Investor relations
Press release

2020-09-28 11:07:34

Game Chest inleder partnerskap med ägare av flertal Steam communities

Game Chest Group har idag inlett ett partnerskap med en ägare av flertal Steam communities* som tillsammans har över 1.5 miljoner medlemmar. Syftet med partnerskapet är att ägaren av dessa grupper initialt ska annonsera Game Chest Group’s spel Wurm Online.

Arbetet med att binda partnerskap med relativa företag och influencers för att marknadsföra bolagets samtliga plattformar och tjänster pågår löpande. Detta partnerskap är på kort sikt inriktat mot Wurm Online men vi arbetar i dagsläget med att ta fram olika koncept för att kunna applicera detta till bolagets andra tjänster.

Partnerskapet kommer vara ett pågående arbete och kommer därmed vara uppdelat över kommande månader.

*En Steam community innebär en grupp av användare i det forum som finns på plattformen Steam (https://steamcommunity.com)

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Game Chest inleder partnerskap med ägare av flertal Steam communities