Investor relations
Press release

2023-01-27 16:02:41

Styrelseledamot Krister Elmgren köper 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande - Stockholm 2023-01-27

Krister Elmgren, som sedan Maj 2022 är styrelseledamot i Game Chest Group AB (publ) har via bolagets företrädesemission förvärvat 2 857 142 aktier till ett totalt värde av 999 999,70 SEK.

Krister Elmgren har efter transaktionen 2 857 142 aktier i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Styrelseledamot Krister Elmgren köper 2 857 142 aktier i Game Chest Group AB (publ)