Investor relations
Press release

2019-07-25 10:49:40

Kvittningsemission och kontantemission registrerad

Den riktade kvittningsemission och kontantemission som beslutades av styrelsen 2019-07-10 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 772 124 kr till 889 624 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 7 721 240 till 8 896 240.

// Robin Stenman
Styrelseordförande
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

// Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Kvittningsemission och kontantemission registrerad