Investor relations
Press release

2020-09-14 14:44:44

Game Chest lanserar ny hemsida

NYHETSBREV

Game Chest har under eftermiddagen lanserat en ny hemsida för bolaget  (https://gamechestgroup.com) i syfte av att tydligare visa upp koncernens varumärken och affärsben.

VD Kommentar
Bolaget har under den senaste tiden kommunicerat löpande gällande den lyckade lanseringen av Wurm Online och vilken tillväxt det har tillfört koncernen. Jag anser att det är viktigt föra nya som gamla aktieägare att se Game Chest och dess verksamhet i sin helhet.

Därmed lanserar Game Chest idag en ny hemsida för bolaget med en tydligare beskrivning av koncernens varumärken och en förbättrad investor relations sektion.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Game Chest lanserar ny hemsida