Investor relations
Press release

2023-01-23 14:33:59

Styrelseledamot Jihad Omeirat köper 144 000 aktier i Game Chest Group AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-23

Jihad Omeirat, som sedan Maj 2022 är styrelseledamot i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat 144 000 aktier till ett totalt värde av 50 400 SEK.

Jihad Omeirat har efter transaktionen 257 400 aktier i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Styrelseledamot Jihad Omeirat köper 144 000 aktier i Game Chest Group AB (publ)