Investor relations
Press releases2020-10-30 15:15:57
Game Chest betalar av sista delen av lånet till Qualcon

Game Chest ingick den 2019-05-15 avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kronor med en årlig ränta på 15 procent. Idag betalar Game Chest den kvarstående delen av lånet (500 000 SEK) plus upplupen ränta till Qualcon och har därmed inga kvarvarande lån. Senast kommunicerad information kring lånet av Qualcon: https://news.cision.com/se/gamechest/r/betalning-och-forlangning-av-lan,c3101876 // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-10-29 08:30:00
Lansering av in-game event i Wurm Online

Game Chest Groups dotterbolag Code Club AB lanserade igår ett in-game event för högtiden halloween i spelet Wurm Online. Evenemanget kommer vara aktivt till och med den 5e November (05-11-2020). Evenemanget kommer att vara baserat på ett halloween-tema vilket i sig är en visuell uppdatering av NPC:er (Programmerade karaktärer och monster) och Wurm-världen. Evenemanget erbjuder alla spelare en 10% snabbare poäng insamling vilket tidigare har varit väldigt eftertraktat då det ger spelarna en anledning att ta sig tiden i syfte av att levla upp så mycket så möjligt under perioden. Evenemanget

READ FULL RELEASE

2020-10-28 11:37:03
Lägesuppdatering av Game Chests plattform Esportrait

Bolaget har under den senaste tiden sett en ökad aktivitet där fler arrangörer publicerar dess evenemang på bolagets plattform Esportrait. Game Chest genomförde i December 2019 ett förvärv av bolaget LanPortal GLHF AB och dess plattform Esportrait. Plattformen bedriver sin verksamhet inom evenemangs-segmentet av Gaming och esport-marknaden. Kort därefter nådde COVID-19 Sverige vilket dessvärre resulterade i att arrangörer var tvungna att ställa in dess evenemang. Game Chest har tagit denna tid att implementera plattformen i koncernens ekosystem och lära känna de kunder som befinner sig på

READ FULL RELEASE

2020-10-14 08:48:19
Game Chest tecknar LOI om förvärv

Game Chest Group har ingått Letter of Intent (ej bindande) med avsikt om förvärv av ett svenskt bolag inom community segmentet av esport och gaming marknaden (“Gamingbolaget”). Bolaget i fråga för att förvärvas är inne i en M&A-process med flertal köpare samtidigt som Game Chest Group ännu inte har säkerställt finansiering och har med detta LOI för avsikt att kunna ingå en due diligence-process och i samband med det även parallellt utforska finansieringsmöjligheter. Gamingbolaget Bolaget är en etablerad aktör på den svenska marknaden som under flera år arbetat med att binda ihop den

READ FULL RELEASE

2020-10-09 10:38:03
Månadsuppdatering av koncernens betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget cirka 7500 (8000) betalande abonnenter, en utveckling om cirka -6.25 %. Det är en mindre nedgång än förväntat. Nedgången beror att bolaget vid lansering erbjöd nya kunder två månader av premium medlemskap för ett bättre pris. Löptiden av prenumerationen sedan lanseringen av nya Wurm Online har därmed löpt ut. Vi hade förväntat oss ett större tapp då det var väldigt många som började prenumerera första veckorna för att testa spelet. Detta har tidigare kommunicerats under VD Kommentar i bolagets uppdatering av betalande abonnenter den 5 Augusti 2020 (https://news.

READ FULL RELEASE

2020-09-28 11:07:34
Game Chest inleder partnerskap med ägare av flertal Steam communities

Game Chest Group har idag inlett ett partnerskap med en ägare av flertal Steam communities* som tillsammans har över 1.5 miljoner medlemmar. Syftet med partnerskapet är att ägaren av dessa grupper initialt ska annonsera Game Chest Group’s spel Wurm Online. Arbetet med att binda partnerskap med relativa företag och influencers för att marknadsföra bolagets samtliga plattformar och tjänster pågår löpande. Detta partnerskap är på kort sikt inriktat mot Wurm Online men vi arbetar i dagsläget med att ta fram olika koncept för att kunna applicera detta till bolagets andra tjänster.

READ FULL RELEASE

2020-09-15 17:16:38
Finansiell uppdatering - Försäljning och resultat bättre än förväntat under pågående kvartal

Bolaget har idag tagit del av preliminära siffror för koncernen och anser att de avviker från marknadens förväntningar. Omsättningen och resultat är bättre än förväntat och visar inga tecken på att försämras under resterande dagar i september. I och med den nya informationen betraktar bolaget detta som insiderinformation och väljer att skyndsamt kommunicera detta genom ett pressmeddelande. Försäljningen under tredje kvartalet till och med dagens datum (2020-07-01 - 2020-09-15) beräknas överstiga 2,5 MSEK(1,2 MSEK Q2 2020) EBITDA Resultatet under tredje kvartalet till och med dagens datum (

READ FULL RELEASE

2020-09-15 11:53:47
Lägesuppdatering gällande utveckling och tvist

Game Chest koncernen har under de senaste månaderna sett en stark tillväxt av betalande abonnenter. Bolaget har nu lagt i en ny växel och kommer framöver arbeta med att binda ytterligare partnerskap med Twitch-streamers och Youtube kreatörer för flera av bolagets varumärken. Information kring tvist Den 27:e Maj 2020 mottog bolaget en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD. Som tidigare kommunicerats har bolaget ställt sig emot detta samt att tvisten skall lösas i en skiljenämnd. Ett ärende i en skiljenämnd

READ FULL RELEASE

2020-09-14 14:44:44
Game Chest lanserar ny hemsida

NYHETSBREV Game Chest har under eftermiddagen lanserat en ny hemsida för bolaget  (https://gamechestgroup.com) i syfte av att tydligare visa upp koncernens varumärken och affärsben. VD Kommentar Bolaget har under den senaste tiden kommunicerat löpande gällande den lyckade lanseringen av Wurm Online och vilken tillväxt det har tillfört koncernen. Jag anser att det är viktigt föra nya som gamla aktieägare att se Game Chest och dess verksamhet i sin helhet. Därmed lanserar Game Chest idag en ny hemsida för bolaget med en tydligare beskrivning av koncernens varumärken och en förbättrad

READ FULL RELEASE

2020-09-02 08:30:00
Månadsuppdatering av betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget passerat 8000 aktivt betalande abonnenter. Vid senaste uppdateringen som lämnades 2020-08-05 hade koncernen 6500 aktivt betalande abonnenter, en tillväxt om cirka 23%. Tillväxten är enligt förväntan och består till större del av nya betalande abonnenter i bolagets spel Wurm Online, som under Juli lanserades på plattformen Steam. Bolaget kommer fortsätta arbetet med utveckling av produkten och dess marknadsföring via olika kanaler. Steam - https://store.steampowered.com/ Steam-plattformen är den största digitala distributionsplattformen för PC-spel. År 2019 hade

READ FULL RELEASE

2020-08-21 16:28:32
Wurm Online rankar topp 5 inom spelets kategori på Steam

NYHETSBREV Bolagets spel Wurm Online har under de senaste dagarna legat mellan plats 3 och 5 plattformen Steams topplista “New and Trending” inom spelkategorin MMO (“Massive Multiplayer Online”). Se lista här https://store.steampowered.com/tags/en/Massively%20Multiplayer/. Steam - https://store.steampowered.com/ Steam-plattformen är den största digitala distributionsplattformen för PC-spel. År 2019 hade tjänsten över 34 000 spel med över 95 miljoner aktiva användare varje månad. VD Kommentar Jag ser med glädje på att vi cirka en månad efter lansering befinner oss på förstasidan av MMO-

READ FULL RELEASE

2020-08-20 09:01:59
Komplettering: Målsättning för halvår två 2020

Komplettering gällande utelämnad MAR-etikett. Bolaget har nu stängt H1 2020 men även också gått igenom halva årets tredje kvartal. Som tidigare kommunicerats genom nyhetsutskick och i kvartalsrapporten befinner sig bolaget i en väldigt spännande tillväxtfas. Därmed vill jag tillsammans med bolagets ledning sätta upp ett kortsiktigt mål som lyder att rapportera ett positivt EBITDA resultat för halvår två av 2020. VD Kommentar Game Chest har sedan notering ej kommunicerat några mål och milstolpar utöver betalande abonnenter. Jag anser att det är nyttigt för verksamheten och aktieägare att

READ FULL RELEASE

2020-08-20 08:08:59
Målsättning för halvår två 2020

Bolaget har nu stängt H1 2020 men även också gått igenom halva årets tredje kvartal. Som tidigare kommunicerats genom nyhetsutskick och i kvartalsrapporten befinner sig bolaget i en väldigt spännande tillväxtfas. Därmed vill jag tillsammans med bolagets ledning sätta upp ett kortsiktigt mål som lyder att rapportera ett positivt EBITDA resultat för halvår två av 2020. VD Kommentar Game Chest har sedan notering ej kommunicerat några mål och milstolpar utöver betalande abonnenter. Jag anser att det är nyttigt för verksamheten och aktieägare att se en tydlig målbild för koncernen därmed

READ FULL RELEASE

2020-08-13 08:35:49
Delårsrapport 2 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1,2 0,3 2,5 0,7 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,4 −2,5 −1,8 −4,8
Balansomslutning (msek) 13,1 9,5 13,1 9,5 16,7
Soliditet (%) 85,20% 56,30% 85,20% 56,30% 73,00%
Resultat per aktie (sek) −0,11 −0,06 −0,25 −0,24 −0,5
Flerårsöversikt modern Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 0,9 0,6 1,2 1,2 1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,3 0,4 −1,4 −0,4 −3,0
Balansomslutning (msek) 17,4 12,9 17,4 12,9 19,6
Soliditet (%) 90,60% 68,80% 90,60% 68,80% 79,00%
Resultat per aktie (sek) −0,02 0,05 −0,13 −0,06 −0,32
READ FULL RELEASE

2020-08-07 09:59:18
Information kring tvist om tilläggsköpeskilling

Bolaget mottog den 27:e Maj 2020 en påkallelse av skiljeförfarande från säljaren av Ubercrate LTD där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet. Bolagets inställning var vid detta tillfälle att säljaren inte har rätt till någon tilläggsköpeskilling. Game Chest står kvar vid sin åsikt och har även svarat med ett motkrav som baseras på förlorad goodwill och förlorade intäkter. Ärendet skall lösas i en skiljenämnd och kommer därmed ej innebära en långvarig process. Tidigare kommunicerad information kring tvist: https://news.cision.com/

READ FULL RELEASE

2020-08-05 12:07:19
Månadsuppdatering av betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget passerat 6500 (2500) aktivt betalande abonnenter. En tillväxt som fortsättningsvis ligger över bolagets förväntan. Det är även en utveckling över 160% från föregående månadens uppdatering av betalande abonnenter. Vid senaste uppdateringen som lämnades 2020-07-27 hade koncernen 4800 aktivt betalande abonnenter. Utvecklingen består till en större del av den lyckade lanseringen av Wurm Online som fortsättningsvis ser en tillväxt av nya spelare och abonnenter. VD Kommentar Vi är medvetna om att det är en del spelare som köpt ett abonnemang som ej kommer att behålla

READ FULL RELEASE

2020-07-27 08:45:49
Uppdatering av betalande abonnenter

I dagsläget har koncernen över 4800 (2500) aktivt betalande abonnenter. Denna påskyndade ökning av betalande abonnenter har till stor del att göra med lanseringen av Wurm Online på Steam. Wurm Online är gratis att spela men dess användare kan abonnera för att få ett “premiumkonto” som ger diverse fördelar i spelet. Premiumkontot kostar cirka 80 kronor per månad och inkluderas därmed i koncernens totala antal av betalande abonnenter. Utöver abonnenter erbjuder även Wurm Online dess användare en möjlighet att köpa in-game currency för riktiga pengar. VD Kommentar Jag kan med glädje meddela

READ FULL RELEASE

2020-07-27 07:58:10
Information kring lansering av Wurm Online på Steam

Under fredagen föregående vecka lanserade Game Chest tillsammans med dotterbolaget Code Club AB spelet Wurm Online på Steam. Lanseringen drog åt sig fler spelare än förväntat vilket resulterade i en överbelastning av spelets servrar. Bolaget åtgärdade detta genom att snabbt utveckla nya servrar för att fördela spelarna och därmed kunna erbjuda en störningsfri upplevelse. Spelet har i dagsläget över 22 000 nedladdningar på Steam och ca 15 000 nya registrerade användare. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-07-24 11:09:39
Information om Wurm Online som lanseras idag på Steam

Wurm Online kommer att lanseras på plattformen Steam idag kl 19:00 (7 PM CEST). Lanseringen kommer inkludera två helt nya världar där samtliga spelare måste börja om från början. Detta med anledning för att nya spelare till Wurm Online inte ska hamna efter i utvecklingen av nya städer, levlar och nivåer. Ett initiativ för att göra Wurm bättre för nya spelare. Under de senaste veckorna har bolaget sett en våg av nya influencers och kreatörer som skapat och laddat upp videor av spelet i form av guider, recensioner mm. Det är mängder av positiva kommentarer och diskussioner kring spelet av

READ FULL RELEASE

2020-07-20 12:56:25
Lägesuppdatering gällande lansering av Wurm Online

Under Fredagen föregående vecka (17/07/2020) lanserade bolaget en ny trailer av Wurm Online. Denna trailer har i dagsläget över 22 000 visningar. Videotrailern kan ses på denna länk https://www.youtube.com/watch?v=f2Q7BinTnUU. Sedan trailern lanserats har vi mottagit en väldigt god respons av nya som gamla spelare samt sett en stark ökning av intresset för Wurm Online. Jag kan således meddela att vi har ca 11 000 användare som lagt till Wurm Online i deras önskelistor på plattformen Steam. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ)

READ FULL RELEASE

2020-07-09 13:41:38
Game Chest inleder samarbete med Youtube-profil

Game Chest gruppen har idag inlett ett samarbete med en spansktalande Youtube-profil. Samarbetet kommer initialt innebära att youtube-profilen ska representera bolagets plattform FridayPlays (https://fridayplays.com/) och framöver även Wurm Online. Profilen ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att driva nya kunder till bolagets plattformar. Denna profil besitter över 250 000 följare och genererar över 4 000 000 videovisningar per månad. Detta är bolagets första steg in på den spansktalande marknaden samt plattformen Youtube. VD Kommentar: Initialt var det profilen som

READ FULL RELEASE

2020-07-08 16:30:22
Lägesuppdatering abonnenter

I dagsläget har koncernen ca 2500 (2800) aktivt betalande abonnenter. Denna mindre minskning av abonnenter är helt enligt bolagets förväntan under sommarperioden, då det generellt spelas mindre datorspel. VD Kommentar: Enligt mig är denna nedgång på cirka 10,7% bättre än min förväntan då det generellt är en större global minskning av spelare under sommaren i bolagets nuvarande kundgrupp. Därmed tar jag tillsammans med mina medarbetare detta tillfälle i akt för att utveckla och förbättra koncernens produkter, i syfte av att ge dessa kunder en ännu bättre upplevelse när de återvänder i höst.

READ FULL RELEASE

2020-07-02 08:45:00
Lägesuppdatering: Wurm Online

Den 24:e Juli planeras Wurm Online att lanseras på plattformen Steam. (https://store.steampowered.com/app/1179680/Wurm_Online/) Utvecklingen och arbetet med den nya versionen av Wurm Online som ska lanseras på Steam har pågått under en längre tid och börjar nu komma mot ett slut. Bolaget har tagit hänsyn till den feedback som mottagits av spelets användare, detta i syfte av att kunna erbjuda användarna en såndan bra upplevelse som möjligt men även också för att bygga en bra och långvarig kundrelation. Plattformen Steam är en distributionstjänst av spel med över 20 miljoner aktiva

READ FULL RELEASE

2020-06-30 12:18:05
Nyckeltal för GameItNow nätverket - Maj

Game Chest gruppens innehav GameItNow (https://gameitnow.com) är ett nätverk av 27 olika browser-spel webbplatser som erbjuder dess kunder en kostnadsfri spelupplevelse direkt i mobilen eller webbläsaren utan krav på att kunden måste ladda ner en applikation eller registrera sig. I dagsläget baseras intäktsmodellen på annonsintäkter där ett optimeringsarbete pågår kontinuerligt. Under sommaren har vi enligt förväntan en minskning i besökare. Antalet besökare förväntas vara tillbaka på dess vanliga nivå i September   Maj 2020 Sidvisningar 610

READ FULL RELEASE

2020-06-16 12:00:00
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma Idag 2020-06-16 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om omval av samtliga i styrelse: fem ledamöter enligt följande - Omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson, Jesper Nord. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade om omval av

READ FULL RELEASE

2020-06-16 12:00:00
Genomförande av riktad emission

Stockholm 2020-06-16   Under bolagets årsstämma beslöt stämman enhälligt om genomförande av riktad emission enligt styrelsen förslag till årsstämman till New Equity Venture. Nya aktier uppgår till 401 624 vilka tecknades till 4,28 sek per aktie.  Efter registrering kommer bolaget ha 10 677 168 aktier samt 1 067 716,8 sek i aktiekapital.  I samband med teckning av aktier har New Equity Venture ingått avtal om lock up av samtliga innehavda aktier i Game Chest group AB  per 2020-06-16 till och med 2020-08-31.   // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-06-05 15:04:20
Uppdatering kring abonnenter och tillväxtstrategi

Jag ser positivt på den utveckling och tillväxt som skett i koncernen sedan jag tillträdde som VD. Som tidigare kommunicerats satsar vi på att skala upp denna tillväxt i form av att binda samarbeten med större Twitch streamers och innehållsskapare samt att bibehålla och utveckla kundrelationer i koncernens samtliga plattformar. Under Maj månad har vi dedikerat våra resurser till det förarbete som krävs för att kunna genomföra denna uppskalning. Detta arbete har inneburit att skapa kontakter bland de största byråerna, kända profiler och flertal managers samt att vi analyserat och testat

READ FULL RELEASE

2020-05-28 12:08:16
Årsredovisning 2019

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

READ FULL RELEASE

2020-05-27 17:55:55
Tvist om tilläggsköpeskilling i Game Chest Group UK LTD

Game Chest Group AB har idag mottagit en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet. Oenighet mellan parterna har under en lång tid förelegat  kring säljarens rätt till tilläggsköpeskillingen. Bolagets inställning är att säljaren inte har rätt till någon tilläggsköpeskilling, som senast kommunicerats i bokslutskommunikén under Övrig finansiell kommentar. Game Chest ämnar att löpande uppdatera om händelseförloppet i rättsprocessen allteftersom den utvecklas.  // Robin Bäcklund, VD

READ FULL RELEASE

2020-05-25 13:35:32
Lägesuppdatering

Twtichpartners Game Chest gruppens plattformar som bedriver spelförsäljnining har sett tydliga resultat av de partnerskap bolaget har skapat med twitchstreamers. Vi har därmed inlett ett arbete för att binda partnerskap med betydligt större profiler. Framöver kommer de individuella samarbeten som anses vara av nyhetsvärde kommuniceras via bolagets sedvanliga kanaler för er aktieägare. Jag ser positivt på detta arbete och anser att detta är verksamhetens nästa steg för att accelerera den tillväxt som bolaget befinner sig i. Wurm Online Utvecklingen av Wurm online’s nya version som

READ FULL RELEASE

2020-05-15 08:30:00
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ) 559095-1942 kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget. Anmälan om deltagande till stämman ska göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB (publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post ir@gamechestgroup.se Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr., antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud

READ FULL RELEASE

2020-05-08 09:38:03
Game Chest har nu över 2700 betalande abonnenter

Game Chest koncernen har nu uppnått 2700 aktivt betalande abonnenter (2500 April), en ökning som är i linje med bolagets arbete. VD kommentar “Tillväxten är ett resultat av lyckade partnerskap med twitchstreamers och hårt arbete med kundrelationer.” // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ)

READ FULL RELEASE

2020-05-08 08:45:15
Delårsrapport 1 - 2020

Flerårsöversikt koncernen

Q1 2020 Q1 2019 Helår 2019
Totala intäkter (msek) 1,3 0,3 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -1,4 -4,8
Balansomslutning (msek)  15,4 6,6 16,7
Soliditet (%) 70,0% 45,4% 73,0%
Resultat per aktie (sek)  -0,14 -0,19 -0,50
Flerårsöversikt modern 
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2  1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 -1,1 -3,0
Balansomslutning (msek) 18,5 9,2 19,6
Soliditet (%)  77,5% 62,5% 79,0%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,16 -0,32
READ FULL RELEASE

2020-05-06 14:35:53
Game Chest samarbetar nu med över 50 twitchstreamers

Under den senaste månaden har bolaget fortsatt arbetet med att skapa nya samarbeten med twitchstreamers, en marknadsföringsmodell som vi upplever fungerat allra bäst. 3 april kommunicerade vi att vi passerat 20 stycken aktiva partners, twitchstreamers som gör reklam för våra plattformar. Nu kan vi gladeligen kommunicera att vi har passerat över 50 aktiva partners i vårt nätverk. Antal aktiva partners i vårt nätverk ger en direkt effekt på vår försäljning och varumärkeskännedom i gamingbranschen. Partnerskapen utgår från en betalningsmodell som baseras på den försäljning twitchprofilen

READ FULL RELEASE

2020-05-06 09:26:42
Game Chest flyttar fram årsstämman

Med anledning av den rådande situationen som pågår just nu har Game Chest gruppens styrelse idag beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta hoppas Bolaget kunna bidra till att minska risken för ytterligare smittspridning av COVID-19 samt möjliggöra för fler aktieägare att kunna närvara vid stämman. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 2020-05-20. Bolaget kommer att hålla årsstämma senast den 16 juni. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB

READ FULL RELEASE

2020-04-30 15:06:09
Betalning och förlängning av lån

Game Chest ingick den 2019-05-15 avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kr med en årlig ränta på 15 procent. Av lånet kvittades en miljon kr mot aktier genom en riktad emission i december (2019-12-20). En miljon kronor plus ränta kvarstod i lån. Idag betalar Game Chest tillbaka halva kvarstående belopp plus upplupen ränta. Kvarvarande del av lånet förlängs sex månader och löper med oförändrade villkor. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-04-20 12:55:46
Modernisering av spelet Wurm

Game Chest gruppen genomförde förvärvet av bolaget Code Club AB och dess spel Wurm Online samt Wurm Unlimited under sommaren 2019. Som kommunicerats tidigare planerar Game Chest gruppen att släppa den populärare versionen av spelet (Wurm Online) på distributions tjänsten Steam under sommaren 2020. I samband med denna nya release ansåg vi även att spelet behövde moderniseras för att vara aktuellt på dagens marknad av nya datorspel. Följande är uppdateringar som nu är släppta: · Ett helt nytt användargränssnitt för en modernare och förenklad känsla i spelet. · Två nya färgscheman

READ FULL RELEASE

2020-04-09 11:10:18
Lägesuppdatering

Game Chest koncernen har nu uppnått 2500 aktivt betalande abonnenter, en ökning som är i linje med vårt arbete. Vi ser en tydlig positiv trend där allt fler personer spelar datorspel vilket påverkar samtliga av Game Chest plattformar. Denna positiva trend har accelererat med anledning av den rådande situationen då betydligt fler människor är hemma.  Vi jobbar frekvent med att förbättra våra plattformar och anpassar oss i den riktning vi upplever framtiden pekar. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-04-07 10:55:03
Nytt koncept: FridayPlays

Game Chest gruppen har nyligen släppt en ny plattform inom segmentet spel-abonnemang som erbjuder en ny variant av bolagets tidigare plattformar.  FridayPlays (https://fridayplays.com/) är ett test av ett nytt koncept som bolaget arbetat fram. Plattformen levererar nya spel till dess kunder varje Fredag, kontra en gång i månaden som Game Chest gruppens andra plattformar. Konceptet som FridayPlays säljer är något som marknadens andra aktörer ej erbjuder, vilket vi anser som en stor möjlighet. Jag vill belysa att detta är ett test av konceptet, jag kommer framöver kommunicera huruvida

READ FULL RELEASE

2020-04-03 11:40:26
Game Chest har inlett över 20 nya samarbeten med twitchstreamers

Sedan årsskiftet har Game Chest gruppens interna verksamhet utvecklas med nya anställda vilket resulterat i att moderbolaget kunnat arbeta på ytterligare fronter samtidigt. Under den senaste tiden har arbetet med twitchstreamers för bolagets olika varumärken fortsatt i löpande takt och bolaget har nyligen passerat 20 stycken aktiva partnerskap. Större delen av dessa partnerskap är med globala profiler bl.a USA och Tyskland, för att nå en större marknad.  Partnerskapen utgår från en betalningsmodell som baseras på den försäljning twitchprofilen genererar. // Robin Bäcklund Verkställande

READ FULL RELEASE

2020-03-17 11:58:29
Nyhetsbrev

Härmed vill jag lämna en uppdatering på grund av den rådande situation som pågår i världen i dagsläget. Bolagets dagliga verksamhet har än idag inte på något sätt påverkats negativt i motsats så har vi sett en ökning av trafik och försäljning. Bolagets nätverk av gratisspel (www.gameitnow.com) har under den senare tiden sett en ökning av trafik. Den större delen av bolagets annonsintäkter härstammar från spelbranschen, vi ser ingen negativ påverkan i de annonser som visas upp på bolagets webbplattformar. Bolagets spel Wurm i dotterbolaget Code Club även har sett en tillväxt av aktiva

READ FULL RELEASE

2020-03-03 16:30:39
Lägesuppdatering från VD

Vi är nu mer än halvvägs genom kvartal ett och som VD för Game Chest vill jag ta tillfället att lämna en kortare lägesuppdatering. I och med att jag rekryterades internt fanns det inget behov av någon inskolning i bolaget utan jag kunde direkt påbörja skapandet av nästa kapitel för Game Chest.  Genom de olika förvärv som gjordes under 2019 har bolaget skapat sig en grogrund att förädla. Game Chest gruppens intäktskällor är idag primärt härledda från betalande abonnenter som uppgått över 2400 st samt försäljning av reklam. Därtill har bolaget i portföljen intressanta plattformar och

READ FULL RELEASE

2020-02-26 09:22:43
Game Chest tillträder kvarvarande fyra procenten av aktierna LanPortal GLHF AB

Så som informerades om i pressmeddelandet från den 2019-12-18 planerade Game Chest att tillträda de kvarvarande fyra procenten av aktierna LanPortal GLHF AB senast den 2020-02-28. Game Chest kan nu meddela att tillträdet av dessa aktier skett per idag. // Robin Bäcklund, Investor Relations Game Chest Group AB (publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2020-02-19 18:52:36
VD Kommentar

Koncernen har idag över 2300 abonnenter med dess kombinerade plattformar. Detta bidrar till den större delen av bolagets intäkter och är därmed en viktig del av Game Chests verksamhet. Ambitionerna kring att öka antal betalande abonnenter kvarstår, även fast bolaget parallellt arbetar med att höja intäkterna i samtliga nyförvärvade produkter och tjänster. De plattformar som Game Chest bedrev tidigt 2019 besatt intäkter som tillhörde Game Chest men som låg kvar hos tidigare plattformsägare. Detta var på grund av att intäktskällorna förflyttades för sent vid förvärv. Därav upprättades

READ FULL RELEASE

2020-02-14 08:46:08
Bokslutskommuniké 2019

+----------------------------------------+------+------+------+------+ |Flerårsöversikt koncernen |Q4 |Q4 |Helår |Helår | | |2019 |2018 |2019 |2018 | +----------------------------------------+------+------+------+------+ |Totala intäkter (msek) |0,2 |0,1 |2,3 |0,8 | +----------------------------------------+------+------+------+------+ |Resultat efter finansiella poster (msek)|−1,5 |−1,6 |−4,8 |−2,8 | +----------------------------------------+------+------+------+------+ |Balansomslutning (

READ FULL RELEASE

2020-01-30 18:39:56
Robin Bäcklund utsedd till ny VD i Game Chest group

Robin Bäcklund utsedd till ny VD i Game Chest Group 2020-01-30 - Stockholm Styrelsen har idag beslutat att tillsätta Robin Bäcklund som ny VD i Game Chest group från och med den 3 februari 2020. Robin Bäcklund är en mycket duktig och omtyckt medarbetare på Game Chest, där han tidigare haft rollen som affärsutvecklare och varit med i bolaget sedan start. Han har ett brinnande gaming-intresse och ett sinne för såväl affärer som ordning och reda. Robin förväntas kunna kliva in i rollen som VD och leverera resultat från dag ett.  Robin Bäcklund ersätter därmed tidigare VD Jesper Nord som av

READ FULL RELEASE

2019-12-20 18:25:05
Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15

Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15 Stockholm 2019-12-20 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission om 307 692 aktier till en teckningskurs på 3,25 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 999 999 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna

READ FULL RELEASE

2019-12-18 15:17:27
Game Chest tillträder förvärvet av LanPortal GLHF

Idag tillträde Game Chest 96 procent av aktierna i LanPortal GLHF AB. Resterande 4 procent av aktierna i LanPortal GLHF AB är tilltänkta att förvärvas senast den 2020-02-28.  ”LanPortal GLHF AB har sedan början av 2017 utvecklat marknadsplatstjänsten esportrait.com. Via esportrait kan arrangörer inom E-sport- och gaming-segmentet sälja biljetter och andra produkter, samt marknadsföra sina evenemang. Marknadsplatsen är världsunik i sin nisch och kan idag användas av arrangörer i Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Med Game Chest som ny ägare förbättras förutsättningarna för

READ FULL RELEASE

2019-12-13 10:35:57
Game Chest ingår avtal om förvärv av LanPortal GLHF

Game Chest ingår avtal om förvärv av LanPortal GLHF Game Chest har ingått bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i LanPortal GLHF AB. Köpeskillingen är 1,3 MSEK och utbetalas i sin helhet i aktier i Game Chest (till ett överenskommet pris om 3,86 per aktie). Totalt innebär affären därmed att 336 845 nya aktier ska emitteras till säljarna. Tillträdesdatum för affären är satt till den 18 december 2019.   LanPortal GLHF AB driver en digital plattform som tillhandahåller en biljettjänst för arrangörer riktat mot det växande esport-segmentet. Bolaget har en verksamhet och framförallt

READ FULL RELEASE

2019-12-11 14:51:53
Game Chest träffar bindande förvärvsavtal gällande Roblox-plattform

Game Chest träffar bindande förvärvsavtal gällande Roblox-plattform Stockholm 2019-12-11   Game Chest Group AB har idag träffat ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal avseende förvärv av av en plattform för spelet Roblox. Säljare är Svensson HODL AB. Såsom kommunicerades 2019-10-21 när LOI ingicks innefattar den förvärvade verksamheten en databas på alla Roblox “in-game items” och fungerar som en guide för Roblox-spelare. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 140 000 kr med ett positivt resultat. Målet är att öka resultatet genom bl.a synergier mellan Game Chests övriga

READ FULL RELEASE

2019-11-18 17:36:17
Kontantemission registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2019-11-18 Den riktade kontantemissionen som beslutades av styrelsen 2019-10-09 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 913 600,70 kr till 963 100,70 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 9 136 007 till 9 631 007. // Investor Relations Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-11-14 17:02:26
Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket Den riktade kvittningsemission som beslutades av styrelsen 2019-07-12 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 889 624 kr till 913 600,7 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 8 896 240 till 9 136 007. // Investor Relations Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-11-14 16:19:06
Game Chest Group ingår Letter of Intent rörande förvärv av bolag

Game Chest har som fortsatt strategi att när tillfället dyker upp förvärva lämpliga bolag eller verksamheter som kan bidra positivt på produktmixen i koncernen. Game Chest har mot den bakgrunden idag ingått ett icke-bindande LOI gällande ett eventuellt bolagsförvärv. Game Chest inleder nu sedvanlig due diligence och siktar på att kunna ingå bindande förvärvsavtal innan mitten på december.  Förvärvsobjektet driver genom bolag en digital plattform som tillhandahåller tjänster riktat mot esport-segmentet och har en verksamhet som bedöms besitta en god potential att blomma ut givet rätt

READ FULL RELEASE

2019-11-13 15:54:41
Delårsrapport tre 2019

Flerårsöversikt koncernen Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,4 0,2 2,1 1 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,2 −2,9 −1,3 −2,8
Balansomslutning (msek) 15,5 7,3 15,5 7,3 6
Soliditet (%) 53,70% 76,80% 53,70% 76,80% 74,10%
Resultat per aktie (sek) −0,12 −0,03 −0,32 −0,18 −0,4
Flerårsöversikt modern Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,1 0,3 2,3 0,7 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,2 0 −0,7 −0,1 −0,5
Balansomslutning (msek) 10,2 8,6 10,2 8,6 7,9
Soliditet (%) 122,70% 83,80% 122,70% 83,80% 86,20%
Resultat per aktie (sek) −0,03 0 −0,08 −0,01 −0,07
READ FULL RELEASE

2019-10-29 14:40:32
Utfall incitamentsprogram i Game Chest

Utfall incitamentsprogram i Game Chest 2019-10-29 På bolagsstämman den 20 september 2019 beslutades om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för styrelsen och VD i bolaget i syfte att skapa motivation och incitament för ledande befattningshavare och styrelseledamöter att prestera resultat till skapande av aktieägarvärde. Bolaget vill nu meddela att samtliga 300 000 teckningsoptioner tecknades av styrelsen (150 000 st) respektive ledande befattningshavare (150 000 st). Konverteringsperiod för optionerna är 20210923 - 20211023. Lösenpriset är 12 kr per aktie. // Investor

READ FULL RELEASE

2019-10-18 19:47:40
Game Chest har ingått LOI om förvärv

Stockholm - 2019-10-18 GCG har ingått Letter of Intent (ej bindande) om förvärv av en plattform för spelet Roblox. Verksamheten tillhandahåller en databas på alla Roblox “in-game items” och fungerar som en guide för Roblox-spelare. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 140 000  SEK med ett positivt resultat. Målet med ett förvärv är att skapa synergier mellan GCGs plattformar. Köpeskilling är förhandlad till högst 380 000 SEK och ska kunna fördelas mellan kontantbetalning och aktier. Nu inleds sedvanlig DD-process. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@

READ FULL RELEASE

2019-10-09 16:48:55
Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission

Game Chest Group beslutar om riktad kontantemission Stockholm 2019-10-09 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 495 000 aktier till en teckningskurs på 4,05 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om ca 2 000 000 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom en förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande en

READ FULL RELEASE

2019-09-20 15:25:53
Kommunike Game Chest Group AB (publ)

Kommunike Game Chest Group AB (publ) Stockholm 2019-09-20 Game Chest Group AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter godkändes av stämman enligt förslag. Beslutet fattades enhälligt.   Stämman beslutade och godkände framlagt förslag om ett incitamentsprogram utgörandes av teckningsoptioner. Förslaget är framtaget i syfte att skapa motivation och incitament för ledande befattningshavare och styrelseledamöter att prestera resultat som skapar aktieägarvärde. Programmet föreslås omfatta högst 300 000

READ FULL RELEASE

2019-08-20 16:46:33
Kallelse till extra stämma i Game Chest Group AB

Kallelse till extra stämma i Game Chest Group AB Stockholm 2019-08-20 Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 september 2019 klockan 11.00. Stämman hålls i New Equity Venture Int:s lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 september 2019 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 13 september 2019). och dels anmäla

READ FULL RELEASE

2019-08-20 16:15:30
Delårsrapport 2 2019

Flerårsöversikt koncernen 2019 Q2  2018 Q1  2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,4 -0,7 -1,7 -1,0 -2,8
Balansomslutning (msek) 9,5 7,9 9,5 7,9 6,0
Soliditet (%) 56,2% 95,6% 56,2% 95,6% 74,1%
Resultat per aktie (sek) -0,06 -0,10 -0,24 -0,15 -0,40
Flerårsöversikt modern 2019 Q2  2018 Q2 2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0.9 0.4 1.2 0.4 0.9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0.4 0.1 -0.4 0 -0.5
Balansomslutning (msek) 12.9 6.4 12.9 6.4 7.9
Soliditet (%) 68.80% 99.30% 68.80% 99.30% 86.20%
Resultat per aktie (sek) 0.05 0 -0.06 -0.01 -0.07
READ FULL RELEASE

2019-08-08 14:12:14
Game Chest inleder samarbete med Sveriges största twitchstreamer innom spelet Fortnite

Bolaget har idag skrivit ett samarbetsavtal med twitchstreamern Kevin “Kevzter” Sundqvist. Samarbetsavtalet innebär att streamern ska arbeta med bolagets plattform GameThrill (https://gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att fortsätta bygga upp varumärket och driva potentiella nya kunder till plattformen. Kevin driver i dagsläget Sveriges största twitchstream för spelet Fortnite och är även den 6:e största Svenska Twitchstreamern med över 3 miljoner visningar under det senaste året. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@

READ FULL RELEASE

2019-07-29 14:08:53
Game Chest inleder samarbete med en av Sveriges största livestreamers

Bolaget har idag skrivit ett samarbetsavtal med twitchstreamern Erik “Pojken” Nilsson. Samarbetsavtalet innebär att streamern ska arbeta med bolagets plattform GameThrill (https://gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att fortsätta bygga upp varumärket och driva potentiella nya kunder till plattformen. Erik driver den 16:e största Svenska Twitchkanalen med strax under 400,000 totalt tittade timmar det senaste året och är utöver det en välkänd profil bland andra twitchstreamers i Sverige vilket Game Chest ser positivt på för framtida nya

READ FULL RELEASE

2019-07-25 10:49:40
Kvittningsemission och kontantemission registrerad

Den riktade kvittningsemission och kontantemission som beslutades av styrelsen 2019-07-10 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 772 124 kr till 889 624 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 721 240 till 8 896 240. // Robin Stenman Styrelseordförande Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-07-19 15:54:59
Game Chest tillträder GameFiber

Den 12:e juli genomförde vi ett förvärv av plattformen GameFiber.com. Idag den 19:e juli har vi i helt tagit över och tillträtt plattformen, som numera ligger på Game Chests servrar. Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier. Första delen av den kontanta köpeskillingen har idag betalats, totalt 200 000 EURO, av 255 000 EURO, varav de sista 55 000 EURO ska betalas i oktober i år. För betalning genom aktier landar priset per aktie på 4,38 kr; baserat på 10 handelsdagars volymviktat pris (VWAP10 190705-190718)

READ FULL RELEASE

2019-07-12 23:15:30
Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber

Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber Den 15:e maj inledde vi förhandling om förvärv av plattform GameFiber. Vi har per idag 12:e juli slutfört förvärvet med beräknat tillträde 19:e juli. Migrationsprocessen av plattformen förväntas ta cirka 2 veckor. Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier. Priset för aktierna kommer baseras på 10 handelsdagars volymviktad kurs innan tillträde. Säljaren erhåller en potentiell earn-out om max 265 000 USD. Earn-outen mäts på vinsten plattformen genererar. Earn-

READ FULL RELEASE

2019-07-10 14:34:39
Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission

Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission    2019-07-10 Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier i Game Chest i samband med betalning av köpeskilling avseende det tidigare kommunicerade förvärvet av Code Club. Beslutet innebär att 550 000 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 827 142 kr. Emitteringskursen är 3,40 kr/aktie och bestämdes genom förhandlingar mellan Game Chest och säljare. Emitteringskursen motsvarade bolagets aktiekurs

READ FULL RELEASE

2019-07-08 17:02:43
Game Chest tillträder Code Club aktier

Game Chest tillträdde idag ca 82,9 procent av aktierna Code Club. Game Chest vill tacka säljare, mäklare och sitt egna transaktionsteam för en bra process. Att det tog något längre tid än beräknat att slutföra affären är underordnat att samtliga detaljer till slut kom på plats. Köpeskillingen uppgår, som som kommunicerades i ett pressmeddelande den 2019-07-04, till totalt 3.370.000 kronor varav 1.00.000  kronor betalades kontant vid tillträdet idag, 500.000 kronor den 31 oktober 2019 samt 1.870.000 kronor genom nyemitterade aktier i Game Chest.   “Det känns bra att överlämna till nya

READ FULL RELEASE

2019-07-05 14:30:00
Kvittningsemission registrerad

Den riktade kvittningsemission som beslutades av bolaget på årsstämman den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 34 091 kr till 772 142 kr (från 738 033  kr). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 380 330 till 7 721 240.

READ FULL RELEASE

2019-07-05 11:37:20
Lägesuppdatering avseende nya förvärv 2019-07-05

Den 2019-05-15 kommunicerade bolaget att det ingått ett LOI avseende ett förvärv av bolag verksamt inom datorspels-segmentet med hög trafik härrörande från en egen plattform. I pressmeddelandet framgick det att vi hoppades genomföra affären under kvartal två. Då så inte har skett vill Game Chest för informera att det alltjämt för intensiva diskussioner med säljaren och för det fall affären blir av tyder det mesta i dagsläget på att det blir en inkråmsöverlåtelse, d.v.s. endast själva plattformen med tillhörande tillgångar förvärvas, istället för ett bolagsförvärv. Game Chest har som

READ FULL RELEASE

2019-07-04 13:18:37
Game Chest group AB (Publ) förvärvar Code Club AB Stockholm 2019-07-04

Game Chest informerade 2019-04-24 att bolaget ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett förvärv av ett spelföretag och att sedvanlig due diligence skulle föregå ingåendet av ett bindande förvärvsavtal. Game Chest är idag glada att kunna meddela att aktieöverlåtelseavtal träffats om förvärv av 82,9 procent av aktierna i Code Club AB. Tillträde sker 2019-07-08 och initial köpeskilling (ej inkluderat ev. earn-out) uppgår till totalt 3 370 000 kr utgörandes av kontant betalning om 1 000 000 kr vid tillträde, 500 000 kr den 31 oktober 2019 samt 1 870 000 kr som betalas genom nyemitterade aktier i

READ FULL RELEASE

2019-06-28 10:52:16
Uppdaterad Finansiell kalender

Finansiell kalender -       2019-08-20 Delårsrapport Q2 -       2019-11-13 Delårsrapport Q3

READ FULL RELEASE

2019-06-12 15:30:08
Lägesuppdatering & VD kommentar

Samarbetet med Emma “Swebliss” Bliss (Twitch-livestreamer) initierades den 1:a Juni. Bolaget kommer även att besöka Dreamhack (Världens största LAN-festival) tillsammans med Swebliss i mitten av Juni med ett syfte för att visa upp oss och nå ut till hennes följare på plats men även använda denna samlingsplats för att möta potentiella nya samarbetspartners. Utöver det nya samarbete med Swebliss så introducerade även Martin “MartinCreek” Bäcklund (Twitch-livestreamer) bolagets plattform GameThrill för sina tittare tidigare i veckan som även där togs emot med en positiv reaktion.Vi har idag

READ FULL RELEASE

2019-06-10 17:19:00
Riktad nyemission registrerad

2019-06-10 Den riktade nyemission som beslutades och kommunicerades av bolaget den 2019-05-15 har registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 32 258 kronor till 738 033 kronor (från 705 775 kronor). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 057 750 till 7 380 330. // Investor Relations Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-05-20 15:48:19
Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-20 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om följande styrelse: fem ledamöter enligt följande - omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson och nyval av Jesper Nord. Leo Svanberg entledigades. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade  om omval

READ FULL RELEASE

2019-05-17 11:54:32
Game Chest inleder samarbete med esportsprofil

Game Chest inleder samarbete med esportsprofil Bolaget har idag skrivit ytterligare ett samarbetsavtal med en twitchstreamer. Samarbetsavtalet innebär att streamern och esportsprofilen Martin “MartinCreek” Bäcklund ska arbeta med bolagets plattform GameThrill Market (https://market.gamethrill.io), där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanaler för att driva potentiella kunder till plattformen. Martin är en välkänd profil i eSportsbranschen, som i februari 2019 deltog som kommentator till spelet Fornite på ett av världens största eSportsevent; ESL Katowice, ett event

READ FULL RELEASE

2019-05-15 11:55:29
Upptagande av lån samt beslut om riktad emission

Upptagande av lån samt beslut om riktad emission Stockholm, 2019-05-15 Som meddelats i tidigare pressmeddelanden har bolaget arbetat mot att ta in kapital i syfte att bygga ekonomiska muskler för att möjliggöra finansiering av eventuella framtida förvärv. Mot den bakgrunden har bolaget idag framförhandlat och ingått avtal om lån samt beslutat om riktad emission. Långivare och tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag. Lånebeloppet är på 2 MSEK som löper med en årsränta om 15 procent och med förfallodag 2019-12-31. Den riktade emissionen, som beslutats av styrelsen med

READ FULL RELEASE

2019-05-15 09:31:38
Game Chest tecknar LOI om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag upprättat ett LOI om ett eventuellt förvärv. Game Chest ska nu genomföra sedvanlig due diligence. Bolaget som vi förhandlar med driver en plattform inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,7 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 8,9 MSEK och gjorde en

READ FULL RELEASE

2019-05-15 09:24:44
Kvartalsrapport ETT

Översikt av koncernen Q1 2019 Q1 2018 Helår 2018 Totala intäkter (msek) 0,3 0,3 0,8 Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -0,4 -2,8 Balansomslutning (msek) 6,6 8,6 6,0 Soliditet 50% 96% 74,1% Resultat per aktie -0,19 -0,05 -0,40 Insynspersoner per 2019-03-31 Jesper Nord, VD Robin Stenman, Styrelseordförande John Ekberg, Ledamot Leo Svanberg, Ledamot Marcus Pettersson, Ledamot Michael Jacobson, Ledamot Kommande

READ FULL RELEASE

2019-05-07 15:00:18
Lägesuppdatering kring förvärv och finansiering

Stockholm 2019-05-07 Som tidigare kommunicerats har bolaget ingått LOI om förvärv av spelutvecklarföretag. Processen har utvecklats enligt plan och bolaget har nu ingått i avtal med finansiell rådgivare för upptagande av lån. Lånefinansieringen kommer att användas till kommunicerat förvärv(ingått LOI), möjliga framtida förvärv och utveckling av dess verksamheten. Det är styrelsens bedömning att vi befinner oss i ett snabbväxande segment där det finns stora utvecklings- och förvärvsmöjligheter. // Investor Relations  Game Chest Group AB(publ) ir@gamechestgroup.se

READ FULL RELEASE

2019-05-06 15:25:58
Årsredovisning

Stockholm 2019-05-06 Årsredovisning för 2018. Se bilaga för fullständig årsredovisning.

READ FULL RELEASE

2019-05-06 09:39:01
Samarbete med en av nordens största kvinnliga livestreamer

Bolaget har idag skrivit samarbetsavtal med en av nordens största kvinnliga twitch streamer. Samarbetsavtalet innebär att streamern Emma “Swebliss” Bliss ska samarbeta med bolagets plattform GameThrill Market, där streamern ska genomföra olika aktiviteter via sina kanalerna för att driva potentiella kunder till plattformen.Sedan GameThrill Market lanserats så har reklam via samarbeten med streamers varit bolagets fokus. Redan en vecka efter lanseringen kunde vi se ett tydligt mönster där streamers utklassade övriga marknadsföringskanaler sett till konvertering. Att vi nu landar ett avtal

READ FULL RELEASE

2019-05-02 16:51:19
Tecknar samarbetsavtal med Venatus Media

Game Chest Group har sedan förvärvet av onlinespel plattformarna i Februari (https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-slutfor-forvarv-av-plattformar,c2727490) arbetat med förbättringar för dess besökare och intäkter. Vi kan idag meddela att vi tecknat ett samarbetsavtal med Venatus Media LIMITED (https://www.venatusmedia.com/) som är en av världens största leverantörer av spel- & underhållnings-annonser online. Ändamålet med samarbetet är att Venatus ska hjälpa Game Chest att öka intäkterna på den befintliga trafiken. Dessa plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och

READ FULL RELEASE

2019-05-02 08:50:39
Förslag till årsstämma

Game Chest Group AB(publ) håller årsstämma 2019-05-20. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16. Punkt 11 - 14 Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Huvudägare och styrelse arbetar med att ta fram och presentera förslag till styrelse och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås Parsells

READ FULL RELEASE

2019-04-26 10:32:18
Uppdatering kring förvärv och finansiering

Den 24 april meddelande Game Chest om att LOI har tecknats gällande förvärv av spelutvecklarföretaget. Game Chest har inlett en sedvanlig due diligence av bolaget och dess produkt. Efter inledande due diligence process av ser vi med tillförsikt på fortsättningen och har som mål att genomföra förvärvet under kvartal två. Samtidigt har en process avseende finansiering av förvärvet inletts, målet är att köpeskillingen ska erläggas via såväl upptagande av lån som eget kapital. Vi ser stora synergimöjligheter med det potentiella förvärvet och Game Chest befintliga plattformar. Game Chest når

READ FULL RELEASE

2019-04-24 13:53:00
Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag

Game Chest har ingått LOI om förvärv av ett spelutvecklarföretag Spelutvecklarföretaget har utvecklat ett så kallat MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) som finns tillgänglig på Steam. Spelet har idag över 2000 aktiva spelare. Bolaget omsätter omkring 5 MSEK per år och genererar ett resultat efter skatt på 1 MSEK. Enligt uppgifter av säljaren har bolaget ett justerat resultat på omkring 2 MSEK. Köpeskillingen för bolaget uppgår till 3,3 MSEK. På grund av sekretess under förhandlingen kan vi inte gå ut med namnet på bolaget och dess spel vid denna tidpunkt. I det

READ FULL RELEASE

2019-04-24 10:34:51
Lansering av GameThrill Market går enligt plan

Sedan lansering av market.gamethrill.io har bolaget lagt ett stort fokus på att analysera marknadens respons och vi kan idag glatt meddela att vi sett ett gott mottagande av plattformen. Det som indikerar på stor potential är samarbetet med streamers som driver relevant och mycket trafik, samt visat bättre konverteringsfrekvens än förväntat. Nu tar bolaget nästa steg i varumärkets utveckling och gör detta via marknadsföringsstrategi som går ut på att arbeta nära med streamers, personer som sänder live när de spelar datorspel. GameThrill har redan inlett ett samarbete med ett fåtal

READ FULL RELEASE

2019-04-18 08:54:40
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB(publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAME CHEST GROUP AB(PUBL) Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till bolagsstämma 20 maj 2019 klockan 13.00 till Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 14 maj 2019, anmälan ska inkommit till bolaget senast 14 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB(publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post ir@gamechestgroup.se Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

READ FULL RELEASE

2019-04-17 12:39:48
Game Chest Group lanserar e-handel för datorspel

Game Chest Group AB lanserar idag market.gamethrill.io, en e-handelsplattform för datorspel och in-game valutor. market.gamethrill.io är ett av företagets tillvägagångssätt för att utvinna synergieffekter mellan plattformarna men även också för att utveckla företagets varumärken för att möta kundernas behov. Vi har idag etablerat ett starkt men ständigt växande nätverk av spelleverantörer. Våra goda relationer och ständigt återkommande beställningar ger oss ett starkt förhandlingsläge för att kunna erbjuda spelnycklar till låga priser. Under lansering kommer stort fokus ligga i att

READ FULL RELEASE

2019-04-05 12:24:04
Verksamhetsuppdatering avseende annonspartner och plattformar

Game Chest förvärvade under första kvartalet plattformar inom browserspels-segmentet. Plattformarna genererar stora mängder trafik vars intäktsmodeller primärt ligger i annonsförsäljning. Vi jobbar idag med att få plattform att växa, men samtidigt ser att det finns stor potential att öka intäkterna genom att förbättra annonsförsäljningen. Game Chest har därför inlett förhandling med flertal möjliga annonsförsäljningpartners vars uppgift kommer vara att öka intäkterna. Bolaget har för avsikt att ingå avtal med minst en annonspartner under kvartal två. Sammantaget med synergieffekterna

READ FULL RELEASE

2019-04-04 15:06:54
Game Chest Group lanserar affiliate plattform inom eSports betting

Game Chest Group AB (“Game Chest”) har idag lanserat en plattform inom affiliate med fokus på eSports betting, Easybet.gg. Easybet.gg är en samlingsplats för all information som kan tänka sig behövas vid eSports betting, däribland matchdata. Easybet.gg är bolagets första steg mot affiliate marknaden. Game Chest mål är att lansera plattformar inom gaming och utnyttja de synergier som skapas. EasyBet.gg kommer används för att kapitalisera på den nischade trafik i som Game Chest idag har i sitt nätverk. Game Chest har med plattformen redan nu kunnat binda samarbeten med några av de

READ FULL RELEASE

2019-03-27 16:07:08
GCG kommer lansera ny plattform

Game Chest Group (GCG) förbereder lansering av marknadsplats för datorspel. GCGs plattform Gamethrill.io som är en abonnemangstjänst för spel kommer inom kort lansera en kompletterande tjänst där kunder kan köpa spel styckevis. Detta medför till att GCG öppnar upp för en bredare kundgrupp. Marknadsplatsen ska över tid konkurrera med tjänster såsom G2A och Steam. Marknadsplatsen kommer sälja allt från AAA-spel, retrospel samt in-game valutor som till tex Apex Legends. Utvecklingen av tjänsten pågår per dags dato och lansering av tjänsten kommer presenteras under kvartal 2.  // Investor

READ FULL RELEASE

2019-02-25 12:15:58
Bokslutskommuniké 2018

Flerårsöversikt koncernen                        Q4 2018       Q4 2017       2018        2017 Totala intäkter (msek)                               0,1                0,3                0,8           0,4 Resultat efter finansiella poster (msek)    -1,6               0,0                -2,8          -0,1 Balansomslutning (msek)                         6,1                8,9                6,1           8,9 Soliditet (%)                                              72,4%           71,5%           72,4%     71,5% Resultat per aktie (sek)                             -0,23            0,00

READ FULL RELEASE

2019-02-13 13:41:20
Uppdaterad Finansiell kalender

Finansiell kalender · 2019-02-25 Bokslutskommuniké · 2019-05-15 Delårsrapport Q1 · 2019-05-20 Årsstämma

READ FULL RELEASE

2019-01-29 08:53:53
Game Chest slutför förvärv av plattformar

Den 9:e januari inledde vi förhandling om förvärv av plattformar inom gamingsegmentet. Vi har idag slutfört förvärvet av plattformarna och inlett en migrationsprocess som förväntas ta 2-5 arbetsdagar. Köpeskillingen landade på totalt 900 TSEK, som betalats kontant. Plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Totalt rör det som om 27 st plattformar med sammanlagt 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. På plattformarna kan besökarna spela så kallade “browser-spel” gratis, intäkterna genereras via reklam. Vi ser stora synergimöjligheter genom att

READ FULL RELEASE

2019-01-14 12:27:12
Game Chest plattform Gamethrill.io lanserar ny kampanjmodell

Gamethrill affärsmodell är att erbjuda sina kunder månadsabonnemang av datorspel där kunden varje månad erhåller 5 till 11 spel. Gamethrills nya kampanjmodell innebär några av plattformens abonnemang även kommer att innehålla ett AAA-spel som de erhåller direkt vid uppsättning av nytt abonnemang. Priset ska alltid vara konkurrenskraftigt och vara lägre än marknadspriset. Första AAA-spelet som GameThrill väljer att inkludera i sina boxar är PlayerUnknown’s Battlegrounds. Spelet går idag att köpa på Steam för € 29.99 och rankar på 9:e plats som det mest säljande spelet just nu på deras

READ FULL RELEASE

2019-01-09 08:10:43
Inleder förhandling om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag inlett förhandling med ett bolag om ett eventuellt förvärv. Bolaget som vi förhandlar med driver ett antal plattformar inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Vid

READ FULL RELEASE

2019-01-03 16:54:07
Marknadsmeddelande 4/19 – Game Chest Group AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Game Chest Group AB:s aktie är den 9 januari 2019. Kortnamnet för aktien är GAMEC. Bolagets aktiekapital är per dags dato: 705 775 SEK fördelade på 7 057 750 aktier. Information om aktien: Kortnamn: GAMEC Aktienamn: Game Chest ISIN-kod: SE0010820191 Orderboks-ID: 4UQC CFI: ESVUFR FISN: GAMECHESTG/SH Organisationsnummer: 559095-1942 LEI: 894500E36J7OXRV89B85 Kvotvärde: 0,10 SEK Första dag för handel: 9 januari 2018 Antal aktier: 7 057 750 Market segment: SPSE MIC Code: XSAT Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary

READ FULL RELEASE

2019-01-03 13:24:32
Game Chest Group godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Game Chest Group tillhandahåller en digital distributiontjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling av högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Bolaget bedriver plattformarna gamethrill.io och ucrate.io där cirka 850 medlemmar idag abonnerar på spelboxarna. GCG:s vision är att leverera den ultimata plattformen för abonnemangsgaming och att vara det självklara valet för spelare som vill ha ett varierat och högkvalitativt spelutbud. ”Game Chest Group har som syfte att skapa spelspänning och agera

READ FULL RELEASE