Investor relations
Financial calendar

2022-08-18
Kvartalsrapport två 2022

2022-11-24
Kvartalsrapport tre 2022

2022-11-24
Kvartalsrapport tre 2022

2023-02-23
Bokslutskommuniké 2022

2023-05-19
Kvartalsrapport ett 2023

2023-05-30
Årsstämma 2023