Investor relations
Press release

2019-02-25 12:15:58

Bokslutskommuniké 2018

Flerårsöversikt koncernen                        Q4 2018       Q4 2017       2018        2017
Totala intäkter (msek)                               0,1                0,3                0,8           0,4
Resultat efter finansiella poster (msek)    -1,6               0,0                -2,8          -0,1
Balansomslutning (msek)                         6,1                8,9                6,1           8,9
Soliditet (%)                                              72,4%           71,5%           72,4%     71,5%
Resultat per aktie (sek)                             -0,23            0,00               -0,40       -0,02

Bolaget har per 2018-12-31 7 057 750 aktier.

Insynspersoner per 2018-12-31

Jesper Nord, VD
Robin Stenman, Ordförande
Mike Jacobson, ledamot
John Ekeberg, ledamot
Leo Svanberg, ledamot
Marcus Petersson, ledamot

Kommande rapporter
2019-05-15 Delårsrapport Q1
2019-05-20 Årsstämma

VD kommentar

2018 har varit ett förberedande år med mycket grundarbete. Vi har lagt en stor del av vår tid och återinvesterat tidigare vinster i vår plattform som stödjer Gamethrill och Ucrate samt arbetat strategiskt med varumärkesbyggande. Som en del i detta har vi fokuserat på att stärka vår kundservice samt öka vår synlighet gentemot kund med värdefullt innehåll i alla våra kommunikationskanaler. För att uppnå detta har vi bland annat rekryterat en konsult för att skriva artiklar om spelen vi skickar ut samt en gamer som gör videorecensioner av våra spel.
Vårt dotterbolag i England har fokuserat på att konvertera nya användare genom att leverera högre kvalitet och snabbare service då vi värdesätter detta högt inom bolaget.

Game chest group AB har även under 2018 arbetat framgångsrikt tillsammans med Spotlight och vi noterades den 9 januari 2019.

Game chest group AB har under januari slutfört förhandlingar och innehar nu en till plattform för onlinespel. Plattformen används på 27 domäner och driver i första hand trafik från en bredare målgrupp inom gameing än vi tidigare gjort inom bolaget.

Med starkare plattform för Gamethrill har vi kunnat utöka vårt samarbete med fler streamers och detta kommer fortsätta under 2019.

Primära fokusområden under 2019 är att öka trafik och intäkter för alla våra plattformar.

VD, Jesper Nord
Game Chest Group AB(publ)


read release

Bokslutskommuniké 2018