Investor relations
Press release

2020-08-05 12:07:19

Månadsuppdatering av betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget passerat 6500 (2500) aktivt betalande abonnenter. En tillväxt som fortsättningsvis ligger över bolagets förväntan. Det är även en utveckling över 160% från föregående månadens uppdatering av betalande abonnenter. Vid senaste uppdateringen som lämnades 2020-07-27 hade koncernen 4800 aktivt betalande abonnenter.

Utvecklingen består till en större del av den lyckade lanseringen av Wurm Online som fortsättningsvis ser en tillväxt av nya spelare och abonnenter.

VD Kommentar
Vi är medvetna om att det är en del spelare som köpt ett abonnemang som ej kommer att behålla detta framöver. Därmed är arbetet med att bibehålla denna tillväxt viktigt för koncernen i helhet.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Månadsuppdatering av betalande abonnenter