Investor relations
Press release

2020-10-09 10:38:03

Månadsuppdatering av koncernens betalande abonnenter

Koncernen har i dagsläget cirka 7500 (8000) betalande abonnenter, en utveckling om cirka -6.25 %. Det är en mindre nedgång än förväntat.

Nedgången beror att bolaget vid lansering erbjöd nya kunder två månader av premium medlemskap för ett bättre pris. Löptiden av prenumerationen sedan lanseringen av nya Wurm Online har därmed löpt ut. Vi hade förväntat oss ett större tapp då det var väldigt många som började prenumerera första veckorna för att testa spelet. Detta har tidigare kommunicerats under VD Kommentar i bolagets uppdatering av betalande abonnenter den 5 Augusti 2020 (https://news.cision.com/se/gamechest/r/manadsuppdatering-av-betalande-abonnenter,c3164366)

Vi ser oerhört positivt på denna siffra eftersom det visar att många av spelarna stannar kvar och fortsätter att bibehålla deras prenumeration för en ny period.

Framåtblick
Dotterbolaget Code Club AB och dess medarbetare utvecklar och bedriver verksamheten Wurm Online. Dessa medarbetare kommer framöver arbeta med att marknadsföra och utveckla produkten med ett mål om att bibehålla en kostnadseffektiv tillväxt.

Vi medarbetare inom moderbolaget och dotterbolaget Game Chest Group UK kommer inför det fjärde kvartalet lägg ett stort fokus på bolagets plattformar som bedriver spelförsäljning till dess abonnenter (Fridayplays.com, Gamethrill.io och ucrate.io).

VD Kommentar
Bolaget arbetar aktivt med utveckling och marknadsföring av dess samtliga plattformar. Wurm Online har under sommaren legat i ett större fokus inom koncernen då vi sett en enorm möjlighet för en snabb tillväxt.

Vi kliver nu in i kallare och mörkare tider av året, marknadens högsäsong.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Månadsuppdatering av koncernens betalande abonnenter