Investor relations
Press release

2021-04-14 14:24:08

Lägesuppdatering Mars

Nyhetsbrev 2021-04-14

Game Chest har haft en intensiv månad som inneburit ett arbete med nya lanseringar, partnerskap och marknadsföring.

Bolaget lanserade i slutet av Mars den nya versionen av plattformen FridayPlays (“https://fridayplays.com/”). Uppdateringen togs emot mycket väl av befintliga kunder men även också från de kreatörer och partners bolaget arbetar med.

Koncernen har cirka 6000 betalande abonnenter (6100 föregående månad). Vi ser en tillväxt av betalande abonnenter inom FridayPlays till följd av marknadsföringsåtgärderna. Den senaste lanseringen av Fridayplays har gjort att vi fått bättre konvertering men framförallt en minskad churn-rate.

Under fredagen kom det in en större del användare samtidigt på FridayPlays som belastade plattformen och dess externa kopplingar vilket påverkade vissa kunders upplevelse. Vi publicerade därmed ett meddelande på sidan för våra användare för att vara tydliga med vad som pågår. Bolaget har nu förberett för att detta ej ska ske igen.

Bolaget har under Mars sett en minskning av betalande abonnenter inom spelet Wurm. Det är naturligt att antal spelare minskar i och med en lansering på Steam. Ett spel kräver kontinuerligt uppdateringar för att vara fortsatt attraktivt. Vi arbetar nu med kommande uppdateringar och lanseringar som vi förväntar oss ska bidra till tillväxt i spelet Wurm.

Game Chest ingick under Mars ett marknadsföringsavtal med Trigger Company i ett syfte om att skala upp bolagets programmatiska marknadsföring. Denna marknadsföring kommer initialt riktas mot plattformen FridayPlays och kommer nu efter den nya lanseringen initieras.

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Lägesuppdatering Mars