Investor relations
Press release

2021-02-09 10:58:53

Lägesuppdatering januari

Game Chest har haft en mycket spännande inledning på det nya året med en månad av dedikerat arbete i form av strategisk marknadsföring och produktutveckling.

Januari har haft en bra tillströmning av nya abonnenter som gör att vi kan bibehålla nivån om cirka 6000 abonnenter (6000 föregående månad). Vi ser med tillförsikt att antal abonnenter också fortsatt utvecklas i god takt och stadigt ökar från denna nivå.

Bolaget inledde under januari arbetet med en stor samlad marknadsföringsplan. Denna marknadsföringsstrategi är i dagsläget aktiv och har under januari inneburit flera positiva händelser bland annat av;

Kampanjen har främst varit riktad mot bolagets plattform FridayPlays som under januari sett en ökning av betalande abonnenter.

Som tidigare kommunicerats har bolaget ett pågående arbete med en uppdatering av plattformen FridayPlays som kommer att erbjuda våra kunder en betydligt mer tilltalande produkt som även ligger i framkant av marknaden. Bolaget planerar att genomföra den omtalade marknadsföringsstrategin till fullo efter lanseringen av den nya uppdateringen av FridayPlays, vilket kommer att ske under första kvartalet i år.
 

Bolaget genomförde även en kampanj via ett samarbete med mmorpg.com under januari som resulterade i en positiv utveckling av nya spelare. Kampanjen varade under en kortare tid och bolaget utvärderar i dagsläget möjligheten för ytterligare aktiveringar.

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com
 


read release

Lägesuppdatering januari