Investor relations
Press release

2019-01-09 08:10:43

Inleder förhandling om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag inlett förhandling med ett bolag om ett eventuellt förvärv.

Bolaget som vi förhandlar med driver ett antal plattformar inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK.

Vid ett förvärv skulle tydliga synergieffekter uppstå då bolagets plattformar består av många besökare inom dataspel-segmentet. Game Chest skulle kunna nyttja trafiken av bolagets plattformar för att nå ut till fler potentiella kunder och samtidigt få in plattformar som bidrar positivt till kassaflödet.

Köpeskilling rör sig omkring 900 TSEK.

Mer information kommer att kommuniceras när vi kommit längre i förhandlingen.

I det fall allt faller på plats siktar vi på att genomföra förvärvet inom 1-2 veckor.

// Investor Relations

Game Chest Group AB(publ)

ir@gamechestgroup.se 

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019. 

Game Chest

Game Chest tillhandahåller en digital distributionstjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Boxarna har ett varierat innehåll med ett värde på runt 800 SEK (marknadspris).


read release

Inleder förhandling om förvärv