Investor relations
Press release

2021-06-15 08:42:08

Game Chest Group upptar lån om 4,2 msek

Stockholm 2021-06-15

Game Chest Group AB ("Game Chest") har idag ingått ett avtal om lån från Modelio Equity AB (publ). Lånet uppgår till 4,2 MSEK och löper fram till 2021-12-31 med månadsränta om 1,5%.

Som tidigare kommunicerat ska Game Chest lansera en games-on-demand plattform, vår ambition är erbjuda ett nytt sätt att konsumera datorspel. Underhållningsindustrins konsumtionsmönster är i konstant förändring och vi kan historiskt se hur filmbranschen och musikbranschen genomgått en sådan förändring. Numera betalar man inom dessa främst ett månadsabonnemang för att konsumera istället för att hyra en film eller köpa ett fysiskt album.

I och med denna satsning behöver Game Chest accelerera, både sett till organisation och marknadsföring. Kapitalet kommer att användas för kapitalisera på det momentum vi nu har genom att ta in nya nyckelpersoner i bolaget och i samband med det öka bolagets betalda marknadsföring.

Bolaget har för avsikt att nyttja detta lån under 2021, därefter antingen betala tillbaka kontant eller konvertera till aktier.

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021.


read release

Game Chest Group upptar lån om 4,2 msek