Investor relations
Press release

2019-11-14 17:02:26

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Kvittningsemission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade kvittningsemission som beslutades av styrelsen 2019-07-12 med bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 har nu registrerats av Bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökas från 889 624 kr till 913 600,7 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökar från 8 896 240 till 9 136 007.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se