Investor relations
Press release

2019-05-02 16:51:19

Tecknar samarbetsavtal med Venatus Media

Game Chest Group har sedan förvärvet av onlinespel plattformarna i Februari (https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-slutfor-forvarv-av-plattformar,c2727490) arbetat med förbättringar för dess besökare och intäkter. Vi kan idag meddela att vi tecknat ett samarbetsavtal med Venatus Media LIMITED (https://www.venatusmedia.com/) som är en av världens största leverantörer av spel- & underhållnings-annonser online.

Ändamålet med samarbetet är att Venatus ska hjälpa Game Chest att öka intäkterna på den befintliga trafiken. Dessa plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK.

Game It Now (https://www.gameitnow.com/) är en av de 27 plattformarna som ingick i det tidigare nämnda förvärvet. Arbetet med att implementera det nya annonssystemet via Venatus kommer ske löpande under Q2.

Venatus Media
Venatus Media arbetar med kunder som Unilever, Disney, Nintendo, Paramount, Warner och Hasbro. Företaget distribuerar annonskampanjer till mer än 100 miljoner användare globalt.
https://www.venatusmedia.com

//
Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019.


read release

Tecknar samarbetsavtal med Venatus Media