Investor relations
Press release

2020-02-26 09:22:43

Game Chest tillträder kvarvarande fyra procenten av aktierna LanPortal GLHF AB

som informerades om i pressmeddelandet från den 2019-12-18 planerade Game Chest att tillträda de kvarvarande fyra procenten av aktierna LanPortal GLHF AB senast den 2020-02-28. Game Chest kan nu meddela att tillträdet av dessa aktier skett per idag.

//

Robin Bäcklund, Investor Relations

Game Chest Group AB (publ)

ir@gamechestgroup.se