Investor relations
Press release

2019-05-15 09:31:38

Game Chest tecknar LOI om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag upprättat ett LOI om ett eventuellt förvärv. Game Chest ska nu genomföra sedvanlig due diligence.

Bolaget som vi förhandlar med driver en plattform inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,7 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 8,9 MSEK och gjorde en vinst omkring 3 MSEK.

Vid ett förvärv skulle tydliga synergieffekter uppstå då bolagets plattformar består av många besökare inom dataspel-segmentet. Game Chest skulle kunna nyttja trafiken av bolagets plattformar för att nå ut till fler potentiella kunder och samtidigt få in plattformar som bidrar positivt till kassaflödet.

Köpeskillingen rör sig omkring 5,6 MSEK.

Mer information kommer att kommuniceras när vi kommit längre i förhandlingen. I det fall allt faller på plats siktar vi på att genomföra förvärvet under kvartal två.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.


read release

Game Chest tecknar LOI om förvärv