Investor relations
Press release

2020-05-08 09:38:03

Game Chest har nu över 2700 betalande abonnenter

Game Chest koncernen har nu uppnått 2700 aktivt betalande abonnenter (2500 April), en ökning som är i linje med bolagets arbete.

VD kommentar
“Tillväxten är ett resultat av lyckade partnerskap med twitchstreamers och hårt arbete med kundrelationer.”

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)