Investor relations
Press release

2019-07-19 15:54:59

Game Chest tillträder GameFiber

Den 12:e juli genomförde vi ett förvärv av plattformen GameFiber.com. Idag den 19:e juli har vi i helt tagit över och tillträtt plattformen, som numera ligger på Game Chests servrar.

Köpeskillingen landade på totalt 355 000 EURO, varav 255 000 EURO betalas kontant och 100 000 EURO genom betalning av aktier.

Första delen av den kontanta köpeskillingen har idag betalats, totalt 200 000 EURO, av 255 000 EURO, varav de sista 55 000 EURO ska betalas i oktober i år.

För betalning genom aktier landar priset per aktie på 4,38 kr; baserat på 10 handelsdagars volymviktat pris (VWAP10 190705-190718), detta enligt tidigare kommunicerat pressmeddelande.

GameFiber.com
GameFiber.com är en hemsida där besökare kan spela spel gratis direkt i webbläsaren, med fokus mot mobilanvändare. Hemsidan driver idag mycket trafik, omkring 1,7 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 7,6 MSEK och gjorde en vinst omkring 2,8 MSEK. Vid ett förvärv skulle tydliga synergieffekter uppstå då bolagets plattformar består av många besökare inom dataspel-segmentet. Game Chest skulle kunna nyttja trafiken av bolagets plattformar för att nå ut till fler potentiella kunder och samtidigt få in plattformar som bidrar positivt till kassaflödet.


// Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Game Chest
Game Chest tillhandahåller en digital distributionstjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Boxarna har ett varierat innehåll med ett värde på runt 800 SEK (marknadspris).


read release

Game Chest tillträder GameFiber