Investor relations
Press release

2022-08-18 08:50:38

Delårsrapport 2 - 2022

Report this content
Flerårsöversikt koncernen Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 1,5 1,7 3,1 3,4 7,6
EBITDA (msek) −0,6 −1,1 −1,0 −1,6 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,2 −2,0 −2,4 −3,2 -5,5
Balansomslutning (msek) 5,2 11,7 5,2 11,7 7,1
Soliditet (%) 16,8% 53,1% 16,8% 53,1% 45,9%
Resultat per aktie (sek) -0,11 −0,19 -0,21 −0,28 −0,49
Flerårsöversikt modern Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,7 0,5 1,0 2,5 3,4
EBITDA (msek) 0,1 −1,2 −0,5 0,0 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,1 −1,6 −0,7 −0,6 -6,2
Balansomslutning (msek) 11,2 18,8 11,2 18,8 11,7
Soliditet (%) 66,5% 73,1% 66,5% 73,1% 70,0%
Resultat per aktie (sek) −0,01 −0,15 −0,07 −0,05 −0,58

Game Chest stänger nu årets andra kvartal, en intensiv period som präglats av ändringar i bolagets styrelse med tre nya styrelseledamöter, framtagande av nya plattformar samt ett gediget arbete med bolagets struktur och affärsområden.

Kvartalet inleddes i ett högt tempo i utveckling och framtagandet av bolagets nya plattform för dess företagskunder som senare lanserades under varumärket Game Chest (www.gamechests.com). Plattformen lanserades under Juli månad. Som tidigare kommunicerats har bolaget under årets gång arbetat med att binda nya företagskunder som där vi arbetat manuellt med försäljning vilket med den nya plattformen helt försvinner. Vi erbjuder nu en fullt automatisk lösning med över 15,000 olika titlar från indiespel till de senaste AAA-spelen.

I samband med utvecklingen av bolagets befintliga varumärken och affärsområden har vi även haft en mycket spännande ändring inom bolagets administrativa sida. Under bolagets årsstämma i Maj välkomnade vi tre nya styrelseledamöter, Ali Ghafori, Krister Elmgren och Jihad Omeirat. Som bolagets VD ser jag mycket positivt på samtliga nya ledamöters ambitioner inom bolaget och ser fram emot allt vi kommer åstadkomma tillsammans.

”Sedan mitt tillträde som ordförande för Game Chest Group har jag tillsammans med styrelsen och vd:n genomfört en grundlig analys av bolagets nuläge och möjligheter. Med en bättre överblick över företaget ser jag väldigt positivt på framtiden.

Vi har sedan lanseringen av Games on Demand-tjänsten fokuserat på att effektivisera verksamheten för att skapa så mycket mervärde som möjligt och där kommer min bakgrund inom affärs- och verksamhetsutveckling bra till hands.

Jag är övertygad om att bolagets unika produktportfölj och marknadsposition ger de förutsättningarna för att växa och utvecklas. Hösten väntar runt hörnet och jag ser fram emot att tillsammans med Robin delge marknaden våra nya idéer och fokusområden.” - Ali Ghafori, Styrelseordförande

Finansiellt
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2022 uppgick till 1 517 219 SEK (1 682 106 SEK). Game Chest stänger Q2 med ett negativt rörelseresultat om −1 122 744 SEK (−1 788 128 SEK) som tyngs ner av avskrivningar och goodwill. Koncernens EBITDA under Q2 uppgick till -520 392 SEK (-1 135 333 SEK).

Game Chest inledde under kvartalet diskussioner gällande det upptagna lånet mot Modelio Equity AB där vi efter kvartalet kom överens om en förlängt kvarvarande delen av lånet till fram till årsskiftet. I samband med denna förlängning ingick styrelseledamöter och VD åtaganden om att teckna aktier i en potentiell riktad teckningsemission i syfte av att garantera långivaren Modelio Equity AB att lånet betalas. Detta är en stark indikation från bolagets nya styrelseledamöter och dess ambitioner om bolagets framtid.

Framåtblick
Jag är mycket glad över drivkraften i Game Chest-teamet samt medarbetarnas och styrelsens ambition om att utveckla bolagets befintliga men också nya affärsområden. Jag har en hög förväntan om koncernens framtid med dess nya möjligheter och ambitioner. Avslutningsvis vill jag även avsluta detta VD-ord med att önska er aktieägare ett välkomnade tillbaka efter en trevlig sommartid och att vi inom bolaget ser fram emot en intensiv och händelserik period framöver.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Delårsrapport 2 - 2022