Investor relations
Press release

2020-09-15 11:53:47

Lägesuppdatering gällande utveckling och tvist

Game Chest koncernen har under de senaste månaderna sett en stark tillväxt av betalande abonnenter. Bolaget har nu lagt i en ny växel och kommer framöver arbeta med att binda ytterligare partnerskap med Twitch-streamers och Youtube kreatörer för flera av bolagets varumärken.

Information kring tvist
Den 27:e Maj 2020 mottog bolaget en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD. Som tidigare kommunicerats har bolaget ställt sig emot detta samt att tvisten skall lösas i en skiljenämnd. Ett ärende i en skiljenämnd går generellt snabbare än vad det skulle göra i ett domstolsförfarande. Tvisten har estimerats att lösas under första kvartalet 2021.

Information kring att lösa tvist i skiljenämnd:
https://www.verksamt.se/driva/om-det-blir-tvist/losa-tvist-i-skiljenamnd

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Lägesuppdatering gällande utveckling och tvist