Investor relations
Press release

2019-07-12 23:15:30

Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber

Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber

Den 15:e maj inledde vi förhandling om förvärv av plattform GameFiber. Vi har per idag 12:e juli slutfört förvärvet med beräknat tillträde 19:e juli. Migrationsprocessen av plattformen förväntas ta cirka 2 veckor.

Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier. Priset för aktierna kommer baseras på 10 handelsdagars volymviktad kurs innan tillträde.

Säljaren erhåller en potentiell earn-out om max 265 000 USD. Earn-outen mäts på vinsten plattformen genererar. Earn-outen utgår 12 månader efter tillträdesdagen.

Game Chest förvärvar enbart plattformen och inte bolaget, detta för att vi ser att vår befintliga organisation kan ta hand om plattformen samt för att inte riskera belastas av andra övriga kostnader som kan medföras av ett nytt dotterbolag.

GameFiber.com är en hemsida där besökare kan spela spel gratis direkt i webbläsaren, med fokus mot mobilanvändare. Hemsidan driver idag mycket trafik, omkring 1,7 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 7,6 MSEK och gjorde en vinst omkring 2,8 MSEK. Vid ett förvärv skulle tydliga synergieffekter uppstå då bolagets plattformar består av många besökare inom dataspel-segmentet. Game Chest skulle kunna nyttja trafiken av bolagets plattformar för att nå ut till fler potentiella kunder och samtidigt få in plattformar som bidrar positivt till kassaflödet.


// Jesper Nord, VD
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Game Chest
Game Chest tillhandahåller en digital distributionstjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Boxarna har ett varierat innehåll med ett värde på runt 800 SEK (marknadspris).

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019.


read release

Game Chest Group AB (Publ) förvärvar GameFiber