Investor relations
Press release

2022-08-04 13:01:18

Game Chest förlänger lån till årsskiftet samt teckningsförbindelse för styrelseledamöter och VD

Report this content

Pressmeddelande - Stockholm 04/08/2022

Game Chest Group AB ("Game Chest") ingick den 2021-06-15 ett avtal om lån från Modelio Equity AB (publ). Lånet uppgick till 4,2 MSEK och löpte fram till 2021-12-31 med månadsränta om 1,5%.

Game Chest har förlängt kvarvarande delen av lånet till fram till årsskiftet (2022-12-31). I samband med förlängningen tas en uppläggningsavgift upp om 5% av kvarstående belopp. Förlängningen av lånet löper enligt tidigare villkor och uppgår till 2 980 154 SEK.

I samband med denna förlängning har styrelseledamöterna Ali Ghafori & Krister Elmgren, tillsammans med VD Robin Bäcklund och aktieägaren Peyman Pournouri ingått åtaganden om att teckna aktier i en potentiell riktad teckningsemission i syfte av att garantera långivaren Modelio Equity AB att lånet betalas.

Då utvecklingskostnaderna för games-on-demand tjänsten redan är tagna och verksamheten fortlöper genom den befintliga, organiska tillväxten, anser bolaget att det finns mer värde i att förlänga lånet till årsskiftet för att möjliggöra vidare utveckling och satsning av Wurm samt games-on-demand mot hösten.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Game Chest förlänger lån till årsskiftet samt teckningsförbindelse för styrelseledamöter och VD