Investor relations
Press release

2022-09-28 08:45:00

Uppdatering avseende koncernens löpande verksamhet

Report this content

Nyhetsbrev - 2022-09-28

Game Chest har den senaste perioden arbetat med vidareutveckling och utökning av dess produkter och tjänster.

Wurm Online har, under perioden, sett både förbättringar och nya uppdateringar. Nästkommande större utökning av spelet: ”Exploration, Part II” lanseras preliminärt under hösten. Löpande utveckling av spelupplevelsen sker parallellt med vidareutvecklingen av spelet.

Inför vinterhalvåret har Wurm sett en mild trend uppåt räknat på betalande spelare, ca. 4500, vilket ser lovande ut inför årets högsäsong.

Styrelsen har tillsammans med Vd:n arbetat med koncernens kostnader och intäkter. Projektet har mynnat ut i en kostnadskostym som är mindre utan att påverka intäkterna negativt. Övergripande affärsmodell och produkter ses över inför årsskiftet och vi ser mycket positivt på framtiden för Game Chest Group.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group AB:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Uppdatering avseende koncernens löpande verksamhet