Investor relations
Press release

2019-04-05 12:24:04

Verksamhetsuppdatering avseende annonspartner och plattformar

Game Chest förvärvade under första kvartalet plattformar inom browserspels-segmentet. Plattformarna genererar stora mängder trafik vars intäktsmodeller primärt ligger i annonsförsäljning. Vi jobbar idag med att få plattform att växa, men samtidigt ser att det finns stor potential att öka intäkterna genom att förbättra annonsförsäljningen. Game Chest har därför inlett förhandling med flertal möjliga annonsförsäljningpartners vars uppgift kommer vara att öka intäkterna. Bolaget har för avsikt att ingå avtal med minst en annonspartner under kvartal två.

Sammantaget med synergieffekterna från ny annonspartner, nylanserade eSports betting-plattform EasyBet.gg och subscriptiontjänst GameThrill siktar vi på att öka intäkterna redan under andra kvartalet 2019.

// Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Verksamhetsuppdatering avseende annonspartner och plattformar