Investor relations
Press release

2020-12-08 11:17:04

Lägesuppdatering från VD

Under November månad har bolaget arbetat med produktutveckling inom flertal av dess plattformar och parallellt med detta utforskat nya möjligheter för att marknadsföra respektive plattform.

Game Chests dotterbolag Code Club lanserade under November en “Black Week” kampanj, denna kampanjen hade en mindre påverkan på bolagets betalande abonnenter, men en betydligt större effekt på direkt försäljningen i bolagets spel.

Koncernens sammansatta antal betalande abonnenter är i dagsläget cirka 6000 (6000).

Framåtblick
Bibehålla tillväxten bolaget sett under de senaste halvåret är essentiellt. För att lyckas med detta ligger marknadsföring och förbättring av produkter i fokus.

Bolagets plattform FridayPlays prioriteras med nya uppdateringar och partnerskap. Vi estimerar att under Q1 2021 kunna lansera en stor uppdatering som både förbättrar plattformens marginaler i samband med en förbättrad produkt för plattformens kunder. Bättre marginaler innebär en större budget för konverteringskostnader vilket i sin tur möjliggör det för bolaget att arbeta med större etablerade kreatörer/influencers samt ytterligare marknadsföringskanaler.

Jag ser väldigt glatt på det Game Chest har åstadkommit under det gångna året, men jag är alltmer exalterad över det kommande året och var Game Chest kommer uppnå framöver.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Lägesuppdatering från VD