Investor relations
Press release

2020-10-28 11:37:03

Lägesuppdatering av Game Chests plattform Esportrait

Bolaget har under den senaste tiden sett en ökad aktivitet där fler arrangörer publicerar dess evenemang på bolagets plattform Esportrait.

Game Chest genomförde i December 2019 ett förvärv av bolaget LanPortal GLHF AB och dess plattform Esportrait. Plattformen bedriver sin verksamhet inom evenemangs-segmentet av Gaming och esport-marknaden.

Kort därefter nådde COVID-19 Sverige vilket dessvärre resulterade i att arrangörer var tvungna att ställa in dess evenemang. Game Chest har tagit denna tid att implementera plattformen i koncernens ekosystem och lära känna de kunder som befinner sig på plattformen.

Under året har plattformen inte haft några nya registrerade kunder och endast ett fåtal nya evenemang. Under den senaste tiden har tre nya organisationer kopplat upp sig samt att vi även haft kontakt med redan registrerade arrangörer gällande publicering av nya event.

VD Kommentar
Jag anser att denna ökning är tack vare att vi hållit en nära kontakt med flertal arrangörer under pandemin och att de därmed fortfarande ser Esportrait som en självklar partner för att driva försäljningen till deras evenemang.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Lägesuppdatering av Game Chests plattform Esportrait