Investor relations
Press release

2019-06-10 17:19:00

Riktad nyemission registrerad

2019-06-10

Den riktade nyemission som beslutades och kommunicerades av bolaget den 2019-05-15 har registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 32 258 kronor till 738 033 kronor (från 705 775 kronor). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 057 750 till 7 380 330.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Riktad nyemission registrerad