Investor relations
Press release

2021-07-15 17:04:37

Lägesuppdatering Juni

Arbetet med rekrytering och expandering av bolagets organisation har under juni legat i fokus, detta i ett syfte av att etablera den grund som krävs för utveckling och lansering av bolagets games-on-demand plattform.

Det har nu gått cirka ett år sedan nylanseringen av bolagets datorspel Wurm Online på distributions-plattformen Steam. Som tidigare kommunicerats var denna lansering lyckad och har under det senaste året varit en stor del utav bolagets tillväxt av betalande abonnenter och försäljning. Gruppen arbetar aktivt med kommande lanseringar och uppdateringar, både inom innehåll men även mot ytterligare plattformar.

Koncernen har under månaden sett en en mindre minskning av betalande abonnenter och besitter i dagsläget ca 5000 (5500 maj). Som tidigare kommunicerats är denna nedgång av abonnenter helt enligt bolagets förväntan under sommarperiodens lågsäsong.

Vi har under året marknadsfört bolagets plattform FridayPlays genom flertal olika kanaler i ett syfte av att identifiera de kanaler som fungerar bäst i en större utsträckning och uppskalning. Bolaget kommer framöver att dedikera ytterligare resurser mot de kanaler som genererat en hållbar och kostnadseffektiv tillväxt.

Game Chest är i dagsläget en spetsad organisation med en bevisad affärsmodell, nu ligger uppskalning i fokus. Inom organisationen och dess samtliga plattformar och tjänster.

“Avslutningsvis vill jag önska alla aktieägare och partners en mycket härlig sommar! Vi i Game Chest kör på och tar denna lågsäsong i akt för att förbättra och ge våra kunder ett glatt återkommande” - Robin Bäcklund, VD.

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Lägesuppdatering Juni