Investor relations
Press release

2020-04-20 12:55:46

Modernisering av spelet Wurm

Game Chest gruppen genomförde förvärvet av bolaget Code Club AB och dess spel Wurm Online samt Wurm Unlimited under sommaren 2019.

Som kommunicerats tidigare planerar Game Chest gruppen att släppa den populärare versionen av spelet (Wurm Online) på distributions tjänsten Steam under sommaren 2020.

I samband med denna nya release ansåg vi även att spelet behövde moderniseras för att vara aktuellt på dagens marknad av nya datorspel.

Följande är uppdateringar som nu är släppta:

Vid Game Chest gruppens tillträde av förvärvet hade spelet en svagt nedåtgående trend men vi kan nu med glädje kommunicera att denna trend har vänt och att vi sedan Januari haft en växande spelarbas.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
ir@gamechestgroup.se