Investor relations
Press release

2020-06-16 12:00:00

Genomförande av riktad emission

Stockholm 2020-06-16
 

Under bolagets årsstämma beslöt stämman enhälligt om genomförande av riktad emission enligt styrelsen förslag till årsstämman till New Equity Venture.

Nya aktier uppgår till 401 624 vilka tecknades till 4,28 sek per aktie. 
Efter registrering kommer bolaget ha 10 677 168 aktier samt 1 067 716,8 sek i aktiekapital. 

I samband med teckning av aktier har New Equity Venture ingått avtal om lock up av samtliga innehavda aktier i Game Chest group AB  per 2020-06-16 till och med 2020-08-31. 

 // Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

 


read release

Genomförande av riktad emission