Investor relations
Press release

2019-04-17 12:39:48

Game Chest Group lanserar e-handel för datorspel

Game Chest Group AB lanserar idag market.gamethrill.io, en e-handelsplattform för datorspel och in-game valutor. market.gamethrill.io är ett av företagets tillvägagångssätt för att utvinna synergieffekter mellan plattformarna men även också för att utveckla företagets varumärken för att möta kundernas behov.

Vi har idag etablerat ett starkt men ständigt växande nätverk av spelleverantörer. Våra goda relationer och ständigt återkommande beställningar ger oss ett starkt förhandlingsläge för att kunna erbjuda spelnycklar till låga priser.

Under lansering kommer stort fokus ligga i att attrahera besökare genom väl utvalda kampanjer som populära AAA-Spel och in-game valutor till det expansion starka spelet Apex Legends.


// Investor Relations 
Game Chest Group AB(publ) 
ir@gamechestgroup.se


read release

Game Chest Group lanserar e-handel för datorspel