Investor relations
Press release

2019-07-05 14:30:00

Kvittningsemission registrerad

Den riktade kvittningsemission som beslutades av bolaget på årsstämman den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas med 34 091 kr till 772 142 kr (från 738 033  kr). Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 380 330 till 7 721 240.

//

Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Kvittningsemission registrerad