Investor relations
Press release

2019-04-04 15:06:54

Game Chest Group lanserar affiliate plattform inom eSports betting

Game Chest Group AB (“Game Chest”) har idag lanserat en plattform inom affiliate med fokus på eSports betting, Easybet.gg. Easybet.gg är en samlingsplats för all information som kan tänka sig behövas vid eSports betting, däribland matchdata. Easybet.gg är bolagets första steg mot affiliate marknaden.

Game Chest mål är att lansera plattformar inom gaming och utnyttja de synergier som skapas. EasyBet.gg kommer används för att kapitalisera på den nischade trafik i som Game Chest idag har i sitt nätverk.

Game Chest har med plattformen redan nu kunnat binda samarbeten med några av de största aktörerna när det kommer till esports betting. Detta arbete kommer att fortsätta kontinuerligt framöver då vi anser att användarnyttan och värdet av Easybet.gg kommer att öka med ett större utbud.


// Investor Relations 
Game Chest Group AB(publ) 
ir@gamechestgroup.se


read release

Game Chest Group lanserar affiliate plattform inom eSports betting