Investor relations
Press release

2022-07-01 15:34:30

Lägesuppdatering från styrelse och VD

Report this content

Nyhetsbrev - Stockholm 01/07/2022

Koncernen har under den senaste perioden arbetat aktivt med både introducering av bolagets nya styrelseledamöter samt ett intensivt arbete med bolagets uppkommande lansering av business-to-business plattformen för spelförsäljning, games-on-demand.

Styrelsens arbete har initialt bestått av att arbeta sig in, förstå och planlägga Game Chest och dess diverse affärsområden, tjänster och plattformar.

Lanseringen av B2B games-on-demand plattformen estimerades att lanseras i början av Juni månad, men med högre ambitioner har bolaget under månadens gång arbetat med att paketera produkten för att vara attraktivare mot nuvarande och framtida kunder och partners. Lanseringen av plattformen kommer initialt paketeras direkt under varumärket Game Chest och beräknas ske nu under Juli månad.

Wurm Online har under den senaste perioden visat en styrka genom dess community, spelare och kunder. Sommarperioden kan ses som en lågsäsong inom spelbranschen men under den senaste perioden har Wurm har ej sett någon indikation av detta och har behållit dess betalande abonnenter.

Kommentar från VD
Jag ser glatt på den nya styrelsen med dess höga ambition och tempo. Därmed vill jag även ta tillfället i akt att välkomna dem till bolaget och koncernen. Jag ser med stora förhoppningar och ambitioner fram emot resterande 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Lägesuppdatering från styrelse och VD