Investor relations
Press release

2021-12-21 12:48:52

Game Chest amorterar ca 2,4 MSEK av lån och förlänger resterande del i 6 månader

Stockholm 2021-12-21

Game Chest Group AB ("Game Chest") ingick den 2021-06-15 ett avtal om lån från Modelio Equity AB (publ). Lånet uppgick till 4,2 MSEK och löpte fram till 2021-12-31 med månadsränta om 1,5%.

Idag amorterar Game Chest 2 365 634 SEK. Kvarvarande del av lånet förlängs till den 2022-06-30, i samband med förlängningen tas en uppläggningsavgift upp om 5% av kvarstående belopp. Förlängningen av lånet löper enligt tidigare villkor och uppgår till 2 483 916 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Game Chest amorterar ca 2,4 MSEK av lån och förlänger resterande del i 6 månader