Investor relations
Press release

2021-02-26 16:00:00

Uppföljning av bokslutskommuniké 2020

Nyhetsbrev 2021-02-26

Game Chest VD Robin Bäcklund kommer hålla en video-presentation av bokslutskommuniké 2020 den 4 mars 2020 kl 18:00.

Under genomgången kommer VD gå igenom rapportens siffror i sin helhet samt förklara mer genomgående hur verksamheten presterat under sista halvåret 2020.  Extra fokus kommer att läggas på förklara bolagets tillväxtstrategi på kort och lång sikt.

Länk till presentationen kommer att kommuniceras under nästa vecka.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esports-marknaden och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv samt skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Uppföljning av bokslutskommuniké 2020