Investor relations
Press release

2022-05-19 10:50:12

Delårsrapport 1 - 2022

Report this content

VD HAR ORDET
Game Chest Group stänger nu sitt första kvartal för 2022.

Det första kvartalet för 2022 har liksom för många andra, varit ett kvartal präglat av omvärldens händelser. Vi följer utvecklingen i Europa och utvärderar kontinuerligt hur det påverkar våra medarbetare och våra utvecklingsplaner. Hittills har vi inte sett någon påverkan på den dagliga arbetet.

Kvartalet har även inneburit ett gediget arbete med utvecklingen av bolagets Business to Business (B2B) affär och plattform. Vi ser fram emot att presentera resultatet för våra anslutna återförsäljare i slutet av Maj. Plattformen kommer initialt erbjuda upp mot 10,000 olika speltitlar som Games Chests företagskunder kan komma åt dygnet runt. Plattformen kommer vara ett fullständigt games-on-demand mot företagskunder som även kommer erbjuda en teknisk lösning för större återförsäljare att koppla upp sig direkt mot (Ett API). Detta för att möjliggöra samarbeten med partners av större karaktär som bolaget varit i kontakt med under perioden.

Partnerskap
Som tidigare kommunicerats har Game Chest redan påbörjat försäljningen mot B2B-kunder men har under den senaste tiden inlett ett gediget arbete för att utöka denna kundbas i samband med att plattformen lanseras i slutet av Maj.

Under kvartalets gång har flertal diskussioner inletts gällande partnerskap med återförsäljare runt om i norden och vi har även inlett ett arbete att nå återförsäljare i både Tyskland och Storbritannien. Vi har estimerar att 10-15 av dessa kommer att ansluta sig till plattformen vid lansering. Individuell information kring dessa kommer att kommuniceras löpande vid anslutningstillfälle. Bolagets on-demand lösning för spel börjar forma sig till en eftertraktad och förlitlig produkt, en produkt av säkerhet och kvalité som våra nuvarande partners förlitar sig på.

Business-to-Consumer
Under affärsområdet Game Chest: Business to Consumer (B2C) ligger bland annat bolagets IP, spelet Wurm Online som under kvartalet fortsatt utvecklas. Under perioden har vi även arbetat vidare med potentiella nya möjligheter för Wurm Online och dess spelarbas/community.

Wurm communityn är mycket intakt och är som vanligt en engagerad publik som ger mycket feedback kring vad man förväntar sig av vidareutvecklingen av Wurm och det glädjer oss som vi tidigare sagt att vi har, likt Wurm Online communityn stora förväntningar på Wurms framtid. Att wurm bibehåller dess betalande kunder påvisar vilket starkt community av spelare koncernen besitter.

Finansiellt
Nettoomsättningen under första kvartalet 2022 uppgick till 1 585 320 SEK (1 673 073 SEK). Game Chest stänger Q1 med ett negativt rörelseresultat om -1 018 692 SEK (-1 164 584 SEK).

Bolaget har under kvartalet bibehållit dess antal betalande abonnenter 4500 (4500), som tidigare kommunicerat består dessa till största del av koncernens spelare i Wurm Online som haft ett mycket stabilt och förväntat kvartal.

Jag ser förhoppningsfullt på 2022 med höga ambitioner om nya partnerskap, försäljningskanaler och intressanta plattformar.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

___________________


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022


read release

Delårsrapport 1 - 2022