Investor relations
Press release

2021-06-18 15:55:04

Lägesuppdatering Maj

Nyhetsbrev - Stockholm 2021-06-18

Under Maj har ett stort fokus legat på att binda ytterligare partnerskap med spelstudios och publicister med ett mål om att etablera ett långsiktigt och lönsamt samarbete för båda parter. Game Chest har under månaden identifierat ett flertal och initierat kontakt vilket har tagits emot väl.

Game Chest har ett bra momentum inom bolaget och detta är något vi vill bibehålla, därmed har ledningen under maj även arbetat med rekrytering och expandering av Game Chest-organisationen.

Under maj har bolaget lagt en grund och intensifierat utvecklingen av bolagets spel Wurm Online. Spelet kommer genomgå större innehållsuppdateringar men även att lanseras mot ytterligare marknader och plattformar.

Som tidigare kommunicerat utvecklar Game Chest sin egna games-on-demand lösning som kommer erbjuda dess kunder ett helt nytt sätt att konsumera datorspel. Detta arbete har under maj pågått i from av en expansion av organisationen med spetskompetens för att utveckla och ta fram denna unika plattform.

Vi kliver nu även in i sommarperioden av året, som även är en lågsäsong inom marknaden. Koncernen har med detta sett en mindre minskning av betalande abonnenter och har nu ca 5500 (6000 April). Denna minskning om ca 8% är sett till föregående sommar en förbättring där vi såg en minskning om ca 11%. Nedgången av abonnenter är helt enligt bolagets förväntan under sommarperioden, då det generellt spelas mindre datorspel.

“Denna nedgång om cirka 8% är en förbättring gentemot föregående år då det generellt är en större global minskning av spelare under sommaren i bolagets nuvarande kundgrupp. Jag ser glatt på att vi har etablerat en större och starkare kundbas under året, ett arbete vi kommer fortsätta med framöver.

Jag vill även ta tillfället att önska er alla aktieägare en fin sommar samt att ni tar hand om er. Vi i Game Chest gruppen kör på i högsta växel inför ett mycket spännande andra halvår.” - Robin Bäcklund, Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com
 


read release

Lägesuppdatering Maj