Investor relations
Press release

2019-03-27 16:07:08

GCG kommer lansera ny plattform

Game Chest Group (GCG) förbereder lansering av marknadsplats för datorspel. GCGs plattform Gamethrill.io som är en abonnemangstjänst för spel kommer inom kort lansera en kompletterande tjänst där kunder kan köpa spel styckevis. Detta medför till att GCG öppnar upp för en bredare kundgrupp. Marknadsplatsen ska över tid konkurrera med tjänster såsom G2A och Steam. Marknadsplatsen kommer sälja allt från AAA-spel, retrospel samt in-game valutor som till tex Apex Legends. Utvecklingen av tjänsten pågår per dags dato och lansering av tjänsten kommer presenteras under kvartal 2. 

// Investor Relations 
Game Chest Group AB(publ) 
ir@gamechestgroup.se

Game Chest 
Game Chest tillhandahåller en digital distributionstjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Boxarna har ett varierat innehåll med ett värde på runt 800 SEK (marknadspris).


read release

GCG kommer lansera ny plattform