Investor relations
Press release

2022-05-04 17:45:32

Fullständiga förslag till styrelse och arvoden till årsstämman

Report this content

Stockholm 2022-05-04


Punkt 7 – Val av Styrelse
Aktieägare som tillsammans äger 10,3% av det totala antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter enligt följande:

Nyval av Jihad Omeirat, Krister Elmgren och Ali Alex Ghafori samt omval av Mike Jacobsen och Marcus Petersson. John Ekeberg föreslås att avgå och Robin Stenman har avböjt omval på grund av andra åtaganden. Ali Alex Ghafori föreslås som ordförande.

Styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Kort introduktion om förslag till nyval av ledamöter:

Krister Elmgren
I min nuvarande anställning på Graz har jag de senaste 5 åren lett internationella projekt för Swedbank, Öhman, SS&C Advent och finska SP-funds. Jag är van att arbeta med komplexa projekt med många rörliga delar och flera teams. En av mina främsta tillgångar är att inspirera och skapa teamkänsla. Jag är målinriktad och har lätt att förmedla visioner och möjligheter.

Min senaste roll är som marknadsansvarig. Där jag är ytterst ansvarig för hur företaget och dess produkter upplevs, i åtagandet ingår bland annat design, marknadssatsningar och reklam.

Jag har tidigare drivit designbyrå i över 10 år och har en formell teknisk skolning från HIK. Jag talar och skriver både svenska och engelska på universitetsnivå. Jag skriver gärna pressreleaser och företagskommunikation.

Jag ser att jag i framtiden arbetar mer med företagsledning. Jag vill utkristallisera och marknadsföra ett företags identitet och kultur. Att skapa starka associationer till ett företags personlighet öppnar, i min mening, fler dörrar till internationella intressenter.

Jihad Omeirat
Jihad Omeirat är en av de större aktieägarna i bolaget och  är advokat i Stockholm och arbetar för Advokatlaget AB. Kan vara behjälplig med diverse juridikfrågor så som avtal och skrivelser allmänt.

Ali Alex Ghafori
Techentreprenör som efter sex år i Dubai, där han jobbat med affärs- och produktutveckling för ett internationellt bolag, nyligen flyttat tillbaka till Sverige. Idag sitter han i styrelsen för Svea Partners, ett bolag som Ali själv har varit med och grundat och som är verksamma inom en rad olika branscher. Ali ser fram emot att kunna bidra med sin kompetens i styrelsen för Game Chest Group.


read release

Fullständiga förslag till styrelse och arvoden till årsstämman