Investor relations
Board & Auditor

Chief Auditor
Jan Hamberg

Parsells revisionsbyrå AB med Jan Hamberg som revisor.

Cheif Executive officer
Robin Bäcklund

Robin Bäcklund, född 1997, är Bolagets VD sedan den 12 Februari 2020. Han har arbetat med Game Chest koncernen sedan bolaget bildades 2017, som en konsult i början men blev sedan anställd som operativ chef Februari 2019. Robin har erfarenhet av noterad miljö då han under flera år arbetat i ledande position på Hubso Group f.d Orgo Tech AB som även är noterat på Spotlight Stock Market.

Chairman
Robin Stenman

Robin Stenman, född 1986. Robin har lång erfarenhet av programmering och har även studerat juridik på Stockholms Universitet. Robin grundade Tourn International AB 2010 som noterades på Spotlight 2013 och han har sedan dess varit aktiv i Tourn som VD.

Board member
Michael Jacobson

Michael Jacobson, född 1974. Mike är en av grundarna till Ayima och har sedan bildandet av bolaget 2007 varit ansvarig för marknadsföringen, verksamhetsutvecklingen och ekonomin. Mike har en bakgrund som marknadsanalytiker och har en MBA från University of Technology i Sydney och en examen inom Internationell Management från Reims Management School i Frankrike.

Board member
Jesper Nord

Jesper Nord, född 1986. Jesper har en kandidat inom Industridesign med fokus på produktutveckling, användarvänlighet och affärsutveckling från Lunds Tekniska högskola samt studerat App-utveckling på Yrkeshögskolan i Göteborg med fokus på programmering, UX design och interaktionsdesign.

Board member
John Ekeberg

John Ekeberg, född 1981. John har studerat marknadsekonomi på IHM Business School Stockholm. John var under 10 år bosatt i London där han jobbat som Account Director för ett större research och konsultföretag med fokus på E-handel, multi-channel strategier, konkurrentanalys, digital customer experience och consumer technology. John har 15 års erfarenhet inom försäljning och hans kompetens ligger framförallt inom internationell affärsutveckling och affärsstyrning.

Board member
Marcus Petersson

Marcus Petersson, född 1980. Marcus har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Han har under flera år haft ledande positioner i ett antal av de största online spelbolagen i Europa där han främst har ansvarat för UK och de nordiska marknaderna. Marcus har en Master of Science in Business administration från JIBS samt en Bachelor in International Marketing från Auckland University of Technology. Marcus är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.