Investor relations
Press release

2019-05-07 15:00:18

Lägesuppdatering kring förvärv och finansiering

Stockholm 2019-05-07

Som tidigare kommunicerats har bolaget ingått LOI om förvärv av spelutvecklarföretag. Processen har utvecklats enligt plan och bolaget har nu ingått i avtal med finansiell rådgivare för upptagande av lån. Lånefinansieringen kommer att användas till kommunicerat förvärv(ingått LOI), möjliga framtida förvärv och utveckling av dess verksamheten. Det är styrelsens bedömning att vi befinner oss i ett snabbväxande segment där det finns stora utvecklings- och förvärvsmöjligheter.


//
Investor Relations 
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Lägesuppdatering kring förvärv och finansiering