Investor relations
Press release

2020-09-15 17:16:38

Finansiell uppdatering - Försäljning och resultat bättre än förväntat under pågående kvartal

Bolaget har idag tagit del av preliminära siffror för koncernen och anser att de avviker från marknadens förväntningar. Omsättningen och resultat är bättre än förväntat och visar inga tecken på att försämras under resterande dagar i september. I och med den nya informationen betraktar bolaget detta som insiderinformation och väljer att skyndsamt kommunicera detta genom ett pressmeddelande.

Försäljningen under tredje kvartalet till och med dagens datum (2020-07-01 - 2020-09-15) beräknas överstiga 2,5 MSEK(1,2 MSEK Q2 2020)

EBITDA Resultatet under tredje kvartalet till och med dagens datum (2020-07-01 - 2020-09-15)  beräknas överstiga 1,2 MSEK (-0,3 MSEK Q2 2020)

EBIT Resultatet under tredje kvartalet till och med dagens datum (2020-07-01 - 2020-09-15)  beräknas överstiga 0,3 MSEK (-1,1 MSEK Q2 2020)

Observera att dessa siffror inte motsvarar ett fullständigt kvartal, utan 2020-07-01 - 2020-09-15 och saknar alltså 14 dagar i september. I dagsläget tyder allt på att bolaget kommer fortsätta öka sina intäkter under de resterande dagarna i september.

Dessa siffror är preliminära och är ej granskade av bolagets revisor.

Förbättringen av intäkter och resultat kommer till störst del från dotterbolaget CodeClub med sin produkt/spel Wurm Online, som lanserades 2020-07-24 https://mb.cision.com/Main/17658/3159248/1283348.pdf

VD kommentar
Jag kan med glädje kommunicera att jag nyligen fick ta del av preliminära finansiella siffror för koncernen. Omsättningen och resultat är bättre än förväntan men framförallt en stor milstolpe för mig och bolagets ledning.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 September 2020.


read release

Finansiell uppdatering - Försäljning och resultat bättre än förväntat under pågående kvartal