Investor relations
Financial calendar

12 maj 2023
Årsredovisning 2022

29 maj 2023
Kvartalsrapport ett 2023

30 maj 2023
Årsstämma

23 augusti 2023
Kvartalsrapport två 2023

24 november 2023
Kvartalsrapport tre 2023

23 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023