Investor relations
Press release

2020-11-12 08:37:08

Delårsrapport 3 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q3
2020
Q3
2019
Q1 - Q3
2020
Q1 - Q3
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 3,3 1,4 5,8 2,1 2,3
EBITDA (msek) 1,5 −0,3 0,7 −1,4 −2,5
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,7 −1,1 −1,8 −2,9 −4,8
Balansomslutning (msek) 14,1 15,5 14,1 15,5 16,7
Soliditet (%) 83,60% 53,70% 83,60% 53,70% 73,00%
Resultat per aktie (sek) 0,05 −0,12 −0,19 −0,32 −0,5
Flerårsöversikt modern Q3
2020
Q3
2019
Q1 - Q3
2020
Q1 - Q3
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1 1,1 2,2 2,3 1,9
EBITDA (msek) 0,2 0,1 −0,5 −0,2 −1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,1 −0,2 −1,4 −0,7 −3
Balansomslutning (msek) 17,6 19,2 17,6 19,2 19,6
Soliditet (%) 89,20% 65,10% 89,20% 65,10% 79,00%
Resultat per aktie (sek) −0,01 −0,03 −0,13 −0,08 −0,32
 

VD har ordet

Game Chest Group har i allra högsta grad haft ett händelserikt tredje kvartal. Med hårt arbete, nya partnerskap och lyckade lanseringar kan koncernen rapportera dess bästa kvartal hittills, sett till resultat och tillväxt. Bolaget har under det tredje kvartalet kunnat visa vad Game Chest verkligen är och arbetar mot, att vidareutveckla, sprida och finna synergier mellan bolagets innehav vilket resulterar i optimerad försäljning och tillväxt.

Kvartalet har inneburit ett dedikerat arbete för att utveckla koncernens befintliga produkter, ett tydligt resultat av detta är den lyckade lanseringen av Wurm Online som skedde tidigt under kvartal tre.

I slutet av Juli lanserade koncernen dess spel Wurm Online på plattformen Steam, en extremt lyckad lansering som gick betydligt bättre än vad vi förväntat oss. Denna lansering har under det tredje kvartalet starkt utvecklat koncernens antal betalande abonnenter.

Betalande abonnenter har sedan Game Chest Groups notering varit ett nyckeltal för verksamheten, vilket vi än idag rapporterar löpande. Under det tredje kvartalet har det skett en stor tillväxt av betalande abonnenter.Koncernen hade i början av Q3 cirka 2500 abonnenter vilket snabbt tog en vändning uppåt efter lanseringen och den stora skala av nya spelare som då testade spelet. På sin höjd hade koncernen uppnått cirka 8000 st betalande abonnenter. Enligt förväntan så visste vi att alla spelare som initialt testade spelet och köpte ett abonnemang ej skulle stanna kvar, Vi hade vid lansering ett mål om i sin höjd nå 4000-5000 tusen betalande abonnenter inom koncernen. I dagsläget (November) har koncernen hittat en stabil grund på över 6000 stycken betalande abonnenter och nu under den senaste tiden även sett en mild vändning uppåt igen.

Att bolaget kunnat hålla sig på dessa höga nivåer och se en sådan tydlig tillväxt på en kort tid är dels ett resultat av Steam-lanseringen men även ett dedikerat arbete med kreatörer på plattformarna Twitch och Youtube. Koncernen har under Q3 arbetat med att identifiera rätt typ av kreatörer för rätt varumärke. Detta arbete gör vi med ett syfte av att bygga långsiktiga relationer för att bedriva en kostnadseffektiv marknadsföring. Koncernen har nu bundit samarbeten med 15 st kreatörer som har mellan 20 000 till 300 000 följare för koncernens varumärken Wurm och FridayPlays. Detta är ett arbete vi anser är väldigt kostnadseffektivt och vi kommer därmed fortsätta med att binda samarbeten med nya som gamla kreatörer.

FridayPlays (https://fridayplays.com/) är bolagets nysatsning av plattformarna Ubercrate och Gamethrill, där vi applicerat den feedback vi fått av bolagets kunder genom åren i syfte av att ta fram en plattform som erbjuder kunderna en sån bra upplevelse som möjligt. Eftersom det är ett nytt varumärke tar det tid att utveckla men bolaget har sett en betydligt bättre feedback och ett mindre kundbortfall.

Jag tillsammans med bolagets ledning ser glatt på var Game Chest kommer befinna sig i gaming-branschens spännande framtid, nu kommer vi lägga ett stort fokus på att skala upp med kreatörer för att få bolagets andra viktiga men även skalbara affärsben att leverera ytterligare tillväxt.

Finansiellt
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 3 321 348 SEK (1 420 027 SEK), en tillväxt om 134%. Game Chest stänger Q3 med ett positivt rörelseresultat om 765 767 SEK (-1 002 533 SEK) som även tyngs ner av avskrivningar av inventarier och goodwill. Koncernens EBITDA under Q3 uppgick till 1 524 597 SEK (-342 653 SEK) en positiv utveckling om 545%.

Att bibehålla denna kostnadseffektiva tillväxt anser jag är en essentiell faktor för koncernens framtid. Därav pågår ett kontinuerligt arbetet med att minska kostnader vilket innebär att applicera koncernens resurser mot rätt innehav vid rätt tillfälle.

Framåtblick
Koncernen befinner sig i dagsläget i en väldigt spännande fas där tillväxt ligger störst i fokus. Bolagets huvudsakliga tillväxtstrategi är genom förvärv av kassaflödes positiva bolag och inkråm inom gaming och esport-marknaden.

Game Chest är ett ungt bolag som i ett tidigt skede kunnat visa att bolagets verksamhet och affärsidé är av en lönsam struktur. Nu handlar det om att ytterligare komplettera och tillföra till koncernens ekosystem genom nya förvärv och medarbetare. Jag tillsammans med min ledning håller därmed konstant våra ögon på marknaden för spännande bolag och verksamheter med mål om att effektivt kunna trappa upp förvärvsstrategin.

Avslutningsvis
Kvartal fyra innebär en nedräkning till julefrid och som en konsekvens innebär det mycket tid till att spela datorspel och är då en högtid inom branschen. Vi vill därför passa på att redan nu önska såväl våra aktieägare, medarbetare som trogna gamers en riktigt härlig tid framöver och under julen. Ta hand om varandra så ska vi här på Game Chest se till att ge alla gamers ett riktigt spelnöje i mörkret!

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 November 2020.


read release

Delårsrapport 3 - 2020