Företrädesemissionen ökar sammantaget Bolagets antal aktier med 23 008 315 aktier, från 10 677 168 aktier till 33 685 483 aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 2 300 831,5 SEK, från 1 067 716,8 SEK till 3 368 548,3

READ FULL RELEASE

2023-01-30 11:45:57
Styrelseordförande Ali Ghafori köper ytterligare 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ) via Vasa Capital AB

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-30 Ali Alex Ghafori, som sedan Maj 2022 är styrelseordförande i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat ytterligare 2 857 142 aktier till ett totalt värde av 999 999,70 SEK via företaget Vasa Capital AB. Ali Alex Ghafori har efter transaktionen 5 714 284 aktier i Game Chest Group AB (publ) via privat ägande och genom bolag. För ytterligare information vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2023-01-27 16:02:41
Styrelseledamot Krister Elmgren köper 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ)

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-27 Krister Elmgren, som sedan Maj 2022 är styrelseledamot i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat 2 857 142 aktier till ett totalt värde av 999 999,70 SEK. Krister Elmgren har efter transaktionen 2 857 142 aktier i bolaget. För ytterligare information vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2023-01-26 16:02:24
Styrelseordförande Ali Ghafori köper 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ)

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-26 Ali Ghafori, som sedan Maj 2022 är styrelseordförande i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat 2 857 142 aktier till ett totalt värde av 999 999,70 SEK. Ali Ghafori har efter transaktionen 2 857 142 aktier i bolaget. För ytterligare information vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2023-01-23 14:33:59
Styrelseledamot Jihad Omeirat köper 144 000 aktier i Game Chest Group AB (publ)

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-23 Jihad Omeirat, som sedan Maj 2022 är styrelseledamot i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat 144 000 aktier till ett totalt värde av 50 400 SEK. Jihad Omeirat har efter transaktionen 257 400 aktier i bolaget. För ytterligare information vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2023-01-20 08:15:14
Företrädesemissionen i Game Chest Group AB (publ) blev tecknad till 72 procent och bolaget tillförs cirka 8 MSEK före emissionskostnader

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 11,2 MSEK som offentliggjordes den 25 november 2022 (”

READ FULL RELEASE

2023-01-03 15:55:06
Game Chest Group offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Styrelsen för Game Chest Group AB (publ) (”Game Chest” eller ”Bolaget”) har upprättat och offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 25 november 2022 (”Företrädesemissionen”) och

READ FULL RELEASE

2022-12-29 13:24:06
Kommuniké extra bolagsstämma i Game Chest Group AB (Publ)

Idag, 29 december 2022, höll Game Chest Group AB (Publ) (”Bolaget”) extra bolagsstämma. Nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Beslut om ändring av bolagsordning Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till beslut varmed ändringarna i huvudsak bestod av (i) ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier med anledning av beslut om nyemission enligt nedan och (ii) ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av

READ FULL RELEASE

2022-12-01 10:33:37
Koncernens spel Wurm Online har genomfört en lyckad black friday kampanj

Stockholm - 2022-12-01 Game Chest koncernens dotterbolag Code Club AB och dess datorspel Wurm Online lanserade under fredagen (25/11) dess marknadsföringskampanj för Black friday. Kampanjen var aktiv under tre dagar och resulterade i tydlig ökad försäljning. Under den senaste veckan har bolaget bedrivit en försäljning om ca 1,1 MSEK av spelets in-game valuta och premiumabonnemang. Game Chest-koncernen kommer framöver utforska möjligheter för ytterligare kampanjer och evenemang. För ytterligare information vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (

READ FULL RELEASE

2022-11-25 15:30:25
KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I Game Chest group AB (PUBL)

Aktieägarna i Game Chest group AB (publ), org.nr 559095–1942 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 29 december 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 113 43 Stockholm, 5:e våningen. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 december 2022 (avstämningsdagen), och · dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 december 2022. Anmälan ska ske skriftligen till Game Chest Group

READ FULL RELEASE

2022-11-25 15:20:25
Styrelsen i Game Chest Group beslutar om emission av aktier om cirka 11,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Styrelsen för Game Chest Group AB (publ) (”Game Chest” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en företrädesemission bestående av högst 32 031 504 aktier, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen

READ FULL RELEASE

2022-11-24 08:45:00
Delårsrapport 3 - 2022

Flerårsöversikt koncernen Q3 2022 Q3 2021 Delår 3 2022 Delår 3 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 1,7 1,7 4,9 5,1 7,6
EBITDA (msek) -0,5 -0,3 -1,4 -1,9 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,2 -1,1 -3,6 -4,3 -5,5
Balansomslutning (msek) 4,3 10,7 4,3 10,7 7,1
Soliditet (%) -6,6% 47,5% -6,6% 47,5% 45,9%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,11 -0,34 -0,38 −0,49
Flerårsöversikt modern Q3 2022 Q3 2021 Delår 3 2022 Delår 3 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,5 0,4 1,5 2,9 3,4
EBITDA (msek) -0,4 -0,3 -0,7 -0,3 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,5 -0,6 -1,3 -1,2 -6,2
Balansomslutning (msek) 11,0 18,5 11,0 18,5 11,7
Soliditet (%) 63,0% 71,3% 63,0% 71,3% 70,0%
Resultat per aktie (sek) -0,05 -0,06 -0,12 -0,11 −0,58
READ FULL RELEASE

2022-09-28 08:45:00
Uppdatering avseende koncernens löpande verksamhet

Nyhetsbrev - 2022-09-28 Game Chest har den senaste perioden arbetat med vidareutveckling och utökning av dess produkter och tjänster. Wurm Online har, under perioden, sett både förbättringar och nya uppdateringar. Nästkommande större utökning av spelet: ”Exploration, Part II” lanseras preliminärt under hösten. Löpande utveckling av spelupplevelsen sker parallellt med vidareutvecklingen av spelet. Inför vinterhalvåret har Wurm sett en mild trend uppåt räknat på betalande spelare, ca. 4500, vilket ser lovande ut inför årets högsäsong. Styrelsen har tillsammans med Vd:n arbetat med

READ FULL RELEASE

2022-09-23 13:22:44
Uppdatering avseende bolagets Games-on-demand plattform - Onboarding av fyra företagskunder

Nyhetsbrev 2022-09-22 Game Chest kan idag meddela att games-on-demand plattformen som lanserades den 28 juli har haft en framgångsrik lansering. Bolaget har arbetat med onboarding av fyra Svenska företagskunder däribland e-handelsbutiker, gamingcenter och e-sportcenter. Bolagets tjänst för games-on-demand B2B har tidigare visat sig vara en pålitlig produkt då vi bestått kunder som på akut efterfrågan har behövt köpa spel inför LAN-evenemang vilket då levererats direkt. Arbetet med att effektivisera försäljningen och onboarding har påbörjats för att smidigare kunna knyta partners och

READ FULL RELEASE

2022-08-18 08:50:38
Delårsrapport 2 - 2022

Flerårsöversikt koncernen Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 1,5 1,7 3,1 3,4 7,6
EBITDA (msek) −0,6 −1,1 −1,0 −1,6 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,2 −2,0 −2,4 −3,2 -5,5
Balansomslutning (msek) 5,2 11,7 5,2 11,7 7,1
Soliditet (%) 16,8% 53,1% 16,8% 53,1% 45,9%
Resultat per aktie (sek) -0,11 −0,19 -0,21 −0,28 −0,49
Flerårsöversikt modern Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,7 0,5 1,0 2,5 3,4
EBITDA (msek) 0,1 −1,2 −0,5 0,0 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,1 −1,6 −0,7 −0,6 -6,2
Balansomslutning (msek) 11,2 18,8 11,2 18,8 11,7
Soliditet (%) 66,5% 73,1% 66,5% 73,1% 70,0%
Resultat per aktie (sek) −0,01 −0,15 −0,07 −0,05 −0,58
READ FULL RELEASE

2022-08-04 13:01:18
Game Chest förlänger lån till årsskiftet samt teckningsförbindelse för styrelseledamöter och VD

Pressmeddelande - Stockholm 04/08/2022 Game Chest Group AB ("Game Chest") ingick den 2021-06-15 ett avtal om lån från Modelio Equity AB (publ). Lånet uppgick till 4,2 MSEK och löpte fram till 2021-12-31 med månadsränta om 1,5%. Game Chest har förlängt kvarvarande delen av lånet till fram till årsskiftet (2022-12-31). I samband med förlängningen tas en uppläggningsavgift upp om 5% av kvarstående belopp. Förlängningen av lånet löper enligt tidigare villkor och uppgår till 2 980 154 SEK. I samband med denna förlängning har styrelseledamöterna Ali Ghafori & Krister Elmgren, tillsammans med

READ FULL RELEASE

2022-07-28 10:33:09
Lansering av ny försäljningsportal där företagskunder erbjuds games-on-demand

Stockholm - 2022-07-28 Under maj 2021 kommunicerade Game Chest dess långsiktiga ambition och avsikt att utveckla och lansera en fullfjädrad abonnemangsbaserad games-on-demand plattform likt film- och musik distributionen, med dess plattformar Netflix och Spotify. Vi kan nu stolt meddela att Game Chest idag har lanserat sin nya games-on-demand plattform för bolagets företagskunder, en milstolpe i bolagets arbete mot att kunna erbjuda alla privatpersoner och företagspartners en games-on-demand produkt. Plattformen lanseras under varumärket GameChests (www.gamechests.com). Samtliga

READ FULL RELEASE

2022-07-01 15:34:30
Lägesuppdatering från styrelse och VD

Nyhetsbrev - Stockholm 01/07/2022 Koncernen har under den senaste perioden arbetat aktivt med både introducering av bolagets nya styrelseledamöter samt ett intensivt arbete med bolagets uppkommande lansering av business-to-business plattformen för spelförsäljning, games-on-demand. Styrelsens arbete har initialt bestått av att arbeta sig in, förstå och planlägga Game Chest och dess diverse affärsområden, tjänster och plattformar. Lanseringen av B2B games-on-demand plattformen estimerades att lanseras i början av Juni månad, men med högre ambitioner har bolaget under månadens gång arbetat

READ FULL RELEASE

2022-05-25 16:45:02
Kommuniké från årsstämma

Idag 2022-05-25 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://gamechestgroup.com/investor-relations - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget

READ FULL RELEASE

2022-05-19 10:50:12
Delårsrapport 1 - 2022

READ FULL RELEASE

2022-05-04 17:45:32
Fullständiga förslag till styrelse och arvoden till årsstämman

Stockholm 2022-05-04 Punkt 7 – Val av Styrelse Aktieägare som tillsammans äger 10,3% av det totala antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter enligt följande: Nyval av Jihad Omeirat, Krister Elmgren och Ali Alex Ghafori samt omval av Mike Jacobsen och Marcus Petersson. John Ekeberg föreslås att avgå och Robin Stenman har avböjt omval på grund av andra åtaganden. Ali Alex Ghafori föreslås som ordförande. Styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga

READ FULL RELEASE

2022-05-04 16:05:29
Årsredovisning 2021

Stockholm 2022-05-04 Se bilaga för årsredovisning 2021.

READ FULL RELEASE

2022-04-25 22:18:07
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2022 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, 5:e våningen. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 17 maj 2022 skriftligen till BOX 7005, 103 86 Stockholm eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och

READ FULL RELEASE

2022-03-25 11:31:38
Nyhetsbrev från VD

Nyhetsbrev 2022-03-25 Stockholm Games on demand mot återförsäljare (B2B) Det är med glädje jag kan meddela att vi nu har kommit en bra bit på väg med utvecklingen av vår nya plattform för vårt affärsområde Games on Demand B2B, där digitala återförsäljare som vill sälja spel på ett enkelt och effektivt sätt kan hitta ett brett utbud att erbjuda sina kunder on demand. Bolaget kommer att ha en beta version av plattformen klar i slutet av April för utvärdering och vidareutveckling. Denna plattform har vi arbetat fram tillsammans med våra nuvarande återförsäljare och deras önskemål,

READ FULL RELEASE

2022-02-17 10:30:16
Bokslutskommuniké 2021

Flerårsöversikt koncernen Q4 2021 Q4 2020 Helår 2021 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 2,5 3,9 7,6 9,6
EBITDA (msek) 1,0 0,2 -0,9 0,9
Justerat EBITDA* (msek) 0,0 0,2 -0,9 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,2 -2,4 -5,5 -4,2
Balansomslutning (msek) 7,1 10,9 7,1 10,9
Soliditet (%) 45,9% 84,4% 45,9% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,25 -0,49 -0,44
Flerårsöversikt modern Q4 2021 Q4 2020 Helår 2021 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,5 1,2 3,4 3,4
EBITDA (msek) 0,6 0,1 0,3 -0,4
Resultat efter finansiella poster (msek) -5,0 -1,4 -6,2 -2,8
Balansomslutning (msek) 11,7 15,4 11,7 15,4
Soliditet (%) 70,0% 93,2% 70,0% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,47 -0,13 -0,58 -0,27
READ FULL RELEASE

2021-12-23 14:43:13
VD lämnar lägesuppdatering

Nyhetsbrev 2021-12-23 – Stockholm I Game Chest Group jobbar vi med full kraft för att tillgodose våra kunder med det innehåll och tjänster vi har inom koncernen och ser fram emot ett mycket händelserikt 2022. Koncernen har bibehållit cirka 5000 betalande abonnenter och har under månaden arbetat kontinuerligt med produktutveckling, partnerskap och marknadsaktiviteter. Game Chest Group Games on Demand: B2B. Efter den senaste rapporten som kommuniceras den 26 november har vi fokuserat med att erbjuda Game Chest Group: Games on Demand B2B i form av nya intressanta partnerskap. Vi har bland

READ FULL RELEASE

2021-12-21 12:48:52
Game Chest amorterar ca 2,4 MSEK av lån och förlänger resterande del i 6 månader

Stockholm 2021-12-21 Game Chest Group AB ("Game Chest") ingick den 2021-06-15 ett avtal om lån från Modelio Equity AB (publ). Lånet uppgick till 4,2 MSEK och löpte fram till 2021-12-31 med månadsränta om 1,5%. Idag amorterar Game Chest 2 365 634 SEK. Kvarvarande del av lånet förlängs till den 2022-06-30, i samband med förlängningen tas en uppläggningsavgift upp om 5% av kvarstående belopp. Förlängningen av lånet löper enligt tidigare villkor och uppgår till 2 483 916 SEK. För ytterligare information kontakta: Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@

READ FULL RELEASE

2021-11-26 08:37:55
Delårsrapport 3 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q3 2021 Q3 2020 Delår 3 2021 Delår 3 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 3,3 5,1 5,8 9,6
EBITDA (msek) -0,3 1,5 -1,9 0,7 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 0,7 -4,3 -1,8 -4,2
Balansomslutning (msek) 10,7 14,1 10,7 14,1 10,9
Soliditet (%) 47,5% 83,6% 47,5% 83,6% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,11 0,05 -0,38 -0,19 -0,44
Flerårsöversikt modern Q3 2021 Q3 2020 Delår 3 2021 Delår 3 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,4 1,0 2,9 2,2 3,4
EBITDA (msek) -0,3 0,2 -0,3 -0,5 -0,4
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,6 -0,1 -1,2 -1,4 -2,8
Balansomslutning (msek) 18,5 17,6 18,5 17,6 15,4
Soliditet (%) 71,3% 89,2% 71,3% 89,2% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,06 -0,01 -0,11 -0,13 -0,27
READ FULL RELEASE

2021-10-22 15:41:24
Lägesuppdatering från VD

Nyhetsbrev 2021-10-22 - Stockholm Den senaste tiden har präglats av ett gediget arbete inom Game Chest’s dotterbolag Game Chest Group UK och dess B2B-initiativ. Vi har inlett ett partnerskap med Electronordic.com vilket vi kommer utvärdera vartefter arbetet fortskrider. I samband med detta har vi arbetat konsekvent med att kontakta fler potentiella återförsäljare och vi ser med glädje på att det tagits emot positivt. Koncernen behåller cirka 5000 betalande abonnenter och vi utvärderar kontinuerligt olika marknadsaktiviteter för att öka vår bas med betalande abonnenter. Föregående års

READ FULL RELEASE

2021-09-22 09:00:00
Game Chest inleder samarbete med Electronordic.se

Nyhetsbrev 2021-09-22 - Stockholm Game Chest med dess dotterbolag Game Chest Group UK Limited har idag inlett ett samarbete med Electronordic AB. Samarbetet innebär att Electronordic agerar återförsäljare för Game Chest’s digitala spel och produkter som även erbjuds på bolagets plattform GameThrill (https://gamethrill.io/). I dagsläget innebär samarbetet att Elektronordic (https://electronordic.se/) publicerar cirka 50 titlar av Game Chests produkter på dess plattform. Parterna kommer tillsammans att kontinuerligt utvärdera samarbetet med en ambition om att utöka utbudet av titlar och

READ FULL RELEASE

2021-09-21 11:10:47
VD lämnar lägesuppdatering för augusti

Nyhetsbrev - Stockholm 2021-09-21 Jag hoppas att alla aktieägare har fått en bra start på hösten och att ni liksom vi är mycket glada över att det verkar som om vi sakta men säkert kan börja öppna upp för fysiska möten och evenemang. Vi på Game Chest ser fram emot att återigen kunna träffa nya spännande partners och bolag. Under senaste månaden har vi inom gruppen ökat vårt fokus på produktutveckling, strategi och partnerskap utifrån våra två viktiga verksamhetsområden. Games On Demand Game Chest har under augusti bibehållit 5000 betalande abonnenter (5000 föregående månad) vilket vi

READ FULL RELEASE

2021-08-24 14:11:23
Game Chest har ingått ett konsultavtal med Maria Grimaldi

Nyhetsbrev - Stockholm 2021-08-24 Game Chest har idag ingått ett konsultavtal med Maria Grimaldi. Maria kommer på konsultbasis agera som en Business advisor med ett fokus om strategi kring bolagets framtid och framtagandet av bolagets nya plattform för games-on-demand. Avtalet kommer att träda i kraft den första oktober i år (2021-10-01). Maria Grimaldi Maria Grimaldi, har tidigare erfarenhet som Verkställande Direktör för Dataspelsbranschen och   Bublar Group AB (Publ) och är i dagsläget involverad i flertal styrelseposter inom spelbolag, därav Esportal AB, Fall Damage Studio AB samt

READ FULL RELEASE

2021-08-19 10:58:18
Delårsrapport 2 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q2 2021 Q2 2020 Halvår 1 2021 Halvår 1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 1,2 3,4 2,5 9,6
EBITDA (msek) -1,1 -0,3 -1,6 -0,9 0,9
Justerat EBITDA* (msek) -0,1 -0,2 -0,5 -0,7 1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) -2,0 -1,1 -3,2 -2,5 -4,2
Balansomslutning (msek) 11,7 13,1 11,7 13,1 10,9
Soliditet (%) 53,1% 85,2% 53,1% 85,2% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,19 -0,11 -0,28 -0,25 -0,44
Flerårsöversikt modern Q2 2021 Q2 2020 Halvår 1 2021 Halvår 1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,5 0,9 2,5 1,2 3,4
EBITDA (msek) -1,2 0,0 0,0 -0,7 -0,4
Justerat EBITDA* (msek) -0,2 -0,2 1,1 -0,6 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,6 -0,3 -0,6 -1,4 -2,8
Balansomslutning (msek) 18,8 17,4 18,8 17,4 15,4
Soliditet (%) 73,1% 90,6% 73,1% 90,6% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,15 -0,02 -0,05 -0,13 -0,27
READ FULL RELEASE

2021-08-17 08:45:00
Game Chests spel Wurm Online har inlett utveckling av stöd för VR

Nyhetsbrev - Stockholm 2021-08-17 Bolagets dotterbolag Code Club med dess medarbetare arbetar kontinuerligt med utveckling av nytt innehåll, spelets community och marknadsföring. Vi arbetar på flertal fronter och har nu inlett utveckling mot stöd av virtuell verklighet (VR) för spelet Wurm Online. Att erbjuda en VR funktionalitet kommer innebära att Wurm Online exponeras inom ytterligare kategorier och listor på plattformen Steam i samband med ytterligare VR plattformar. Marknaden för spel inom VR är snabbt växande. Att kliva in och etablera sig inom denna marknad genom Wurm Online är

READ FULL RELEASE

2021-07-15 17:04:37
Lägesuppdatering Juni

Arbetet med rekrytering och expandering av bolagets organisation har under juni legat i fokus, detta i ett syfte av att etablera den grund som krävs för utveckling och lansering av bolagets games-on-demand plattform. Det har nu gått cirka ett år sedan nylanseringen av bolagets datorspel Wurm Online på distributions-plattformen Steam. Som tidigare kommunicerats var denna lansering lyckad och har under det senaste året varit en stor del utav bolagets tillväxt av betalande abonnenter och försäljning. Gruppen arbetar aktivt med kommande lanseringar och uppdateringar, både inom innehåll men

READ FULL RELEASE

2021-06-18 15:55:04
Lägesuppdatering Maj

Nyhetsbrev - Stockholm 2021-06-18 Under Maj har ett stort fokus legat på att binda ytterligare partnerskap med spelstudios och publicister med ett mål om att etablera ett långsiktigt och lönsamt samarbete för båda parter. Game Chest har under månaden identifierat ett flertal och initierat kontakt vilket har tagits emot väl. Game Chest har ett bra momentum inom bolaget och detta är något vi vill bibehålla, därmed har ledningen under maj även arbetat med rekrytering och expandering av Game Chest-organisationen. Under maj har bolaget lagt en grund och intensifierat utvecklingen av bolagets

READ FULL RELEASE

2021-06-15 08:42:08
Game Chest Group upptar lån om 4,2 msek

Stockholm 2021-06-15 Game Chest Group AB ("Game Chest") har idag ingått ett avtal om lån från Modelio Equity AB (publ). Lånet uppgår till 4,2 MSEK och löper fram till 2021-12-31 med månadsränta om 1,5%. Som tidigare kommunicerat ska Game Chest lansera en games-on-demand plattform, vår ambition är erbjuda ett nytt sätt att konsumera datorspel. Underhållningsindustrins konsumtionsmönster är i konstant förändring och vi kan historiskt se hur filmbranschen och musikbranschen genomgått en sådan förändring. Numera betalar man inom dessa främst ett månadsabonnemang för att konsumera istället för

READ FULL RELEASE

2021-05-27 15:09:14
Kommuniké från årsstämma

Idag 2021-05-27 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma.   · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.   · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman,Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson. Robin Stenman fortsätter som styrelsens ordförande.   · Stämman beslutade om val av revisorsfirma enligt styrelsens förslag;

READ FULL RELEASE

2021-05-20 16:33:07
Game Chest kommunicerar strategi för att lansera sin internationella games on demand lösning

Som tidigare kommunicerat avser Game Chest att lansera en abonnemangsbaserad games on demand lösning. Bolagets vision är att vara med och revolutionera sättet vi konsumerar spel på. Game Chest bygger och formger nu en plattform som kommer att leverera spel likt marknaden idag prenumererar på exempelvis film- och sportkanalernas streamingtjänster. Målet är att Game Chest skall vara synonymt med framtidens spelplattform. På samma sätt som Spotify och Netflix satt sin prägel på respektive industri vill Game Chest göra det när det kommer till gaming. Bolagets avsikt är att lansera plattformen

READ FULL RELEASE

2021-05-19 16:08:13
Game Chest ska lansera abonnemangsbaserad games-on-demand lösning

Game Chest bedriver i dagsläget flera plattformar och tjänster inom gaming-industrin samt att koncernen besitter starka samarbetspartners inom branschen. Detta är en grund som bolaget aktivt nyttjar via synergier för nya möjligheter. Som tidigare kommunicerat arbetar Game Chest kontinuerligt med att utveckla och utvidga dess affärsben. Bolaget har därmed tagit fram ett koncept och initierat utvecklingen av en ny plattform. Game Chest har för avsikt att lansera en fullfjädrad abonnemangsbaserad games-on-demand plattform likt film- och musikdistributionen, med dess plattformar Netflix och

READ FULL RELEASE

2021-05-14 14:02:17
Game Chest tecknar avtal med Birdie, Sveriges största ideella LAN

Nyhetsbrev 2021-05-14 Game Chest med e-sportplattformen Esportrait inleder ett samarbete med Sveriges äldsta LAN, datorfestivalen Birdie i Uppsala. Redan under maj kommer Birdie använda Esportrait för att sälja virtuella platser och biljetter till dess evenemang. Årets evenemang sänds LIVE från studio och bjuder på mängder av e-sport, tävlingar i att skapa kreativt med datorn, musik, film, frågesport och massa mer. Nästa års evenemang beräknas ske som vanligt i fysiska lokaler i Uppsala där Game Chest åter igen kommer att vara en samarbetspartner. Birdie Open, en e-sportturnering kommer

READ FULL RELEASE

2021-05-12 17:09:32
Delårsrapport 1 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 1,3 9,6
EBITDA (msek) -0,5 -0,5 0,9
Justerat EBITDA* (msek) -0,2 -0,5 1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,2 −1,4 −4,2
Balansomslutning (msek) 9,6 15,4 10,9
Soliditet (%) 85,8% 70,0% 84,4%
Resultat per aktie (sek) −0,09 −0,14 −0,44
Flerårsöversikt modern Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 2,0 0,3 3,4
EBITDA (msek) 1,2 -0,7 -0,4
Justerat EBITDA* (msek) 1,5 -0,7 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) 1,0 −1,1 −2,8
Balansomslutning (msek) 16,5 18,5 15,4
Soliditet (%) 93,0% 77,5% 93,2%
Resultat per aktie (sek) 0,10 −0,11 −0,27
READ FULL RELEASE

2021-05-06 15:49:36
Årsredovisning 2020

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

READ FULL RELEASE

2021-04-27 11:46:49
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Stockholm 2021-04-27 Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021 kl. 12:00 i bolagets lokaler på  Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, 5:e våningen. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 20 maj 2021, dels anmäla sig till bolaget senast den 20 maj 2021 skriftligen till BOX 5376, 102 49 Stockholm eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds

READ FULL RELEASE

2021-04-14 14:37:11
Game Chest ingår partnerskap med spelstudion Ammobox Studios

Nyhetsbrev - 2021-04-14 Game Chest har idag med dess plattform FridayPlays ingått ett partnerskap med spelutvecklarstudion Ammobox Studios och deras nylanserade steam-spel Eximius: Seize the Frontline (“https://store.steampowered.com/app/505740/Eximius_Seize_the_Frontline/”). Partnerskapet kommer initialt innebära att Game Chest får spelkoder i ett marknadsföringssyfte för att levereras till Plattformens FridayPlays (“https://fridayplays.com/”) befintliga och nya kunder. VD Kommentar Jag har tidigare kommunicerat hur vi arbetar mot en brytpunkt inom plattformen FridayPlays. Denna

READ FULL RELEASE

2021-04-14 14:24:08
Lägesuppdatering Mars

Nyhetsbrev 2021-04-14 Game Chest har haft en intensiv månad som inneburit ett arbete med nya lanseringar, partnerskap och marknadsföring. Bolaget lanserade i slutet av Mars den nya versionen av plattformen FridayPlays (“https://fridayplays.com/”). Uppdateringen togs emot mycket väl av befintliga kunder men även också från de kreatörer och partners bolaget arbetar med. Koncernen har cirka 6000 betalande abonnenter (6100 föregående månad). Vi ser en tillväxt av betalande abonnenter inom FridayPlays till följd av marknadsföringsåtgärderna. Den senaste lanseringen av Fridayplays har gjort

READ FULL RELEASE

2021-03-31 16:20:33
Game Chest lanserar ny uppdatering av plattformen FridayPlays

Nyhetsbrev 2021-03-31 Bolaget har idag lanserat en ny uppdatering av plattformen FridayPlays (https://fridayplays.com). Plattformen har uppdaterats med ett syfte om att vara tilltalande för en större kundgrupp och för att bibehålla dess nivå om att vara i framkant av marknaden. Uppdateringen innebär två större förändringar, en visuell förbättring och att FridayPlays kunder själva får möjligheten att välja mellan olika spel, jämfört med tidigare då kunden tilldelats spel och inte haft möjligheten att välja själv. Eftersom bolaget främst marknadsför plattformen via kreatörer och

READ FULL RELEASE

2021-03-24 13:59:45
Game Chest inleder partneravtal med G-Loot

Game Chest har idag inlett ett partneravtal med esport företaget G-Loot (“G-Loot Global Esports AB”). Partnerskapet kommer initialt innebära att Game Chest med dess spel Wurm Online tillsammans med G-Loots plattform G-Awards ska arrangera real-money tävlingar för spelets mest dedikerade spelare. Game Chest koncernen arbetar aktivt på flera fronter för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder en spännande upplevelse i samtliga plattformar. Detta avtal med G-Loot är en spännande del av bolagets arbete för att kunna erbjuda dess befintliga långtids spelare inom produkten Wurm en ny typ av

READ FULL RELEASE

2021-03-18 15:54:06
VD uppdaterar om verksamheten

Med anledning av den stora ökning av nya aktieägare presenterar bolaget en genomgång över Game Chest koncernen. Under år 2019 noterades Game Chest Group på börsen med syftet att vara ett innovativt tillväxtbolag inom gaming och e-sport. Bolaget hade redan då en tanke om att skapa marknadsrevolutionerande produkter som skulle skapa ett stort brus på marknaden och som skulle ge våra kunder helt nya upplevelser både vid nyttjandet av produkten men också på den köpresa som våra kunder gjorde vid köp av oss. Bolaget ville vara lite annorlunda, lite snabbare och lite bättre än andra bolag inom

READ FULL RELEASE

2021-03-10 14:45:48
Lägesuppdatering februari

Februari har inneburit ett gediget arbete med produktutveckling och förberedelser med den nya lanseringen av plattformen FridayPlays (http://fridayplays.com/) som planeras att lanseras under mars 2021. Koncernen kan kommunicera en tillväxt om cirka 100 stycken betalande abonnenter vilket innebär att dess kombinerade antal av betalande uppgår till cirka 6100 (6000 föregående månad). Bolagets produkt Wurm bidrar i dagsläget med en större del utav dessa. Bolaget har dock under februari sett en ökning av nya kunder i plattformen FridayPlays. Marknadsföring är en grundläggande faktor i för en

READ FULL RELEASE

2021-03-04 17:02:15
VD presenterar uppföljning av bokslutskommuniké 2020

Nyhetsbrev 2021-03-04 Game Chest VD Robin Bäcklund har idag presenterat bolagets bokslutskommuniké 2020 i en video-presentation. Presentationen har publicerats på bolagets hemsida. Presentationen kommer vara tillgänglig 18:00 idag på denna länk: https://gamechestgroup.com/presentation För ytterligare information, vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se Om Game Chest Group: Game Chest Group är verksamma inom gaming och esports-marknaden och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom

READ FULL RELEASE

2021-03-03 11:25:59
Game Chest tecknar marknadsföringsavtal med Trigger Company

Game Chest och Trigger Company har per idag tecknat ett avtal där Trigger Company ska hjälpa Game Chest med marknadsföring av bolagets plattformar. Främst ska marknadsföringen fokusera på bolagets abonnemangsplattformar. Trigger Company är experter inom digital marknadsföring och försäljning online. Med erfarenhet inom alla digitala och sociala plattformar kan de ge sina kunder bra resultat på de mediainvesteringar som de hanterar. De har haft nöjda kunder i många branscher, värt att nämna i Game Chest's bransch är bland flera Paradox Interactive. Samarbetet med Trigger Company är ett led

READ FULL RELEASE

2021-02-26 16:00:00
Uppföljning av bokslutskommuniké 2020

Nyhetsbrev 2021-02-26 Game Chest VD Robin Bäcklund kommer hålla en video-presentation av bokslutskommuniké 2020 den 4 mars 2020 kl 18:00. Under genomgången kommer VD gå igenom rapportens siffror i sin helhet samt förklara mer genomgående hur verksamheten presterat under sista halvåret 2020.  Extra fokus kommer att läggas på förklara bolagets tillväxtstrategi på kort och lång sikt. Länk till presentationen kommer att kommuniceras under nästa vecka. För ytterligare information, vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se Om

READ FULL RELEASE

2021-02-26 15:22:19
Utfall i tvist mot tidigare ägare av Ubercrate LTD

Game Chest Group AB (Publ) (“Game Chest”) mottog den 27 maj 2020 en påkallelse av skiljeförfarande från säljaren av Ubercrate LTD (Nuvarande Game Chest Group UK LTD) där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet. Bolaget har idag mottagit skiljedomen i denna tvist. Skiljenämnden har i skiljedomen beslutat följande: · Game Chest är skyldiga att betala en tilläggsköpeskilling om 150 000 USD · Motparten är skyldig att ersätta Game Chest med 43 830,64 GBP · Vardera part ska bära sina egna kostnader hänförliga till

READ FULL RELEASE

2021-02-24 12:41:46
Bokslutskommuniké 2020

Flerårsöversikt koncernen Q4
2020
Q4
2019
Helår
2020
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 3,9 0,2 9,6 2,3
EBITDA (msek) 0,2 −1 0,9 −2,5
Justerat EBITDA* (msek) 0,6 −1 1,5 −2,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −2,4 −1,5 −4,2 −4,8
Balansomslutning (msek) 10,9 16,7 10,9 16,7
Soliditet (%) 84,40% 73% 84,40% 73%
Resultat per aktie (sek) −0,25 −0,16 −0,44 −0,5
Flerårsöversikt modern Q4
2020
Q4
2019
Helår
2020
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1,2 −0,4 3,4 1,9
EBITDA (msek) 0,1 −1,3 −0,4 −1,5
Justerat EBITDA* (msek) 0,5 −1,3 0,3 −1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,4 −2,4 −2,8 −3
Balansomslutning (msek) 15,4 19,6 15,4 19,6
Soliditet (%) 93,20% 79% 93,20% 79%
Resultat per aktie (sek) −0,13 −0,25 −0,27 −0,32
READ FULL RELEASE

2021-02-09 10:58:53
Lägesuppdatering januari

Game Chest har haft en mycket spännande inledning på det nya året med en månad av dedikerat arbete i form av strategisk marknadsföring och produktutveckling. Januari har haft en bra tillströmning av nya abonnenter som gör att vi kan bibehålla nivån om cirka 6000 abonnenter (6000 föregående månad). Vi ser med tillförsikt att antal abonnenter också fortsatt utvecklas i god takt och stadigt ökar från denna nivå. Bolaget inledde under januari arbetet med en stor samlad marknadsföringsplan. Denna marknadsföringsstrategi är i dagsläget aktiv och har under januari inneburit flera positiva

READ FULL RELEASE

2021-01-29 15:54:01
Game Chest ingår avtal om lock-up med NEVI

Game Chest har ingått ett lock up-avtal med New Equity Venture (“NEVI”) som omfattar NEVIs samtliga innehavande aktier i Game Chest, motsvarande 16,6 % av Game Chests utestående aktier. Denna lock-up innebär att NEVI förbinder sig att inte sälja några aktier i Game Chest till och med 2021-10-31. NEVI gör bedömningen att man ser ljust på Game Chest framtid och beskriver att denna lock-up manifesterar deras långsiktiga ambition som stark ägare. https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/01/29/game-chest-new-equity-venture-har-halverat-sitt-agande-i-game-chest-r.html VD kommentar Jag

READ FULL RELEASE

2021-01-26 16:32:23
Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Game Chest Group AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nordic SME

26 januari 2021 Nordic Growth Market NGM AB har meddelat Game Chest Group AB (”Game Chest” eller ”Bolaget”) att Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolaget aktier på Nordic SME har blivit godkänd. I samråd med Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har Bolaget beslutat att sista dag för handel på Spotlight är den 9 februari 2021. Första dag för handel på NGM är den 10 februari 2021. Aktieägare i Game Chest kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet. Bolagets ledning anser att en notering av Bolagets aktier på Nordic SME är ett viktigt steg i bolagets resa för

READ FULL RELEASE

2021-01-25 15:17:42
Game Chest har ingått ett samarbetsavtal med Hosni Teque-Omeirat

Game Chest har idag ingått ett samarbetsavtal med Hosni Teque-Omeirat. Hosni kommer på konsultbasis att hjälpa bolaget med strategi, kommunikation och affärsutveckling. Genom detta samarbete förväntar vi oss kunna ta bolaget till nästa nivå, både affärsmässigt och kommunikationsmässigt. Samarbetet inleds från och med idag och löper i 12 månader. Hosni Teque-Omeirat Hosni, född 1981 har MBA från Handelshögskolan i Örebro och arbetar som verkställande direktör på techbolaget SpectrumOne AB (Publ). Hosni började sin karriär hos Ernst & Young och arbetar i dagsläget med affärsutveckling för

READ FULL RELEASE

2021-01-15 15:58:13
Game Chest marknadsför Wurm via MMORPG.COM

Game Chest har idag inlett en marknadsföringskampanj på webbplatsen MMORPG (https://www.mmorpg.com/) för dotterbolaget Code Clubs produkt Wurm. Webbplatsen MMORPG.COM har ungefär 1 miljon besök i månaden. Game Chest kommer utvärdera aktiveringen och undersöka om koncernen kan aktivera ytterligare varumärken på webbplatsen framöver, där bland FridayPlays.com och Gamethrill. Detta är en del av den utvecklade marknadsföringsstrategi som Game Chest har arbetat med under Januari. Ytterligare information och aktiveringar kommer att kommuniceras framöver. Om MMORPG.COM MMORPG.com är ett gaming

READ FULL RELEASE

2021-01-07 12:56:47
Månadsuppdatering av betalande abonnenter

Game Chest koncernen har i dagsläget cirka 6000 (6000) aktivt betalande abonnenter.  Som tidigare kommunicerats bidrar dotterbolaget Code Club AB med produkten Wurm Online en större del av dessa abonnenter. Året har inletts starkt och vi ser en tydlig koppling till marknadsföringsarbetet med influencers. I januari har vi en mer aggressiv marknadsföringsplan där bolaget kommer genomföra sin största samlade marknadsföringskampanj som sträcker sig över flera olika kanaler. Mer om kampanjens utformning kommer kommuniceras framöver. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group

READ FULL RELEASE

2020-12-22 13:47:16
Game Chest intensifierar arbetet med influencers

Game Chest har under december månad intensifierat arbetet med influencers. Som tidigare kommunicerats har bolagets marknadsföring genom influencers varit den mest framgångsrika marknadsföringsmetoden. Vintertid är en viktig period för bolaget då allt fler är lediga och spelar datorspel. Bolaget har därmed under den senaste tiden intensifierat arbetet med influencers. Game Chest har ingått ett samarbete med en partner som når hundratals influencers i norden och som kommer hjälpa Game Chest att marknadsföra bolagets olika plattformar, däribland FridayPlays och Wurm Online. Urval av

READ FULL RELEASE

2020-12-17 11:30:47
Ökning av positiva recensioner om Wurm Online på plattformen Steam

Game Chests dotterbolag Code Club AB med dess spel Wurm Online har under den senaste månaden haft en markant ökning av positiva recensioner på plattformen Steam. Wurm Online har mottagit 80% positiva recensioner och rekommendationer. Det är en ökning över 30% jämfört med genomsnittet av samtliga recensioner sedan lanseringen av spelet i slutet av Juli 2020. Om recensioner på Steam De recensioner som spelet erhållit visas tydligt högst upp på spelets steam-sida. Recensioner är den primära betygsättningen av spel som används på plattformen Steam. Många anser att detta betyg är avgörande vid

READ FULL RELEASE

2020-12-09 11:50:18
Mangold Insight publicerar intervju med Game Chests vd Robin Bäcklund

Mangold insight har idag publicerat en intervju med Game Chest Groups verkställande direktör Robin Bäcklund. Se videointervjun: https://www.youtube.com/watch?v=tqkODFQ2mXo // Investor relations Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-12-08 11:17:04
Lägesuppdatering från VD

Under November månad har bolaget arbetat med produktutveckling inom flertal av dess plattformar och parallellt med detta utforskat nya möjligheter för att marknadsföra respektive plattform. Game Chests dotterbolag Code Club lanserade under November en “Black Week” kampanj, denna kampanjen hade en mindre påverkan på bolagets betalande abonnenter, men en betydligt större effekt på direkt försäljningen i bolagets spel. Koncernens sammansatta antal betalande abonnenter är i dagsläget cirka 6000 (6000). Framåtblick Bibehålla tillväxten bolaget sett under de senaste halvåret är essentiellt.

READ FULL RELEASE

2020-11-20 14:09:36
Verkställande direktör köper aktier i bolaget

Robin Bäcklund, som är verkställande direktör i Game Chest Group AB (Publ) har idag förvärvat 6500 aktier i Game Chest Group AB. Robin Bäcklund har efter transaktionen 7350 aktier i bolaget. // Investor relations Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-11-12 08:37:08
Delårsrapport 3 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q3
2020
Q3
2019
Q1 - Q3
2020
Q1 - Q3
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 3,3 1,4 5,8 2,1 2,3
EBITDA (msek) 1,5 −0,3 0,7 −1,4 −2,5
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,7 −1,1 −1,8 −2,9 −4,8
Balansomslutning (msek) 14,1 15,5 14,1 15,5 16,7
Soliditet (%) 83,60% 53,70% 83,60% 53,70% 73,00%
Resultat per aktie (sek) 0,05 −0,12 −0,19 −0,32 −0,5
Flerårsöversikt modern Q3
2020
Q3
2019
Q1 - Q3
2020
Q1 - Q3
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1 1,1 2,2 2,3 1,9
EBITDA (msek) 0,2 0,1 −0,5 −0,2 −1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,1 −0,2 −1,4 −0,7 −3
Balansomslutning (msek) 17,6 19,2 17,6 19,2 19,6
Soliditet (%) 89,20% 65,10% 89,20% 65,10% 79,00%
Resultat per aktie (sek) −0,01 −0,03 −0,13 −0,08 −0,32
READ FULL RELEASE

2020-11-06 11:44:54
Förhandlingarna gällande potentiellt förvärv avbryts

Förhandlingarna gällande det potentiella förvärv som kommunicerade i samband med ingåendet av en avsiktsförklaring den 14 oktober har avbrutits. Läs tidigare kommunicerad information kring detta här: https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-tecknar-loi-om-forvarv,c3215538 VD Kommentar Det potentiella förvärvet var alltsedan inledande förhandlingar ett osäkert kort då målbolaget i fråga redan befann sig i en försäljningsprocess med minst en annan intressent utöver Game Chest. Vi befinner oss dock i en väldigt spännande fas där förvärv aktivt ligger i fokus. Därav kommer mitt och

READ FULL RELEASE

2020-10-30 15:15:57
Game Chest betalar av sista delen av lånet till Qualcon

Game Chest ingick den 2019-05-15 avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kronor med en årlig ränta på 15 procent. Idag betalar Game Chest den kvarstående delen av lånet (500 000 SEK) plus upplupen ränta till Qualcon och har därmed inga kvarvarande lån. Senast kommunicerad information kring lånet av Qualcon: https://news.cision.com/se/gamechest/r/betalning-och-forlangning-av-lan,c3101876 // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-10-29 08:30:00
Lansering av in-game event i Wurm Online

Game Chest Groups dotterbolag Code Club AB lanserade igår ett in-game event för högtiden halloween i spelet Wurm Online. Evenemanget kommer vara aktivt till och med den 5e November (05-11-2020). Evenemanget kommer att vara baserat på ett halloween-tema vilket i sig är en visuell uppdatering av NPC:er (Programmerade karaktärer och monster) och Wurm-världen. Evenemanget erbjuder alla spelare en 10% snabbare poäng insamling vilket tidigare har varit väldigt eftertraktat då det ger spelarna en anledning att ta sig tiden i syfte av att levla upp så mycket så möjligt under perioden. Evenemanget

READ FULL RELEASE

2020-10-28 11:37:03
Lägesuppdatering av Game Chests plattform Esportrait

Bolaget har under den senaste tiden sett en ökad aktivitet där fler arrangörer publicerar dess evenemang på bolagets plattform Esportrait. Game Chest genomförde i December 2019 ett förvärv av bolaget LanPortal GLHF AB och dess plattform Esportrait. Plattformen bedriver sin verksamhet inom evenemangs-segmentet av Gaming och esport-marknaden. Kort därefter nådde COVID-19 Sverige vilket dessvärre resulterade i att arrangörer var tvungna att ställa in dess evenemang. Game Chest har tagit denna tid att implementera plattformen i koncernens ekosystem och lära känna de kunder som befinner sig på

READ FULL RELEASE

2020-10-14 08:48:19
Game Chest tecknar LOI om förvärv

Game Chest Group har ingått Letter of Intent (ej bindande) med avsikt om förvärv av ett svenskt bolag inom community segmentet av esport och gaming marknaden (“Gamingbolaget”). Bolaget i fråga för att förvärvas är inne i en M&A-process med flertal köpare samtidigt som Game Chest Group ännu inte har säkerställt finansiering och har med detta LOI för avsikt att kunna ingå en due diligence-process och i samband med det även parallellt utforska finansieringsmöjligheter. Gamingbolaget Bolaget är en etablerad aktör på den svenska marknaden som under flera år arbetat med att binda ihop den

READ FULL RELEASE

2020-10-09 10:38:03
Månadsuppdatering av koncernens betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget cirka 7500 (8000) betalande abonnenter, en utveckling om cirka -6.25 %. Det är en mindre nedgång än förväntat. Nedgången beror att bolaget vid lansering erbjöd nya kunder två månader av premium medlemskap för ett bättre pris. Löptiden av prenumerationen sedan lanseringen av nya Wurm Online har därmed löpt ut. Vi hade förväntat oss ett större tapp då det var väldigt många som började prenumerera första veckorna för att testa spelet. Detta har tidigare kommunicerats under VD Kommentar i bolagets uppdatering av betalande abonnenter den 5 Augusti 2020 (https://news.

READ FULL RELEASE

2020-09-28 11:07:34
Game Chest inleder partnerskap med ägare av flertal Steam communities

Game Chest Group har idag inlett ett partnerskap med en ägare av flertal Steam communities* som tillsammans har över 1.5 miljoner medlemmar. Syftet med partnerskapet är att ägaren av dessa grupper initialt ska annonsera Game Chest Group’s spel Wurm Online. Arbetet med att binda partnerskap med relativa företag och influencers för att marknadsföra bolagets samtliga plattformar och tjänster pågår löpande. Detta partnerskap är på kort sikt inriktat mot Wurm Online men vi arbetar i dagsläget med att ta fram olika koncept för att kunna applicera detta till bolagets andra tjänster.

READ FULL RELEASE

2020-09-15 17:16:38
Finansiell uppdatering - Försäljning och resultat bättre än förväntat under pågående kvartal

Bolaget har idag tagit del av preliminära siffror för koncernen och anser att de avviker från marknadens förväntningar. Omsättningen och resultat är bättre än förväntat och visar inga tecken på att försämras under resterande dagar i september. I och med den nya informationen betraktar bolaget detta som insiderinformation och väljer att skyndsamt kommunicera detta genom ett pressmeddelande. Försäljningen under tredje kvartalet till och med dagens datum (2020-07-01 - 2020-09-15) beräknas överstiga 2,5 MSEK(1,2 MSEK Q2 2020) EBITDA Resultatet under tredje kvartalet till och med dagens datum (

READ FULL RELEASE

2020-09-15 11:53:47
Lägesuppdatering gällande utveckling och tvist

Game Chest koncernen har under de senaste månaderna sett en stark tillväxt av betalande abonnenter. Bolaget har nu lagt i en ny växel och kommer framöver arbeta med att binda ytterligare partnerskap med Twitch-streamers och Youtube kreatörer för flera av bolagets varumärken. Information kring tvist Den 27:e Maj 2020 mottog bolaget en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD. Som tidigare kommunicerats har bolaget ställt sig emot detta samt att tvisten skall lösas i en skiljenämnd. Ett ärende i en skiljenämnd

READ FULL RELEASE

2020-09-14 14:44:44
Game Chest lanserar ny hemsida

NYHETSBREV Game Chest har under eftermiddagen lanserat en ny hemsida för bolaget  (https://gamechestgroup.com) i syfte av att tydligare visa upp koncernens varumärken och affärsben. VD Kommentar Bolaget har under den senaste tiden kommunicerat löpande gällande den lyckade lanseringen av Wurm Online och vilken tillväxt det har tillfört koncernen. Jag anser att det är viktigt föra nya som gamla aktieägare att se Game Chest och dess verksamhet i sin helhet. Därmed lanserar Game Chest idag en ny hemsida för bolaget med en tydligare beskrivning av koncernens varumärken och en förbättrad

READ FULL RELEASE

2020-09-02 08:30:00
Månadsuppdatering av betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget passerat 8000 aktivt betalande abonnenter. Vid senaste uppdateringen som lämnades 2020-08-05 hade koncernen 6500 aktivt betalande abonnenter, en tillväxt om cirka 23%. Tillväxten är enligt förväntan och består till större del av nya betalande abonnenter i bolagets spel Wurm Online, som under Juli lanserades på plattformen Steam. Bolaget kommer fortsätta arbetet med utveckling av produkten och dess marknadsföring via olika kanaler. Steam - https://store.steampowered.com/ Steam-plattformen är den största digitala distributionsplattformen för PC-spel. År 2019 hade

READ FULL RELEASE

2020-08-21 16:28:32
Wurm Online rankar topp 5 inom spelets kategori på Steam

NYHETSBREV Bolagets spel Wurm Online har under de senaste dagarna legat mellan plats 3 och 5 plattformen Steams topplista “New and Trending” inom spelkategorin MMO (“Massive Multiplayer Online”). Se lista här https://store.steampowered.com/tags/en/Massively%20Multiplayer/. Steam - https://store.steampowered.com/ Steam-plattformen är den största digitala distributionsplattformen för PC-spel. År 2019 hade tjänsten över 34 000 spel med över 95 miljoner aktiva användare varje månad. VD Kommentar Jag ser med glädje på att vi cirka en månad efter lansering befinner oss på förstasidan av MMO-

READ FULL RELEASE

2020-08-20 09:01:59
Komplettering: Målsättning för halvår två 2020

Komplettering gällande utelämnad MAR-etikett. Bolaget har nu stängt H1 2020 men även också gått igenom halva årets tredje kvartal. Som tidigare kommunicerats genom nyhetsutskick och i kvartalsrapporten befinner sig bolaget i en väldigt spännande tillväxtfas. Därmed vill jag tillsammans med bolagets ledning sätta upp ett kortsiktigt mål som lyder att rapportera ett positivt EBITDA resultat för halvår två av 2020. VD Kommentar Game Chest har sedan notering ej kommunicerat några mål och milstolpar utöver betalande abonnenter. Jag anser att det är nyttigt för verksamheten och aktieägare att

READ FULL RELEASE

2020-08-20 08:08:59
Målsättning för halvår två 2020

Bolaget har nu stängt H1 2020 men även också gått igenom halva årets tredje kvartal. Som tidigare kommunicerats genom nyhetsutskick och i kvartalsrapporten befinner sig bolaget i en väldigt spännande tillväxtfas. Därmed vill jag tillsammans med bolagets ledning sätta upp ett kortsiktigt mål som lyder att rapportera ett positivt EBITDA resultat för halvår två av 2020. VD Kommentar Game Chest har sedan notering ej kommunicerat några mål och milstolpar utöver betalande abonnenter. Jag anser att det är nyttigt för verksamheten och aktieägare att se en tydlig målbild för koncernen därmed

READ FULL RELEASE

2020-08-13 08:35:49
Delårsrapport 2 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1,2 0,3 2,5 0,7 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,4 −2,5 −1,8 −4,8
Balansomslutning (msek) 13,1 9,5 13,1 9,5 16,7
Soliditet (%) 85,20% 56,30% 85,20% 56,30% 73,00%
Resultat per aktie (sek) −0,11 −0,06 −0,25 −0,24 −0,5
Flerårsöversikt modern Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 0,9 0,6 1,2 1,2 1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,3 0,4 −1,4 −0,4 −3,0
Balansomslutning (msek) 17,4 12,9 17,4 12,9 19,6
Soliditet (%) 90,60% 68,80% 90,60% 68,80% 79,00%
Resultat per aktie (sek) −0,02 0,05 −0,13 −0,06 −0,32
READ FULL RELEASE

2020-08-07 09:59:18
Information kring tvist om tilläggsköpeskilling

Bolaget mottog den 27:e Maj 2020 en påkallelse av skiljeförfarande från säljaren av Ubercrate LTD där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet. Bolagets inställning var vid detta tillfälle att säljaren inte har rätt till någon tilläggsköpeskilling. Game Chest står kvar vid sin åsikt och har även svarat med ett motkrav som baseras på förlorad goodwill och förlorade intäkter. Ärendet skall lösas i en skiljenämnd och kommer därmed ej innebära en långvarig process. Tidigare kommunicerad information kring tvist: https://news.cision.com/

READ FULL RELEASE

2020-08-05 12:07:19
Månadsuppdatering av betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget passerat 6500 (2500) aktivt betalande abonnenter. En tillväxt som fortsättningsvis ligger över bolagets förväntan. Det är även en utveckling över 160% från föregående månadens uppdatering av betalande abonnenter. Vid senaste uppdateringen som lämnades 2020-07-27 hade koncernen 4800 aktivt betalande abonnenter. Utvecklingen består till en större del av den lyckade lanseringen av Wurm Online som fortsättningsvis ser en tillväxt av nya spelare och abonnenter. VD Kommentar Vi är medvetna om att det är en del spelare som köpt ett abonnemang som ej kommer att behålla

READ FULL RELEASE

2020-07-27 08:45:49
Uppdatering av betalande abonnenter

I dagsläget har koncernen över 4800 (2500) aktivt betalande abonnenter. Denna påskyndade ökning av betalande abonnenter har till stor del att göra med lanseringen av Wurm Online på Steam. Wurm Online är gratis att spela men dess användare kan abonnera för att få ett “premiumkonto” som ger diverse fördelar i spelet. Premiumkontot kostar cirka 80 kronor per månad och inkluderas därmed i koncernens totala antal av betalande abonnenter. Utöver abonnenter erbjuder även Wurm Online dess användare en möjlighet att köpa in-game currency för riktiga pengar. VD Kommentar Jag kan med glädje meddela

READ FULL RELEASE

2020-07-27 07:58:10
Information kring lansering av Wurm Online på Steam

Under fredagen föregående vecka lanserade Game Chest tillsammans med dotterbolaget Code Club AB spelet Wurm Online på Steam. Lanseringen drog åt sig fler spelare än förväntat vilket resulterade i en överbelastning av spelets servrar. Bolaget åtgärdade detta genom att snabbt utveckla nya servrar för att fördela spelarna och därmed kunna erbjuda en störningsfri upplevelse. Spelet har i dagsläget över 22 000 nedladdningar på Steam och ca 15 000 nya registrerade användare. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-07-24 11:09:39
Information om Wurm Online som lanseras idag på Steam

Wurm Online kommer att lanseras på plattformen Steam idag kl 19:00 (7 PM CEST). Lanseringen kommer inkludera två helt nya världar där samtliga spelare måste börja om från början. Detta med anledning för att nya spelare till Wurm Online inte ska hamna efter i utvecklingen av nya städer, levlar och nivåer. Ett initiativ för att göra Wurm bättre för nya spelare. Under de senaste veckorna har bolaget sett en våg av nya influencers och kreatörer som skapat och laddat upp videor av spelet i form av guider, recensioner mm. Det är mängder av positiva kommentarer och diskussioner kring spelet av

READ FULL RELEASE

2020-07-20 12:56:25
Lägesuppdatering gällande lansering av Wurm Online

Under Fredagen föregående vecka (17/07/2020) lanserade bolaget en ny trailer av Wurm Online. Denna trailer har i dagsläget över 22 000 visningar. Videotrailern kan ses på denna länk https://www.youtube.com/watch?v=f2Q7BinTnUU. Sedan trailern lanserats har vi mottagit en väldigt god respons av nya som gamla spelare samt sett en stark ökning av intresset för Wurm Online. Jag kan således meddela att vi har ca 11 000 användare som lagt till Wurm Online i deras önskelistor på plattformen Steam. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ)

READ FULL RELEASE

2020-07-09 13:41:38
Game Chest inleder samarbete med Youtube-profil

Game Chest gruppen har idag inlett ett samarbete med en spansktalande Youtube-profil. Samarbetet kommer initialt innebära att youtube-profilen ska representera bolagets plattform FridayPlays (https://fridayplays.com/) och framöver även Wurm Online. Profilen ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att driva nya kunder till bolagets plattformar. Denna profil besitter över 250 000 följare och genererar över 4 000 000 videovisningar per månad. Detta är bolagets första steg in på den spansktalande marknaden samt plattformen Youtube. VD Kommentar: Initialt var det profilen som

READ FULL RELEASE

2020-07-08 16:30:22
Lägesuppdatering abonnenter

I dagsläget har koncernen ca 2500 (2800) aktivt betalande abonnenter. Denna mindre minskning av abonnenter är helt enligt bolagets förväntan under sommarperioden, då det generellt spelas mindre datorspel. VD Kommentar: Enligt mig är denna nedgång på cirka 10,7% bättre än min förväntan då det generellt är en större global minskning av spelare under sommaren i bolagets nuvarande kundgrupp. Därmed tar jag tillsammans med mina medarbetare detta tillfälle i akt för att utveckla och förbättra koncernens produkter, i syfte av att ge dessa kunder en ännu bättre upplevelse när de återvänder i höst.

READ FULL RELEASE

2020-07-02 08:45:00
Lägesuppdatering: Wurm Online

Den 24:e Juli planeras Wurm Online att lanseras på plattformen Steam. (https://store.steampowered.com/app/1179680/Wurm_Online/) Utvecklingen och arbetet med den nya versionen av Wurm Online som ska lanseras på Steam har pågått under en längre tid och börjar nu komma mot ett slut. Bolaget har tagit hänsyn till den feedback som mottagits av spelets användare, detta i syfte av att kunna erbjuda användarna en såndan bra upplevelse som möjligt men även också för att bygga en bra och långvarig kundrelation. Plattformen Steam är en distributionstjänst av spel med över 20 miljoner aktiva

READ FULL RELEASE

2020-06-30 12:18:05
Nyckeltal för GameItNow nätverket - Maj

Game Chest gruppens innehav GameItNow (https://gameitnow.com) är ett nätverk av 27 olika browser-spel webbplatser som erbjuder dess kunder en kostnadsfri spelupplevelse direkt i mobilen eller webbläsaren utan krav på att kunden måste ladda ner en applikation eller registrera sig. I dagsläget baseras intäktsmodellen på annonsintäkter där ett optimeringsarbete pågår kontinuerligt. Under sommaren har vi enligt förväntan en minskning i besökare. Antalet besökare förväntas vara tillbaka på dess vanliga nivå i September   Maj 2020 Sidvisningar 610

READ FULL RELEASE

2020-06-16 12:00:00
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma Idag 2020-06-16 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om omval av samtliga i styrelse: fem ledamöter enligt följande - Omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson, Jesper Nord. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade om omval av

READ FULL RELEASE

2020-06-16 12:00:00
Genomförande av riktad emission

Stockholm 2020-06-16   Under bolagets årsstämma beslöt stämman enhälligt om genomförande av riktad emission enligt styrelsen förslag till årsstämman till New Equity Venture. Nya aktier uppgår till 401 624 vilka tecknades till 4,28 sek per aktie.  Efter registrering kommer bolaget ha 10 677 168 aktier samt 1 067 716,8 sek i aktiekapital.  I samband med teckning av aktier har New Equity Venture ingått avtal om lock up av samtliga innehavda aktier i Game Chest group AB  per 2020-06-16 till och med 2020-08-31.   // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-06-05 15:04:20
Uppdatering kring abonnenter och tillväxtstrategi

Jag ser positivt på den utveckling och tillväxt som skett i koncernen sedan jag tillträdde som VD. Som tidigare kommunicerats satsar vi på att skala upp denna tillväxt i form av att binda samarbeten med större Twitch streamers och innehållsskapare samt att bibehålla och utveckla kundrelationer i koncernens samtliga plattformar. Under Maj månad har vi dedikerat våra resurser till det förarbete som krävs för att kunna genomföra denna uppskalning. Detta arbete har inneburit att skapa kontakter bland de största byråerna, kända profiler och flertal managers samt att vi analyserat och testat

READ FULL RELEASE

2020-05-28 12:08:16
Årsredovisning 2019

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

READ FULL RELEASE

2020-05-27 17:55:55
Tvist om tilläggsköpeskilling i Game Chest Group UK LTD

Game Chest Group AB har idag mottagit en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet. Oenighet mellan parterna har under en lång tid förelegat  kring säljarens rätt till tilläggsköpeskillingen. Bolagets inställning är att säljaren inte har rätt till någon tilläggsköpeskilling, som senast kommunicerats i bokslutskommunikén under Övrig finansiell kommentar. Game Chest ämnar att löpande uppdatera om händelseförloppet i rättsprocessen allteftersom den utvecklas.  // Robin Bäcklund, VD

READ FULL RELEASE

2020-05-25 13:35:32
Lägesuppdatering

Twtichpartners Game Chest gruppens plattformar som bedriver spelförsäljnining har sett tydliga resultat av de partnerskap bolaget har skapat med twitchstreamers. Vi har därmed inlett ett arbete för att binda partnerskap med betydligt större profiler. Framöver kommer de individuella samarbeten som anses vara av nyhetsvärde kommuniceras via bolagets sedvanliga kanaler för er aktieägare. Jag ser positivt på detta arbete och anser att detta är verksamhetens nästa steg för att accelerera den tillväxt som bolaget befinner sig i. Wurm Online Utvecklingen av Wurm online’s nya version som

READ FULL RELEASE

2020-05-15 08:30:00
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ) 559095-1942 kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget. Anmälan om deltagande till stämman ska göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB (publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post ir@gamechestgroup.se Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr., antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud

READ FULL RELEASE

2020-05-08 09:38:03
Game Chest har nu över 2700 betalande abonnenter

Game Chest koncernen har nu uppnått 2700 aktivt betalande abonnenter (2500 April), en ökning som är i linje med bolagets arbete. VD kommentar “Tillväxten är ett resultat av lyckade partnerskap med twitchstreamers och hårt arbete med kundrelationer.” // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ)

READ FULL RELEASE

2020-05-08 08:45:15
Delårsrapport 1 - 2020

Flerårsöversikt koncernen

Q1 2020 Q1 2019 Helår 2019
Totala intäkter (msek) 1,3 0,3 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -1,4 -4,8
Balansomslutning (msek)  15,4 6,6 16,7
Soliditet (%) 70,0% 45,4% 73,0%
Resultat per aktie (sek)  -0,14 -0,19 -0,50
Flerårsöversikt modern 
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2  1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 -1,1 -3,0
Balansomslutning (msek) 18,5 9,2 19,6
Soliditet (%)  77,5% 62,5% 79,0%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,16 -0,32
READ FULL RELEASE

2020-05-06 14:35:53
Game Chest samarbetar nu med över 50 twitchstreamers

Under den senaste månaden har bolaget fortsatt arbetet med att skapa nya samarbeten med twitchstreamers, en marknadsföringsmodell som vi upplever fungerat allra bäst. 3 april kommunicerade vi att vi passerat 20 stycken aktiva partners, twitchstreamers som gör reklam för våra plattformar. Nu kan vi gladeligen kommunicera att vi har passerat över 50 aktiva partners i vårt nätverk. Antal aktiva partners i vårt nätverk ger en direkt effekt på vår försäljning och varumärkeskännedom i gamingbranschen. Partnerskapen utgår från en betalningsmodell som baseras på den försäljning twitchprofilen

READ FULL RELEASE

2020-05-06 09:26:42
Game Chest flyttar fram årsstämman

Med anledning av den rådande situationen som pågår just nu har Game Chest gruppens styrelse idag beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta hoppas Bolaget kunna bidra till att minska risken för ytterligare smittspridning av COVID-19 samt möjliggöra för fler aktieägare att kunna närvara vid stämman. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 2020-05-20. Bolaget kommer att hålla årsstämma senast den 16 juni. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB

READ FULL RELEASE

2020-04-30 15:06:09
Betalning och förlängning av lån

Game Chest ingick den 2019-05-15 avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kr med en årlig ränta på 15 procent. Av lånet kvittades en miljon kr mot aktier genom en riktad emission i december (2019-12-20). En miljon kronor plus ränta kvarstod i lån. Idag betalar Game Chest tillbaka halva kvarstående belopp plus upplupen ränta. Kvarvarande del av lånet förlängs sex månader och löper med oförändrade villkor. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-04-20 12:55:46
Modernisering av spelet Wurm

Game Chest gruppen genomförde förvärvet av bolaget Code Club AB och dess spel Wurm Online samt Wurm Unlimited under sommaren 2019. Som kommunicerats tidigare planerar Game Chest gruppen att släppa den populärare versionen av spelet (Wurm Online) på distributions tjänsten Steam under sommaren 2020. I samband med denna nya release ansåg vi även att spelet behövde moderniseras för att vara aktuellt på dagens marknad av nya datorspel. Följande är uppdateringar som nu är släppta: · Ett helt nytt användargränssnitt för en modernare och förenklad känsla i spelet. · Två nya färgscheman

READ FULL RELEASE

2020-04-09 11:10:18
Lägesuppdatering

Game Chest koncernen har nu uppnått 2500 aktivt betalande abonnenter, en ökning som är i linje med vårt arbete. Vi ser en tydlig positiv trend där allt fler personer spelar datorspel vilket påverkar samtliga av Game Chest plattformar. Denna positiva trend har accelererat med anledning av den rådande situationen då betydligt fler människor är hemma.  Vi jobbar frekvent med att förbättra våra plattformar och anpassar oss i den riktning vi upplever framtiden pekar. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-04-07 10:55:03
Nytt koncept: FridayPlays

Game Chest gruppen har nyligen släppt en ny plattform inom segmentet spel-abonnemang som erbjuder en ny variant av bolagets tidigare plattformar.  FridayPlays (https://fridayplays.com/) är ett test av ett nytt koncept som bolaget arbetat fram. Plattformen levererar nya spel till dess kunder varje Fredag, kontra en gång i månaden som Game Chest gruppens andra plattformar. Konceptet som FridayPlays säljer är något som marknadens andra aktörer ej erbjuder, vilket vi anser som en stor möjlighet. Jag vill belysa att detta är ett test av konceptet, jag kommer framöver kommunicera huruvida

READ FULL RELEASE

2020-04-03 11:40:26
Game Chest har inlett över 20 nya samarbeten med twitchstreamers

Sedan årsskiftet har Game Chest gruppens interna verksamhet utvecklas med nya anställda vilket resulterat i att moderbolaget kunnat arbeta på ytterligare fronter samtidigt. Under den senaste tiden har arbetet med twitchstreamers för bolagets olika varumärken fortsatt i löpande takt och bolaget har nyligen passerat 20 stycken aktiva partnerskap. Större delen av dessa partnerskap är med globala profiler bl.a USA och Tyskland, för att nå en större marknad.  Partnerskapen utgår från en betalningsmodell som baseras på den försäljning twitchprofilen genererar. // Robin Bäcklund Verkställande

READ FULL RELEASE

2020-03-17 11:58:29
Nyhetsbrev

Härmed vill jag lämna en uppdatering på grund av den rådande situation som pågår i världen i dagsläget. Bolagets dagliga verksamhet har än idag inte på något sätt påverkats negativt i motsats så har vi sett en ökning av trafik och försäljning. Bolagets nätverk av gratisspel (www.gameitnow.com) har under den senare tiden sett en ökning av trafik. Den större delen av bolagets annonsintäkter härstammar från spelbranschen, vi ser ingen negativ påverkan i de annonser som visas upp på bolagets webbplattformar. Bolagets spel Wurm i dotterbolaget Code Club även har sett en tillväxt av aktiva

READ FULL RELEASE

2020-03-03 16:30:39
Lägesuppdatering från VD

Vi är nu mer än halvvägs genom kvartal ett och som VD för Game Chest vill jag ta tillfället att lämna en kortare lägesuppdatering. I och med att jag rekryterades internt fanns det inget behov av någon inskolning i bolaget utan jag kunde direkt påbörja skapandet av nästa kapitel för Game Chest.  Genom de olika förvärv som gjordes under 2019 har bolaget skapat sig en grogrund att förädla. Game Chest gruppens intäktskällor är idag primärt härledda från betalande abonnenter som uppgått över 2400 st samt försäljning av reklam. Därtill har bolaget i portföljen intressanta plattformar och

READ FULL RELEASE

2020-02-26 09:22:43
Game Chest tillträder kvarvarande fyra procenten av aktierna LanPortal GLHF AB

Så som informerades om i pressmeddelandet från den 2019-12-18 planerade Game Chest att tillträda de kvarvarande fyra procenten av aktierna LanPortal GLHF AB senast den 2020-02-28. Game Chest kan nu meddela att tillträdet av dessa aktier skett per idag. // Robin Bäcklund, Investor Relations Game Chest Group AB (publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-02-19 18:52:36
VD Kommentar

Koncernen har idag över 2300 abonnenter med dess kombinerade plattformar. Detta bidrar till den större delen av bolagets intäkter och är därmed en viktig del av Game Chests verksamhet. Ambitionerna kring att öka antal betalande abonnenter kvarstår, även fast bolaget parallellt arbetar med att höja intäkterna i samtliga nyförvärvade produkter och tjänster. De plattformar som Game Chest bedrev tidigt 2019 besatt intäkter som tillhörde Game Chest men som låg kvar hos tidigare plattformsägare. Detta var på grund av att intäktskällorna förflyttades för sent vid förvärv. Därav upprättades

READ FULL RELEASE

2020-02-14 08:46:08
Bokslutskommuniké 2019

Flerårsöversikt koncernen Q4
2019
Q4
2018
Helår
2019
Helår
2018
Totala intäkter (msek) 0,2 0,1 2,3 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,5 −1,6 −4,8 −2,8
Balansomslutning (msek) 15,7 6 15,7 6
Soliditet (%) 71,30% 74,10% 71,30% 74,10%
Resultat per aktie (sek) −0,16 −0,23 −0,5 −0,4
         
Flerårsöversikt modern Q4
2019
Q4
2018
Helår
2019
Helår
2018
Totala intäkter (msek) −0,4 0,2 1,9 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −2,4 −0,4 −3 −0,5
Balansomslutning (msek) 18,6 7,9 18,6 7,9
Soliditet (%) 77,90% 86,20% 77,90% 86,20%
Resultat per aktie (sek) −0,25 −0,06 −0,32 −0,07
READ FULL RELEASE

2020-01-30 18:39:56
Robin Bäcklund utsedd till ny VD i Game Chest group

Robin Bäcklund utsedd till ny VD i Game Chest Group 2020-01-30 - Stockholm Styrelsen har idag beslutat att tillsätta Robin Bäcklund som ny VD i Game Chest group från och med den 3 februari 2020. Robin Bäcklund är en mycket duktig och omtyckt medarbetare på Game Chest, där han tidigare haft rollen som affärsutvecklare och varit med i bolaget sedan start. Han har ett brinnande gaming-intresse och ett sinne för såväl affärer som ordning och reda. Robin förväntas kunna kliva in i rollen som VD och leverera resultat från dag ett.  Robin Bäcklund ersätter därmed tidigare VD Jesper Nord som av

READ FULL RELEASE

2019-12-20 18:25:05
Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15

Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15 Stockholm 2019-12-20 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission om 307 692 aktier till en teckningskurs på 3,25 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 999 999 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna

READ FULL RELEASE

2019-12-18 15:17:27
Game Chest tillträder förvärvet av LanPortal GLHF

Idag tillträde Game Chest 96 procent av aktierna i LanPortal GLHF AB. Resterande 4 procent av aktierna i LanPortal GLHF AB är tilltänkta att förvärvas senast den 2020-02-28.  ”LanPortal GLHF AB har sedan början av 2017 utvecklat marknadsplatstjänsten esportrait.com. Via esportrait kan arrangörer inom E-sport- och gaming-segmentet sälja biljetter och andra produkter, samt marknadsföra sina evenemang. Marknadsplatsen är världsunik i sin nisch och kan idag användas av arrangörer i Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Med Game Chest som ny ägare förbättras förutsättningarna för

READ FULL RELEASE

2019-12-13 10:35:57
Game Chest ingår avtal om förvärv av LanPortal GLHF

Game Chest ingår avtal om förvärv av LanPortal GLHF Game Chest har ingått bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i LanPortal GLHF AB. Köpeskillingen är 1,3 MSEK och utbetalas i sin helhet i aktier i Game Chest (till ett överenskommet pris om 3,86 per aktie). Totalt innebär affären därmed att 336 845 nya aktier ska emitteras till säljarna. Tillträdesdatum för affären är satt till den 18 december 2019.   LanPortal GLHF AB driver en digital plattform som tillhandahåller en biljettjänst för arrangörer riktat mot det växande esport-segmentet. Bolaget har en verksamhet och framförallt

READ FULL RELEASE

2019-12-11 14:51:53
Game Chest träffar bindande förvärvsavtal gällande Roblox-plattform

Game Chest träffar bindande förvärvsavtal gällande Roblox-plattform Stockholm 2019-12-11   Game Chest Group AB har idag träffat ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal avseende förvärv av av en plattform för spelet Roblox. Säljare är Svensson HODL AB. Såsom kommunicerades 2019-10-21 när LOI ingicks innefattar den förvärvade verksamheten en databas på alla Roblox “in-game items” och fungerar som en guide för Roblox-spelare. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 140 000 kr med ett positivt resultat. Målet är att öka resultatet genom bl.a synergier mellan Game Chests övriga

READ FULL RELEASE

2019-11-18 17:36:17
Kontantemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2019-11-18 Den riktade kontantemissionen som beslutades av styrelsen 2019-10-09 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 913 600,70 kr till 963 100,70 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 9 136 007 till 9 631 007. // Investor Relations Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-11-14 17:02:26
Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket Den riktade kvittningsemission som beslutades av styrelsen 2019-07-12 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 889 624 kr till 913 600,7 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 8 896 240 till 9 136 007. // Investor Relations Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-11-14 16:19:06
Game Chest Group ingår Letter of Intent rörande förvärv av bolag

Game Chest har som fortsatt strategi att när tillfället dyker upp förvärva lämpliga bolag eller verksamheter som kan bidra positivt på produktmixen i koncernen. Game Chest har mot den bakgrunden idag ingått ett icke-bindande LOI gällande ett eventuellt bolagsförvärv. Game Chest inleder nu sedvanlig due diligence och siktar på att kunna ingå bindande förvärvsavtal innan mitten på december.  Förvärvsobjektet driver genom bolag en digital plattform som tillhandahåller tjänster riktat mot esport-segmentet och har en verksamhet som bedöms besitta en god potential att blomma ut givet rätt

READ FULL RELEASE

2019-11-13 15:54:41
Delårsrapport tre 2019

Flerårsöversikt koncernen Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,4 0,2 2,1 1 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,2 −2,9 −1,3 −2,8
Balansomslutning (msek) 15,5 7,3 15,5 7,3 6
Soliditet (%) 53,70% 76,80% 53,70% 76,80% 74,10%
Resultat per aktie (sek) −0,12 −0,03 −0,32 −0,18 −0,4
Flerårsöversikt modern Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,1 0,3 2,3 0,7 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,2 0 −0,7 −0,1 −0,5
Balansomslutning (msek) 10,2 8,6 10,2 8,6 7,9
Soliditet (%) 122,70% 83,80% 122,70% 83,80% 86,20%
Resultat per aktie (sek) −0,03 0 −0,08 −0,01 −0,07
READ FULL RELEASE

2019-10-29 14:40:32
Utfall incitamentsprogram i Game Chest

Utfall incitamentsprogram i Game Chest 2019-10-29 På bolagsstämman den 20 september 2019 beslutades om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för styrelsen och VD i bolaget i syfte att skapa motivation och incitament för ledande befattningshavare och styrelseledamöter att prestera resultat till skapande av aktieägarvärde. Bolaget vill nu meddela att samtliga 300 000 teckningsoptioner tecknades av styrelsen (150 000 st) respektive ledande befattningshavare (150 000 st). Konverteringsperiod för optionerna är 20210923 - 20211023. Lösenpriset är 12 kr per aktie. // Investor

READ FULL RELEASE

2019-10-18 19:47:40
Game Chest har ingått LOI om förvärv

Stockholm - 2019-10-18 GCG har ingått Letter of Intent (ej bindande) om förvärv av en plattform för spelet Roblox. Verksamheten tillhandahåller en databas på alla Roblox “in-game items” och fungerar som en guide för Roblox-spelare. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 140 000  SEK med ett positivt resultat. Målet med ett förvärv är att skapa synergier mellan GCGs plattformar. Köpeskilling är förhandlad till högst 380 000 SEK och ska kunna fördelas mellan kontantbetalning och aktier. Nu inleds sedvanlig DD-process. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@

READ FULL RELEASE

2019-10-09 16:48:55
Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission

Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission Stockholm 2019-10-09 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 495 000 aktier till en teckningskurs på 4,05 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om ca 2 000 000 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom en förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande en

READ FULL RELEASE

2019-09-20 15:25:53
Kommunike Game Chest Group AB (publ)

Kommunike Game Chest Group AB (publ) Stockholm 2019-09-20 Game Chest Group AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter godkändes av stämman enligt förslag. Beslutet fattades enhälligt.   Stämman beslutade och godkände framlagt förslag om ett incitamentsprogram utgörandes av teckningsoptioner. Förslaget är framtaget i syfte att skapa motivation och incitament för ledande befattningshavare och styrelseledamöter att prestera resultat som skapar aktieägarvärde. Programmet föreslås omfatta högst 300 000

READ FULL RELEASE

2019-08-20 16:46:33
Kallelse till extra stämma i Game Chest Group AB

Kallelse till extra stämma i Game Chest Group AB Stockholm 2019-08-20 Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 september 2019 klockan 11.00. Stämman hålls i New Equity Venture Int:s lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 september 2019 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 13 september 2019). och dels anmäla

READ FULL RELEASE

2019-08-20 16:15:30
Delårsrapport 2 2019

Flerårsöversikt koncernen 2019 Q2  2018 Q1  2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,4 -0,7 -1,7 -1,0 -2,8
Balansomslutning (msek) 9,5 7,9 9,5 7,9 6,0
Soliditet (%) 56,2% 95,6% 56,2% 95,6% 74,1%
Resultat per aktie (sek) -0,06 -0,10 -0,24 -0,15 -0,40
Flerårsöversikt modern 2019 Q2  2018 Q2 2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0.9 0.4 1.2 0.4 0.9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0.4 0.1 -0.4 0 -0.5
Balansomslutning (msek) 12.9 6.4 12.9 6.4 7.9
Soliditet (%) 68.80% 99.30% 68.80% 99.30% 86.20%
Resultat per aktie (sek) 0.05 0 -0.06 -0.01 -0.07
READ FULL RELEASE

2019-08-08 14:12:14
Game Chest inleder samarbete med Sveriges största twitchstreamer innom spelet Fortnite

Bolaget har idag skrivit ett samarbetsavtal med twitchstreamern Kevin “Kevzter” Sundqvist. Samarbetsavtalet innebär att streamern ska arbeta med bolagets plattform GameThrill (https://gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att fortsätta bygga upp varumärket och driva potentiella nya kunder till plattformen. Kevin driver i dagsläget Sveriges största twitchstream för spelet Fortnite och är även den 6:e största Svenska Twitchstreamern med över 3 miljoner visningar under det senaste året. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@

READ FULL RELEASE

2019-07-29 14:08:53
Game Chest inleder samarbete med en av Sveriges största livestreamers

Bolaget har idag skrivit ett samarbetsavtal med twitchstreamern Erik “Pojken” Nilsson. Samarbetsavtalet innebär att streamern ska arbeta med bolagets plattform GameThrill (https://gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att fortsätta bygga upp varumärket och driva potentiella nya kunder till plattformen. Erik driver den 16:e största Svenska Twitchkanalen med strax under 400,000 totalt tittade timmar det senaste året och är utöver det en välkänd profil bland andra twitchstreamers i Sverige vilket Game Chest ser positivt på för framtida nya

READ FULL RELEASE

2019-07-25 10:49:40
Kvittningsemission och kontantemission registrerad

Den riktade kvittningsemission och kontantemission som beslutades av styrelsen 2019-07-10 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 772 124 kr till 889 624 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 721 240 till 8 896 240. // Robin Stenman Styrelseordförande Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-07-19 15:54:59
Game Chest tillträder GameFiber

Den 12:e juli genomförde vi ett förvärv av plattformen GameFiber.com. Idag den 19:e juli har vi i helt tagit över och tillträtt plattformen, som numera ligger på Game Chests servrar. Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier. Första delen av den kontanta köpeskillingen har idag betalats, totalt 200 000 EURO, av 255 000 EURO, varav de sista 55 000 EURO ska betalas i oktober i år. För betalning genom aktier landar priset per aktie på 4,38 kr; baserat på 10 handelsdagars volymviktat pris (VWAP10 190705-190718)

READ FULL RELEASE

2019-07-12 23:15:30
Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber

Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber Den 15:e maj inledde vi förhandling om förvärv av plattform GameFiber. Vi har per idag 12:e juli slutfört förvärvet med beräknat tillträde 19:e juli. Migrationsprocessen av plattformen förväntas ta cirka 2 veckor. Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier. Priset för aktierna kommer baseras på 10 handelsdagars volymviktad kurs innan tillträde. Säljaren erhåller en potentiell earn-out om max 265 000 USD. Earn-outen mäts på vinsten plattformen genererar. Earn-

READ FULL RELEASE

2019-07-10 14:34:39
Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission

Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission    2019-07-10 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier i Game Chest i samband med betalning av köpeskilling avseende det tidigare kommunicerade förvärvet av Code Club. Beslutet innebär att 550 000 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 827 142 kr. Emitteringskursen är 3,40 kr/aktie och bestämdes genom förhandlingar mellan Game Chest och säljare. Emitteringskursen motsvarade bolagets aktiekurs

READ FULL RELEASE

2019-07-08 17:02:43
Game Chest tillträder Code Club aktier

Game Chest tillträdde idag ca 82,9 procent av aktierna Code Club. Game Chest vill tacka säljare, mäklare och sitt egna transaktionsteam för en bra process. Att det tog något längre tid än beräknat att slutföra affären är underordnat att samtliga detaljer till slut kom på plats. Köpeskillingen uppgår, som som kommunicerades i ett pressmeddelande den 2019-07-04, till totalt 3.370.000 kronor varav 1.00.000  kronor betalades kontant vid tillträdet idag, 500.000 kronor den 31 oktober 2019 samt 1.870.000 kronor genom nyemitterade aktier i Game Chest.   “Det känns bra att överlämna till nya

READ FULL RELEASE

2019-07-05 14:30:00
Kvittningsemission registrerad

Den riktade kvittningsemission som beslutades av bolaget på årsstämman den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 34 091 kr till 772 142 kr (från 738 033  kr). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 380 330 till 7 721 240.

READ FULL RELEASE

2019-07-05 11:37:20
Lägesuppdatering avseende nya förvärv 2019-07-05

Den 2019-05-15 kommunicerade bolaget att det ingått ett LOI avseende ett förvärv av bolag verksamt inom datorspels-segmentet med hög trafik härrörande från en egen plattform. I pressmeddelandet framgick det att vi hoppades genomföra affären under kvartal två. Då så inte har skett vill Game Chest för informera att det alltjämt för intensiva diskussioner med säljaren och för det fall affären blir av tyder det mesta i dagsläget på att det blir en inkråmsöverlåtelse, d.v.s. endast själva plattformen med tillhörande tillgångar förvärvas, istället för ett bolagsförvärv. Game Chest har som

READ FULL RELEASE

2019-07-04 13:18:37
Game Chest group AB (Publ) förvärvar Code Club AB Stockholm 2019-07-04

Game Chest informerade 2019-04-24 att bolaget ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett förvärv av ett spelföretag och att sedvanlig due diligence skulle föregå ingåendet av ett bindande förvärvsavtal. Game Chest är idag glada att kunna meddela att aktieöverlåtelseavtal träffats om förvärv av 82,9 procent av aktierna i Code Club AB. Tillträde sker 2019-07-08 och initial köpeskilling (ej inkluderat ev. earn-out) uppgår till totalt 3 370 000 kr utgörandes av kontant betalning om 1 000 000 kr vid tillträde, 500 000 kr den 31 oktober 2019 samt 1 870 000 kr som betalas genom nyemitterade aktier i

READ FULL RELEASE

2019-06-28 10:52:16
Uppdaterad Finansiell kalender

Finansiell kalender -       2019-08-20 Delårsrapport Q2 -       2019-11-13 Delårsrapport Q3

READ FULL RELEASE

2019-06-12 15:30:08
Lägesuppdatering & VD kommentar

Samarbetet med Emma “Swebliss” Bliss (Twitch-livestreamer) initierades den 1:a Juni. Bolaget kommer även att besöka Dreamhack (Världens största LAN-festival) tillsammans med Swebliss i mitten av Juni med ett syfte för att visa upp oss och nå ut till hennes följare på plats men även använda denna samlingsplats för att möta potentiella nya samarbetspartners. Utöver det nya samarbete med Swebliss så introducerade även Martin “MartinCreek” Bäcklund (Twitch-livestreamer) bolagets plattform GameThrill för sina tittare tidigare i veckan som även där togs emot med en positiv reaktion.Vi har idag

READ FULL RELEASE

2019-06-10 17:19:00
Riktad nyemission registrerad

2019-06-10 Den riktade nyemission som beslutades och kommunicerades av bolaget den 2019-05-15 har registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 32 258 kronor till 738 033 kronor (från 705 775 kronor). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 057 750 till 7 380 330. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-05-20 15:48:19
Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-20 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om följande styrelse: fem ledamöter enligt följande - omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson och nyval av Jesper Nord. Leo Svanberg entledigades. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade  om omval

READ FULL RELEASE

2019-05-17 11:54:32
Game Chest inleder samarbete med esportsprofil

Game Chest inleder samarbete med esportsprofil Bolaget har idag skrivit ytterligare ett samarbetsavtal med en twitchstreamer. Samarbetsavtalet innebär att streamern och esportsprofilen Martin “MartinCreek” Bäcklund ska arbeta med bolagets plattform GameThrill Market (https://market.gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att driva potentiella kunder till plattformen. Martin är en välkänd profil i eSportsbranschen, som i februari 2019 deltog som kommentator till spelet Fornite på ett av världens största eSportsevent; ESL Katowice, ett event

READ FULL RELEASE

2019-05-15 11:55:29
Upptagande av lån samt beslut om riktad emission

Upptagande av lån samt beslut om riktad emission Stockholm, 2019-05-15 Som meddelats i tidigare pressmeddelanden har bolaget arbetat mot att ta in kapital i syfte att bygga ekonomiska muskler för att möjliggöra finansiering av eventuella framtida förvärv. Mot den bakgrunden har bolaget idag framförhandlat och ingått avtal om lån samt beslutat om riktad emission. Långivare och tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag. Lånebeloppet är på 2 MSEK som löper med en årsränta om 15 procent och med förfallodag 2019-12-31. Den riktade emissionen, som beslutats av styrelsen med

READ FULL RELEASE

2019-05-15 09:31:38
Game Chest tecknar LOI om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag upprättat ett LOI om ett eventuellt förvärv. Game Chest ska nu genomföra sedvanlig due diligence. Bolaget som vi förhandlar med driver en plattform inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,7 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 8,9 MSEK och gjorde en

READ FULL RELEASE

2019-05-15 09:24:44
Kvartalsrapport ETT

Översikt av koncernen Q1 2019 Q1 2018 Helår 2018 Totala intäkter (msek) 0,3 0,3 0,8 Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -0,4 -2,8 Balansomslutning (msek) 6,6 8,6 6,0 Soliditet 50% 96% 74,1% Resultat per aktie -0,19 -0,05 -0,40 Insynspersoner per 2019-03-31 Jesper Nord, VD Robin Stenman, Styrelseordförande John Ekberg, Ledamot Leo Svanberg, Ledamot Marcus Pettersson, Ledamot Michael Jacobson, Ledamot Kommande

READ FULL RELEASE

2019-05-07 15:00:18
Lägesuppdatering kring förvärv och finansiering

Stockholm 2019-05-07 Som tidigare kommunicerats har bolaget ingått LOI om förvärv av spelutvecklarföretag. Processen har utvecklats enligt plan och bolaget har nu ingått i avtal med finansiell rådgivare för upptagande av lån. Lånefinansieringen kommer att användas till kommunicerat förvärv(ingått LOI), möjliga framtida förvärv och utveckling av dess verksamheten. Det är styrelsens bedömning att vi befinner oss i ett snabbväxande segment där det finns stora utvecklings- och förvärvsmöjligheter. // Investor Relations  Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-05-06 15:25:58
Årsredovisning

Stockholm 2019-05-06 Årsredovisning för 2018. Se bilaga för fullständig årsredovisning.

READ FULL RELEASE

2019-05-06 09:39:01
Samarbete med en av nordens största kvinnliga livestreamer

Bolaget har idag skrivit samarbetsavtal med en av nordens största kvinnliga twitch streamer. Samarbetsavtalet innebär att streamern Emma “Swebliss” Bliss ska samarbeta med bolagets plattform GameThrill Market, där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanalerna för att driva potentiella kunder till plattformen.Sedan GameThrill Market lanserats så har reklam via samarbeten med streamers varit bolagets fokus. Redan en vecka efter lanseringen kunde vi se ett tydligt mönster där streamers utklassade övriga marknadsföringskanaler sett till konvertering. Att vi nu landar ett avtal

READ FULL RELEASE

2019-05-02 16:51:19
Tecknar samarbetsavtal med Venatus Media

Game Chest Group har sedan förvärvet av onlinespel plattformarna i Februari (https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-slutfor-forvarv-av-plattformar,c2727490) arbetat med förbättringar för dess besökare och intäkter. Vi kan idag meddela att vi tecknat ett samarbetsavtal med Venatus Media LIMITED (https://www.venatusmedia.com/) som är en av världens största leverantörer av spel- & underhållnings-annonser online. Ändamålet med samarbetet är att Venatus ska hjälpa Game Chest att öka intäkterna på den befintliga trafiken. Dessa plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och

READ FULL RELEASE

2019-05-02 08:50:39
Förslag till årsstämma

Game Chest Group AB(publ) håller årsstämma 2019-05-20. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16. Punkt 11 - 14 Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Huvudägare och styrelse arbetar med att ta fram och presentera förslag till styrelse och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås Parsells

READ FULL RELEASE

2019-04-26 10:32:18
Uppdatering kring förvärv och finansiering

Den 24 april meddelande Game Chest om att LOI har tecknats gällande förvärv av spelutvecklarföretaget. Game Chest har inlett en sedvanlig due diligence av bolaget och dess produkt. Efter inledande due diligence process av ser vi med tillförsikt på fortsättningen och har som mål att genomföra förvärvet under kvartal två. Samtidigt har en process avseende finansiering av förvärvet inletts, målet är att köpeskillingen ska erläggas via såväl upptagande av lån som eget kapital. Vi ser stora synergimöjligheter med det potentiella förvärvet och Game Chest befintliga plattformar. Game Chest når

READ FULL RELEASE

2019-04-24 13:53:00
Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag

Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag Spelutvecklarföretaget har utvecklat ett så kallat MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) som finns tillgänglig på Steam. Spelet har idag över 2000 aktiva spelare. Bolaget omsätter omkring 5 MSEK per år och genererar ett resultat efter skatt på 1 MSEK. Enligt uppgifter av säljaren har bolaget ett justerat resultat på omkring 2 MSEK. Köpeskillingen för bolaget uppgår till 3,3 MSEK. På grund av sekretess under förhandlingen kan vi inte gå ut med namnet på bolaget och dess spel vid denna tidpunkt. I det

READ FULL RELEASE

2019-04-24 10:34:51
Lansering av GameThrill Market går enligt plan

Sedan lansering av market.gamethrill.io har bolaget lagt ett stort fokus på att analysera marknadens respons och vi kan idag glatt meddela att vi sett ett gott mottagande av plattformen. Det som indikerar på stor potential är samarbetet med streamers som driver relevant och mycket trafik, samt visat bättre konverteringsfrekvens än förväntat. Nu tar bolaget nästa steg i varumärkets utveckling och gör detta via marknadsföringsstrategi som går ut på att arbeta nära med streamers, personer som sänder live när de spelar datorspel. GameThrill har redan inlett ett samarbete med ett fåtal

READ FULL RELEASE

2019-04-18 08:54:40
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB(publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAME CHEST GROUP AB(PUBL) Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till bolagsstämma 20 maj 2019 klockan 13.00 till Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 14 maj 2019, anmälan ska inkommit till bolaget senast 14 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB(publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post ir@gamechestgroup.se Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

READ FULL RELEASE

2019-04-17 12:39:48
Game Chest Group lanserar e-handel för datorspel

Game Chest Group AB lanserar idag market.gamethrill.io, en e-handelsplattform för datorspel och in-game valutor. market.gamethrill.io är ett av företagets tillvägagångssätt för att utvinna synergieffekter mellan plattformarna men även också för att utveckla företagets varumärken för att möta kundernas behov. Vi har idag etablerat ett starkt men ständigt växande nätverk av spelleverantörer. Våra goda relationer och ständigt återkommande beställningar ger oss ett starkt förhandlingsläge för att kunna erbjuda spelnycklar till låga priser. Under lansering kommer stort fokus ligga i att

READ FULL RELEASE

2019-04-05 12:24:04
Verksamhetsuppdatering avseende annonspartner och plattformar

Game Chest förvärvade under första kvartalet plattformar inom browserspels-segmentet. Plattformarna genererar stora mängder trafik vars intäktsmodeller primärt ligger i annonsförsäljning. Vi jobbar idag med att få plattform att växa, men samtidigt ser att det finns stor potential att öka intäkterna genom att förbättra annonsförsäljningen. Game Chest har därför inlett förhandling med flertal möjliga annonsförsäljningpartners vars uppgift kommer vara att öka intäkterna. Bolaget har för avsikt att ingå avtal med minst en annonspartner under kvartal två. Sammantaget med synergieffekterna

READ FULL RELEASE

2019-04-04 15:06:54
Game Chest Group lanserar affiliate plattform inom eSports betting

Game Chest Group AB (“Game Chest”) har idag lanserat en plattform inom affiliate med fokus på eSports betting, Easybet.gg. Easybet.gg är en samlingsplats för all information som kan tänka sig behövas vid eSports betting, däribland matchdata. Easybet.gg är bolagets första steg mot affiliate marknaden. Game Chest mål är att lansera plattformar inom gaming och utnyttja de synergier som skapas. EasyBet.gg kommer används för att kapitalisera på den nischade trafik i som Game Chest idag har i sitt nätverk. Game Chest har med plattformen redan nu kunnat binda samarbeten med några av de

READ FULL RELEASE

2019-03-27 16:07:08
GCG kommer lansera ny plattform

Game Chest Group (GCG) förbereder lansering av marknadsplats för datorspel. GCGs plattform Gamethrill.io som är en abonnemangstjänst för spel kommer inom kort lansera en kompletterande tjänst där kunder kan köpa spel styckevis. Detta medför till att GCG öppnar upp för en bredare kundgrupp. Marknadsplatsen ska över tid konkurrera med tjänster såsom G2A och Steam. Marknadsplatsen kommer sälja allt från AAA-spel, retrospel samt in-game valutor som till tex Apex Legends. Utvecklingen av tjänsten pågår per dags dato och lansering av tjänsten kommer presenteras under kvartal 2.  // Investor

READ FULL RELEASE

2019-02-25 12:15:58
Bokslutskommuniké 2018

READ FULL RELEASE

2019-02-13 13:41:20
Uppdaterad Finansiell kalender

Finansiell kalender · 2019-02-25 Bokslutskommuniké · 2019-05-15 Delårsrapport Q1 · 2019-05-20 Årsstämma

READ FULL RELEASE

2019-01-29 08:53:53
Game Chest slutför förvärv av plattformar

Den 9:e januari inledde vi förhandling om förvärv av plattformar inom gamingsegmentet. Vi har idag slutfört förvärvet av plattformarna och inlett en migrationsprocess som förväntas ta 2-5 arbetsdagar. Köpeskillingen landade på totalt 900 TSEK, som betalats kontant. Plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Totalt rör det som om 27 st plattformar med sammanlagt 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. På plattformarna kan besökarna spela så kallade “browser-spel” gratis, intäkterna genereras via reklam. Vi ser stora synergimöjligheter genom att

READ FULL RELEASE

2019-01-14 12:27:12
Game Chest plattform Gamethrill.io lanserar ny kampanjmodell

Gamethrill affärsmodell är att erbjuda sina kunder månadsabonnemang av datorspel där kunden varje månad erhåller 5 till 11 spel. Gamethrills nya kampanjmodell innebär några av plattformens abonnemang även kommer att innehålla ett AAA-spel som de erhåller direkt vid uppsättning av nytt abonnemang. Priset ska alltid vara konkurrenskraftigt och vara lägre än marknadspriset. Första AAA-spelet som GameThrill väljer att inkludera i sina boxar är PlayerUnknown’s Battlegrounds. Spelet går idag att köpa på Steam för € 29.99 och rankar på 9:e plats som det mest säljande spelet just nu på deras

READ FULL RELEASE

2019-01-09 08:10:43
Inleder förhandling om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag inlett förhandling med ett bolag om ett eventuellt förvärv. Bolaget som vi förhandlar med driver ett antal plattformar inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Vid

READ FULL RELEASE

2019-01-03 16:54:07
Marknadsmeddelande 4/19 – Game Chest Group AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Game Chest Group AB:s aktie är den 9 januari 2019. Kortnamnet för aktien är GAMEC. Bolagets aktiekapital är per dags dato: 705 775 SEK fördelade på 7 057 750 aktier. Information om aktien: Kortnamn: GAMEC Aktienamn: Game Chest ISIN-kod: SE0010820191 Orderboks-ID: 4UQC CFI: ESVUFR FISN: GAMECHESTG/SH Organisationsnummer: 559095-1942 LEI: 894500E36J7OXRV89B85 Kvotvärde: 0,10 SEK Första dag för handel: 9 januari 2018 Antal aktier: 7 057 750 Market segment: SPSE MIC Code: XSAT Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary

READ FULL RELEASE

2019-01-03 13:24:32
Game Chest Group godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Game Chest Group tillhandahåller en digital distributiontjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling av högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Bolaget bedriver plattformarna gamethrill.io och ucrate.io där cirka 850 medlemmar idag abonnerar på spelboxarna. GCG:s vision är att leverera den ultimata plattformen för abonnemangsgaming och att vara det självklara valet för spelare som vill ha ett varierat och högkvalitativt spelutbud. ”Game Chest Group har som syfte att skapa spelspänning och agera

READ FULL RELEASE