Investor relations
Press release

2019-12-13 10:35:57

Game Chest ingår avtal om förvärv av LanPortal GLHF

Game Chest ingår avtal om förvärv av LanPortal GLHF

Game Chest har ingått bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i LanPortal GLHF AB. Köpeskillingen är 1,3 MSEK och utbetalas i sin helhet i aktier i Game Chest (till ett överenskommet pris om 3,86 per aktie). Totalt innebär affären därmed att 336 845 nya aktier ska emitteras till säljarna. Tillträdesdatum för affären är satt till den 18 december 2019.  

LanPortal GLHF AB driver en digital plattform som tillhandahåller en biljettjänst för arrangörer riktat mot det växande esport-segmentet. Bolaget har en verksamhet och framförallt en teknik i sin produkt som bedöms besitta en god potential att blomma ut givet rätt förutsättningar. Game Chest har som tidigare kommunicerat som fortsatt strategi att när tillfället dyker upp förvärva lämpliga bolag eller verksamheter som kan bidra positivt på produktmixen i koncernen. För några dagar sedan förvärvades en Roblox-plattform och även i denna affär har Game Chest identifierad en spetsprodukt som kan komplettera Game Chest produktportfölj på ett utomordentligt sätt.   

Game Chest planerar att kommentera affären ytterligare vid tillträde samt även fortsatt söka av marknaden för passande förvärv.     

//

Robin Stenman, Investor Relations

Game Chest Group AB(publ)

ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019.


read release

Game Chest ingår avtal om förvärv av LanPortal GLHF