Investor relations
Press release

2020-10-14 08:48:19

Game Chest tecknar LOI om förvärv

Game Chest Group har ingått Letter of Intent (ej bindande) med avsikt om förvärv av ett svenskt bolag inom community segmentet av esport och gaming marknaden (“Gamingbolaget”).

Bolaget i fråga för att förvärvas är inne i en M&A-process med flertal köpare samtidigt som Game Chest Group ännu inte har säkerställt finansiering och har med detta LOI för avsikt att kunna ingå en due diligence-process och i samband med det även parallellt utforska finansieringsmöjligheter.

Gamingbolaget
Bolaget är en etablerad aktör på den svenska marknaden som under flera år arbetat med att binda ihop den svenska gaming-communityn. Bolaget har under den senaste tiden under ny ledning utvecklat varumärket och dess produkt för en bredare marknad.

Gamingbolagets produkt är en av nordens ledande inom dess område och haft sett en kraftig tillväxt under 2020. Verksamheten förväntas omsätta över 17 000 000 SEK under 2020 med en vinst om 4 000 000 SEK.

Förvärvet förhandlas till ett nominellt värde om 75 MSEK. Varav betalningen föreslås delas upp i kontanter och aktier, däribland en earn-out där säljaren erhåller betalning i form av aktier kopplat till bolagets fortsatta lönsamhet.

VD Kommentar
“Jag vill belysa att vi är i ett mycket tidigt stadie i förhandlingarna, detta LOI medför ingen säkerhet att affären kommer att genomföras utan öppnar upp för oss att kunna genomföra en ordentligt dd-process och säkerställa de finansiella möjligheterna.  Med anledningen till affärens potentiella storlek och betydelse vill vi gå ut med informationen för att undvika missriktad spekulation. Vi kommer att kommunicera mer information under processens gång.” - VD,  Robin Bäcklund

Game Chest kommer nu inleda en sedvanlig due diligence-process.

//
Game Chest Group’s Styrelse
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

 


read release

Game Chest tecknar LOI om förvärv