Investor relations
Press release

2020-02-19 18:52:36

VD Kommentar

Koncernen har idag över 2300 abonnenter med dess kombinerade plattformar. Detta bidrar till den större delen av bolagets intäkter och är därmed en viktig del av Game Chests verksamhet. Ambitionerna kring att öka antal betalande abonnenter kvarstår, även fast bolaget parallellt arbetar med att höja intäkterna i samtliga nyförvärvade produkter och tjänster.

De plattformar som Game Chest bedrev tidigt 2019 besatt intäkter som tillhörde Game Chest men som låg kvar hos tidigare plattformsägare. Detta var på grund av att intäktskällorna förflyttades för sent vid förvärv. Därav upprättades fordringar mot tidigare plattformsägare.

Game Chest valde inför bokslutet att skriva ner dessa fordringar på grund av försiktighetsskäl då vi tvivlar på att detta inte kommer gå att återvinna inom den närmsta tiden. De avskrivna fordringar uppgick till 521 ksek och hade därmed en negativ påverkan av bolagets omsättning under det fjärde kvartalet. Vilket hade motsvarat 763 ksek.

Under januari 2020 såg vi en positiv utveckling i integrationen av varumärket Gamefiber. Vi känner oss trygga med att intäkterna kommer fortsätta takta enligt plan under 2020.

Mitt arbete som VD kommer vara att maximera våra förvärvade plattformars kapacitet och göra Game Chest till ett lönsamt bolag.


//
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör

Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se