Investor relations
Press release

2019-01-03 16:54:07

Marknadsmeddelande 4/19 – Game Chest Group AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Game Chest Group AB:s aktie är den 9 januari 2019. Kortnamnet för aktien är GAMEC.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 705 775 SEK fördelade på 7 057 750 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: GAMEC
Aktienamn: Game Chest
ISIN-kod: SE0010820191
Orderboks-ID: 4UQC
CFI: ESVUFR
FISN: GAMECHESTG/SH
Organisationsnummer: 559095-1942
LEI: 894500E36J7OXRV89B85
Kvotvärde: 0,10 SEK
Första dag för handel: 9 januari 2018
Antal aktier: 7 057 750
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 3 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 


read release

Marknadsmeddelande 4/19 – Game Chest Group AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 januari 2019